The Great Danes

#PGLVVL

50 485

48 / 50

Danish Clan. Danes only 🇩🇰 HUSK at sige hej på dk. Alle donerer min. 100 pr. uge, ALLE leverer høj aktivitet 👹🇩🇰

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 485
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Evil1
Phạm vi chiến tích 3 375 – 5 729
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 348
Elder 4
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Sommer
#828222RP
13 5 729
2019-10-22 09:27:31
122
120
2
1
Co-leader
PItG
#9UJG02C2
13 5 725
2019-10-22 12:52:49
235
200
3
2
Co-leader
Thewelshwizard
#82PY202GU
13 5 352
2019-10-22 03:40:22
90
80
4 Dang
#2UV0CQRPC
12 5 324
2019-10-22 12:21:48
157
160
5
2
Co-leader
Ticrox
#PPJP88YVP
13 5 317
2019-10-22 04:57:47
62
120
6 Leader
Evil1
#YCJP9L9
13 5 271
2019-10-22 13:52:12
186
80
7 Anonym
#8VJUVC8QG
13 5 249
2019-10-22 11:34:22
82
160
8
1
Elder
olle
#L88J98J
12 5 245
2019-10-22 05:14:24
92
120
9
1
Obelix
#QJUR2RG
12 5 238
2019-10-21 19:54:37
18
40
10
2
King mike
#RUVR9UL0
13 5 230
2019-10-22 09:45:29
166
150
11 Elder
fede
#CG8GQ0QP
13 5 180
2019-10-22 11:32:02
173
120
12 ngfea
#U0CCYJR
11 5 162
2019-10-22 11:50:58
38
200
13 NumseSkid
#82GJG2L8L
12 5 135
2019-10-21 21:30:00
58
80
14 Elder
Sejrup
#9299RR0PQ
12 5 072
2019-10-21 23:09:27
26
40
15
2
B Manden
#J02L0L8
11 5 027
2019-10-22 13:16:47
82
160
16
1
Chabelita771
#P8J9YV8C
12 5 011
2019-10-22 04:45:54
98
120
17
1
Friwination
#Y0CVQJPLC
10 4 996
2019-10-22 13:51:30
85
120
18
2
AJ 7304
#28JRC2JVL
12 4 953
2019-10-22 13:00:05
350
200
19
2
Backpack
#8P2YVJ92U
10 4 930
2019-10-22 10:44:10
52
40
20
2
Elder
Goegl
#G9YQVRLQ
12 4 907
2019-10-21 21:15:13
10
40
21
3
Michael72
#892G0U88P
12 4 881
2019-10-22 12:35:54
72
160
22
1
MrStrate
#88RGRCPC
11 4 878
2019-10-19 15:59:28
0
0
23
4
ringsing
#PJCRQVJ
10 4 845
2019-10-22 07:14:36
38
0
24
1
a random guy
#RGGLY8G
11 4 842
2019-10-22 11:07:56
74
120
25
1
jonas bh
#8GVJGR2YG
10 4 778
2019-10-22 06:51:52
48
80
26
1
krisschack
#92UVU998P
11 4 774
2019-10-22 08:56:13
72
80
27
1
flinge22
#Y290VVC
9 4 682
2019-10-22 12:59:32
134
160
28
1
itzgamer09
#GL2U8RJ
11 4 674
2019-10-22 04:50:06
18
0
29
2
jane
#20VPP89Y0
11 4 665
2019-10-22 13:51:12
528
200
30 CooperGamerYT
#9CPCPURYR
11 4 632
2019-10-22 12:11:40
94
80
31
1
HolgerDanske
#YC0C8UU
12 4 610
2019-10-21 20:18:45
90
40
32
2
charming
#YLC0V0UQC
10 4 555
2019-10-22 10:58:38
84
110
33 /-SHADOW-\
#2V0U8P0
12 4 550
2019-10-22 09:48:31
8
80
34 ..
#Q2G9GJU
10 4 473
2019-10-22 11:08:07
10
0
35 m mesteren
#R008PPJ
10 4 458
2019-10-22 04:56:16
56
120
36 thehappygamer
#UPRC0P2
9 4 425
2019-10-22 11:59:29
56
80
37 BORAN
#9UJYVVQU8
10 4 390
2019-10-22 10:34:02
44
0
38 Bertil bma
#YQ99G8PYV
9 4 335
2019-10-21 18:53:24
127
80
39 tobias
#2QCV2VR80
10 4 244
2019-10-20 16:16:11
0
0
40 bolibompa
#PLJPUCYRV
9 4 188
2019-10-21 13:53:17
20
0
41 LucaDK
#R022LQ8
11 4 153
2019-10-21 17:22:24
42
0
42 Clash_Stork
#Y0VU9UC0C
9 4 042
2019-10-22 11:56:29
72
80
43
1
Oberst diller
#2LR9CYGVV
11 4 029
2019-10-22 10:57:34
52
80
44
1
Jón
#82LYGCQ0V
9 4 008
2019-10-21 12:28:29
60
38
45
1
Đấu trường 12 Emil
#P2VJP8GVQ
10 3 923
2019-10-22 05:18:20
38
0
46 Đấu trường 12 fake ninja
#9URPQRRR0
9 3 789
2019-10-22 04:54:02
0
80
47 Đấu trường 12 op
#PYCJCRJLR
9 3 756
2019-10-22 11:18:59
141
120
48
1
Đấu trường 11 Hannah
#8PPVPLG
11 3 375
2019-10-21 18:35:03
18
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord