Hodoor

#P9J8VQU

40 580

31 / 50

Welcome to HODOR ! must be active, participate in wars and hold the door 🚪...!

Nhận Vào Hội
Thành viên 31 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 580
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Melle
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 133
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 240
Elder 4
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
mehdi
#RR8C0J9R
13 5 133
2019-10-14 07:20:01
40
50
2
1
Co-leader
Bakim
#VCQUYVRR
12 5 102
2019-10-14 02:26:52
40
30
3
1
Co-leader
sam**
#CYV8URLV
13 5 091
2019-10-11 13:50:49
0
0
4 Elder
MEHRDAD
#2QPGGP0G
13 5 021
2019-10-14 06:07:19
50
20
5 Co-leader
IkkI
#CRP2CUV0
13 5 016
2019-10-14 03:23:13
50
30
6 Co-leader
Invader Zim
#RQURYU0
13 4 918
2019-10-14 01:58:21
20
40
7 Elder
Saylar
#VU2CPRP0
12 4 907
2019-10-14 05:15:42
10
20
8
1
Leader
Melle
#RJ09QUCQ
12 4 806
2019-10-12 15:20:48
0
0
9
1
Jesus.
#9Y9J8CV9R
10 4 764
2019-10-13 23:54:40
0
0
10 konstantin
#P0G09JJ0J
9 4 681
2019-10-14 03:04:57
0
0
11 mheco
#889UCV9GC
10 4 623
2019-10-14 07:29:50
30
20
12 Elder
ziggy
#8QV29VUVQ
11 4 618
2019-10-13 22:52:37
0
30
13 Elder
kad25
#Q2VGUUJP
11 4 333
2019-10-13 12:14:39
0
0
14 Michaeldfp
#JQUYQGG9
10 4 331
2019-09-22 21:38:45
0
0
15 Co-leader
naOnaC DZ
#LCLP8VRQ
13 4 292
2019-09-09 09:10:37
0
0
16 ❤lovers❤
#GGP00CPL
10 4 149
2019-10-07 17:05:52
0
0
17 Ali
#PRLJU8P8R
8 4 124
2019-10-13 17:18:35
0
0
18 himou
#9Q09CCRRV
11 4 068
2019-08-04 18:30:57
0
0
19 devilish
#LYRL9C2J
10 4 047
2019-07-29 22:59:15
0
0
20 IMK&ABD
#28C8VC29C
11 4 042
2019-08-23 08:44:32
0
0
21 ilyas
#J8JLPVJU
11 4 037
2019-07-09 21:58:18
0
0
22 Äňïmę bőý
#U99QJCVR
10 4 025
2019-08-09 02:26:56
0
0
23 PIRATE1962
#PYVVQVYL8
10 4 018
2019-07-10 05:59:58
0
0
24 YOUTUBE DUNYASI
#8LUC8C9PP
10 4 011
2019-07-04 05:20:26
0
0
25 Co-leader
chaos angel
#8CLYLVG0
12 4 007
2019-08-02 18:23:11
0
0
26 Danial
#Y8V282QU
11 4 006
2019-07-06 07:43:37
0
0
27 Co-leader
Aokiji
#2CU8J9JRQ
11 4 006
2019-10-02 18:51:40
0
0
28 SeLImpérial
#2Q8V88JRR
10 4 004
2019-09-01 23:16:32
0
0
29 YOUTUBEDUNYASI2
#8CYP00GUV
10 4 002
2019-07-27 06:26:08
0
0
30 Co-leader
chaos spirit
#80RUVJYJL
11 4 002
2019-07-03 07:54:29
0
0
31 Co-leader
KonoDorkyDa
#P8V98UPG0
10 4 001
2019-02-16 13:26:14
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord