Hope of Dawn

#PJ09VJRP

47 558

50 / 50

300 donations = elder . Clan wars non stop. have fun 😊

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 558
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader HeavyHeart
Phạm vi chiến tích 2 863 – 5 279
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 626
Elder 7
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 hach
#RYLR9PLV
12 5 279
2019-09-19 22:17:29
54
0
2 belha
#202GUPJR8
12 5 235
2019-09-19 20:17:28
70
120
3 Elder
gambo
#9VQPRV0
11 5 095
2019-09-19 17:35:22
52
0
4 alikanon
#920PJ02CU
11 5 073
2019-09-19 21:43:02
56
110
5 mgalla3
#2YULUY9CU
11 5 071
2019-09-19 13:34:28
111
0
6 Leader
HeavyHeart
#8GQ8U99QJ
12 5 055
2019-09-19 23:37:06
686
400
7 Co-leader
palestine
#8JUQ9C22Y
11 4 983
2019-09-18 19:32:17
95
144
8 Co-leader
المعلم
#Q0JPLU9Y
10 4 888
2019-09-19 17:58:38
128
80
9 broker mdc
#P2JV02Y9V
10 4 868
2019-09-20 00:22:19
93
150
10 77
#PC8LRGUQU
10 4 862
2019-09-19 08:35:48
40
120
11
4
Elder
taha
#8UR28RRQL
10 4 848
2019-09-20 04:11:44
338
280
12
1
the monster
#8CUQUPY80
10 4 805
2019-09-19 05:58:06
0
40
13 MINOB
#9QUPJY28P
9 4 759
2019-09-15 10:29:00
0
0
14 c.bacca
#8RUGJ8UQV
11 4 755
2019-09-19 00:02:53
18
40
15
3
Co-leader
@ NADER @
#Y0P9Y8202
10 4 749
2019-09-19 19:11:45
112
160
16
1
Armi BH-Youtube
#2UR8CR29G
11 4 679
2019-09-16 14:46:01
8
0
17
1
balha
#YGR2P020R
9 4 674
2019-09-20 05:34:29
0
0
18
1
rabii
#9YJVYG9LG
10 4 664
2019-09-19 21:59:08
116
280
19
3
the psychopath
#PUYY8V8JG
8 4 663
2019-09-19 23:11:37
71
280
20
6
amine
#2VGU9YUPP
11 4 660
2019-09-19 19:40:11
0
0
21
2
ridha
#PP2UL2RYJ
9 4 649
2019-09-19 20:48:14
0
240
22
2
Mahmoud
#PPLJ882RU
10 4 628
2019-09-13 13:56:58
0
0
23
1
the jocker
#PLPPL8J98
9 4 621
2019-09-11 11:02:52
0
0
24
3
Co-leader
the king Omar
#9GYYRUPYG
9 4 603
2019-09-20 01:18:44
502
300
25
1
skizofren
#28YCL0J89
10 4 596
2019-09-19 20:18:35
44
40
26
1
Elder
the king
#88C2PVUJV
10 4 580
2019-09-19 19:09:54
0
0
27 raafat07
#90C2RPYR
9 4 553
2019-09-19 18:57:40
0
40
28 l'm3alem
#90JGGJJL9
9 4 531
2019-09-19 12:46:31
54
40
29 Elder
esperanza
#YCYRY9LGC
8 4 392
2019-09-20 05:19:38
168
398
30 Elder
youssef
#2CPYRVPLJ
8 4 383
2019-09-19 20:31:50
66
120
31 bejaoui
#98R2JUJ0L
10 4 324
2019-09-16 08:02:48
8
40
32 Ahmed
#8RCRLRJGV
10 4 300
2019-09-19 20:39:17
124
0
33 HAMZA
#92CG2G9UV
11 4 299
2019-09-11 12:09:33
0
0
34 skander
#Q9209P
10 4 219
2019-09-10 07:51:52
0
0
35 mohamed
#88GR9RQ8P
10 4 041
2019-09-16 20:15:03
52
40
36 ãÿmén bd
#9GLPYJRCL
10 4 011
2019-09-14 18:51:36
0
0
37 Đấu trường 12 mohamed
#2UGUVVYJ0
10 3 975
2019-09-16 20:35:38
42
40
38 Đấu trường 12 Elder
firas
#9V0CLJ2CR
9 3 877
2019-09-19 20:57:33
423
280
39
1
Đấu trường 12 الامبراطور
#PJU2GPCRP
8 3 822
2019-09-19 18:29:08
196
240
40
1
Đấu trường 12 Elder
OMAR
#CGUUVJLP
9 3 808
2019-09-19 18:51:14
456
80
41 Đấu trường 12 超级餐具草茄
#PR98JP0J9
9 3 756
2019-09-19 15:39:54
32
40
42
1
Đấu trường 12 jihed
#PPU9UQVU0
10 3 684
2019-09-19 21:55:56
18
80
43
1
Đấu trường 12 thé boss rached
#982GQ2GGG
10 3 640
2019-09-16 15:45:05
16
0
44
1
Đấu trường 11 youssef
#PUYQ00VV0
8 3 550
2019-09-14 14:34:22
0
0
45
1
Đấu trường 11 imrane87
#2UGUGYQ80
10 3 506
2019-09-18 20:57:29
54
40
46
1
Đấu trường 11 O.Massoud
#P8V99LQP
9 3 457
2019-09-15 18:28:45
0
0
47
1
Đấu trường 11 七洛
#PPCQ2URUU
9 3 391
2019-09-18 22:18:07
98
80
48 Đấu trường 11 Ali
#9RJLJJQU9
9 3 343
2019-09-19 22:13:43
26
40
49 Đấu trường 10 Hk Dhia
#PULPUQ2GY
8 3 142
2019-09-19 15:32:23
48
80
50 Đấu trường 9 SAVAGE BEAST
#8VQCYUG9C
9 2 863
2019-09-20 02:21:31
70
60

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord