The Meme Elite

#PJ9L88UG

6 795

12 / 50

Donate•Participate in clan wars•simple👍elder promo by donation,join our Brawl stars club of the same name

Nhận Vào Hội
Thành viên 12 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 6 795
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader ZUCCPREME.V2
Phạm vi chiến tích 0 – 2 998
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 3
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 9 Elder
KiromancerGVC
#9GU2LGRQ
10 2 998
2019-10-06 13:15:39
0
0
2 Đấu trường 8 Jack
#2G9PJPU8G
9 2 253
2018-12-29 22:17:22
0
0
3 Đấu trường 5 Co-leader
bryce
#2U08RLLR
7 1 480
2019-01-23 17:41:29
0
0
4 Đấu trường 5 bobby
#82P9J0989
8 1 371
2018-10-25 16:10:10
0
0
5 Đấu trường 4 lost.in.space
#8GJVPU92R
7 1 097
2018-12-04 16:40:46
0
0
6 Đấu trường 4 Leader
ZUCCPREME.V2
#PQPLU9PQC
5 1 000
2019-10-31 21:00:00
0
0
7 Đấu trường 3 student
#2VVYRQRRP
6 981
2018-11-21 01:24:42
0
0
8 Đấu trường 3 dat boi tyron
#9V9UCVU8U
5 840
2019-06-06 04:13:27
0
0
9 Đấu trường 2 Co-leader
kennedy
#QP08YR00
5 719
2019-01-21 14:38:12
0
0
10 Đấu trường 2 Elder
Electrified
#P20JVQ2Y0
4 637
2018-11-26 23:57:24
0
0
11 Đấu trường 2 Elder
[email protected]ïër
#8PG0U2CU
4 441
2018-10-28 06:47:32
0
0
12 Đấu trường 1 Zrng king
#PU2GRLV2Y
2 0
2019-01-16 12:10:47
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord