shoudlveknew

#P8LRG9UY

28 916

29 / 50

You Shouldve knew i was coming.

Nhận Vào Hội
Thành viên 29 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 28 916
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader WindSh0t
Phạm vi chiến tích 58 – 5 228
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 191
Elder 6
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
SWAFX900
#P9Q9L9L
12 5 228
2019-07-19 23:18:33
8
40
2
1
little saif
#PQQ2CCU80
8 4 596
2019-07-19 19:21:16
20
0
3
1
FAROOSY13
#PQ0YQ02Y
10 4 570
2019-07-19 22:17:03
56
10
4 Co-leader
3XH
#QPPPQY0J
11 4 321
2019-07-14 21:04:34
0
0
5 ACE
#PR90CRG
11 4 174
2019-07-18 15:40:02
8
70
6 Leader
WindSh0t
#P9JPY22
10 4 148
2019-06-28 16:27:19
0
0
7 Đấu trường 12 Elder
hassan
#22ULPQJQ9
10 3 990
2019-07-16 23:36:01
0
0
8 Đấu trường 12 Elder
عيال زايد
#2GQUPR08G
10 3 836
2019-03-18 10:33:44
0
0
9 Đấu trường 12 3bdulrahman7777
#PJGG89YU
10 3 791
2019-07-13 11:47:51
0
0
10
1
Đấu trường 12 3was
#PYL8PG2J2
9 3 782
2019-07-20 06:27:34
0
0
11
1
Đấu trường 12 dxb
#L9UUUYU2
10 3 745
2019-06-14 19:49:12
0
0
12 Đấu trường 12 Abdulla
#2PRRC0PC
10 3 665
2019-06-20 13:21:09
0
0
13 Đấu trường 12 goblin
#9VQP8CG9V
9 3 600
2019-07-18 15:39:25
18
16
14 Đấu trường 11 Scorpion
#R0L2PLVQ
10 3 404
2019-06-25 04:00:43
0
0
15 Đấu trường 8 88.dxb
#2C2LRV8JC
9 2 544
2019-07-18 08:10:39
10
35
16 Đấu trường 8 hi
#PPLY0G0QV
8 2 406
2019-07-19 16:48:44
51
0
17 Đấu trường 7 3zowz.7?
#88CVR02UP
8 2 136
2019-04-26 16:38:52
0
0
18 Đấu trường 7 Elder
hassan_s
#2PY0LR
8 2 065
2019-02-26 03:40:57
0
0
19 Đấu trường 7 7mood
#UY2LLU0
9 2 060
2019-07-02 11:25:29
0
0
20 Đấu trường 5 Elder
ha.sa
#809LJ9JG
6 1 466
2019-02-25 04:08:50
0
0
21 Đấu trường 5 abadee321
#LPUUC8QY
6 1 463
2019-03-21 05:45:35
0
0
22 Đấu trường 5 6 meters all in
#YYC2LQ8
7 1 341
2019-07-11 16:01:13
0
0
23 Đấu trường 5 3bdulrahman
#PLQJJR99L
4 1 308
2019-03-25 05:17:20
0
0
24 Đấu trường 4 sl6an
#PP8RYV9UR
5 1 181
2019-04-13 21:05:40
0
0
25 Đấu trường 4 3zoz
#9UC0LQ29P
7 1 141
2019-07-06 11:06:58
0
0
26 Đấu trường 3 3M
#9RG9RQGLR
4 653
2019-06-03 21:26:03
0
0
27 Đấu trường 2 Elder
hi
#PG9QLRC0U
5 474
2019-02-25 03:42:27
0
0
28 Đấu trường 1 xkillerx
#989PYJ2R2
3 171
2019-06-13 22:06:07
0
0
29 Đấu trường 1 ii7mvvd
#P9CPCL0Q8
2 58
2019-07-05 14:10:34
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord