Wakanda SHIM

#P2YVUR92

22 614

22 / 50

welcome to this clan ! chill , have fun and dont forget to donate :) peace out motherfxcker

Nhận Vào Hội
Thành viên 22 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 22 614
Chiến Tích Cần Có 200
Clan Leader OHhManN
Phạm vi chiến tích 414 – 4 018
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 10
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
OHhManN
#RVRJ0VG
10 4 018
2019-09-04 14:58:56
0
0
2 anglo-saxon
#9J2GUJLP0
9 4 007
2019-09-09 08:52:31
0
0
3 Elder
Anas konco
#L2GG20JP
10 4 003
2019-08-07 15:09:01
0
0
4 Đấu trường 12 Elder
amirdar__wish
#89UYULU0Y
10 3 928
2019-09-20 13:20:10
0
0
5 Đấu trường 12 Co-leader
Harith
#GC2QQ02Q
9 3 721
2019-08-30 06:14:43
0
0
6 Đấu trường 12 Elder
aniqhensem
#298Q08PQQ
9 3 679
2019-07-16 08:29:06
0
0
7 Đấu trường 10 Elder
adam
#JQCVULUQ
10 3 282
2019-06-10 07:49:45
0
0
8 Đấu trường 10 Elder
~B0055ku~
#28UV8YQCG
10 3 051
2019-05-30 05:51:31
0
0
9 Đấu trường 10 Elder
adiebcadbury
#2PVRY9UL8
10 3 050
2019-06-22 15:50:53
0
0
10 Đấu trường 9 GoldenStrike
#UJY0JY89
9 2 831
2019-05-17 11:50:12
0
0
11 Đấu trường 9 Gangstar™
#9PJJ982J9
8 2 785
2019-07-31 06:04:40
0
0
12 Đấu trường 9 Elder
Neuron
#PQP2YVJRG
8 2 643
2019-09-28 12:28:14
0
0
13 Đấu trường 7 _amerul
#9YVR2L2Y
9 2 249
2019-08-01 10:44:38
0
0
14 Đấu trường 7 k4sY4h_Y8
#PQGC9GR9L
7 2 000
2019-08-21 08:38:15
0
0
15 Đấu trường 6 Elder
$#0
#PCLRGGCJP
6 1 953
2019-08-30 12:24:06
0
0
16 Đấu trường 6 Messi_10
#28R88GC9
8 1 810
2019-07-11 09:34:26
0
0
17 Đấu trường 6 arnas
#PGUCG2P92
6 1 600
2019-08-29 08:27:01
0
0
18 Đấu trường 5 xenness
#QQPP9Y9V
7 1 375
2019-08-28 08:38:18
0
0
19 Đấu trường 4 pognish.Ra
#PLPPPLV8L
6 1 333
2018-09-13 08:02:00
0
0
20 Đấu trường 3 dark inferno
#9UPU8VP8Q
5 999
2018-08-05 10:55:25
0
0
21 Đấu trường 3 Elder
putra
#PGP28J289
5 834
2019-05-26 04:31:02
0
0
22 Đấu trường 2 Elder
Ai$¥ 10
#9JLR08P8G
4 414
2018-07-27 13:55:48
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord