Six Pillars

#P9L9GYQJ

46 249

45 / 50

Come join our clan! We're an active group with a great war record :) Looking for strong and active players. cr-api.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 249
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Sango2k
Phạm vi chiến tích 4 099 – 5 014
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 280
Elder 20
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Assaf
#8JVC90YQ
13 5 014
2 507
450
400
2 Co-leader
CCCP
#GPR2YULQ
13 5 010
2 505
668
320
3 Leader
Sango2k
#2J8L2UURQ
13 4 973
2 486
794
400
4 Co-leader
nad_clash_royal
#9J2V9GUYQ
13 4 937
2 468
858
440
5 Co-leader
doron
#200PVUG88
13 4 922
2 461
394
440
6
1
Elder
Armpit
#8VV8LR2P
13 4 828
2 414
934
500
7
1
Elder
Dorkochavi
#JQYGL08L
12 4 751
2 375
88
240
8 Elder
Gal Bruchim
#8QG2VUV8
12 4 720
2 360
276
430
9
5
Co-leader
LIran
#UYCGPPVP
13 4 706
2 353
151
400
10
9
Elder
adammim
#L9CP2GV8
13 4 670
2 335
1432
480
11
2
Co-leader
ilan
#2PL0UURL
13 4 663
1 165
90
440
12
1
Haifaml
#2CRR8G0RL
12 4 658
1 164
160
240
13
4
Elder
Hag
#2C2RP2YVC
13 4 646
1 161
912
510
14
7
LittleChancho
#2JJG0JYJ0
13 4 635
1 158
732
440
15
3
Amir Nahom
#2RPJRLJYV
12 4 624
1 156
59
320
16
6
Co-leader
OdedEngel
#200J0VY9J
13 4 622
1 155
722
480
17
1
Elder
almog$$$
#PQLPRVL8
12 4 609
1 152
586
440
18
1
Co-leader
Frida
#P2P9G0G2
13 4 609
1 152
522
440
19
1
erezhub
#2Y2Y0C8JU
12 4 600
1 150
78
230
20
3
Elder
NivBd
#8RRGVQRCG
11 4 585
1 146
154
360
21
1
MoMo
#PQ9VVVJ2
12 4 570
548
296
440
22 #Adam
#8RQCQ0QGR
12 4 544
545
690
480
23
3
Tomer
#2JLR900GU
12 4 541
544
56
200
24
7
Elder
Itsik D
#8JYGY2PV
13 4 510
541
529
430
25
1
Elder
lol
#GGRRJQ8
13 4 497
539
84
240
26
1
Elder
krak
#JJPQ09QQ
12 4 495
539
126
160
27
5
Elder
roy king
#YCPGG8RQ
13 4 490
538
116
360
28
1
agaDy
#8Y0RCGU92
11 4 479
537
28
280
29
1
Kong. KingKong
#QQGRRUUQ
12 4 458
534
578
320
30
8
Elder
king
#L9VRQ90R
12 4 448
533
54
350
31
2
bichiko
#C9QLY9R
13 4 448
444
262
360
32
1
Elder
yuval
#28QRQRUYL
13 4 447
444
345
400
33
3
Elder
Nivsr
#YJJJV8VV
12 4 439
443
50
120
34 Elder
TheWantedRoyZak
#92JURJ8PQ
12 4 418
441
144
400
35 Elder
TheLuxLore
#8UUY9P88
12 4 414
441
20
0
36 rg
#YYLJ9982
12 4 384
438
0
0
37
22
Elder
sharpy
#CRQRLG8J
13 4 367
436
188
400
38
1
Geko
#8CC8Y0UUR
12 4 362
436
0
30
39
3
Elder
ranmonster
#99LPRLCPQ
12 4 355
435
76
440
40 Elder
:-) EREL
#QYU0PCGV
12 4 338
433
0
80
41
2
LiranGunner
#Y298099U
12 4 330
129
136
320
42 Elder
ale4ko
#2P0GGJ90R
12 4 312
129
412
360
43
4
GGG
#UY2299J9
13 4 306
129
0
0
44
3
Teto
#QQ0CL8L9
12 4 293
128
10
160
45
1
Co-leader
Bentzi
#82CVQVQ0
13 4 099
122
20
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord