KLippa

#P0VGYRUP

47 933

41 / 50

MUST PLAY EVERY WAR DAY! - Active Clan - 300 donations for elder - co-leader is earned with loyalty

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 933
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader Hendo
Phạm vi chiến tích 3 025 – 5 727
Thông tin hội
Vị trí Anh
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 794
Elder 14
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Barry
#YY820RC
12 5 727
2019-09-20 22:07:25
394
280
2
2
Co-leader
Captain Carlos
#PYG9CJCVV
12 5 421
2019-09-20 22:25:59
207
360
3
1
Co-leader
Its_Leety
#2JJCUUVJR
12 5 396
2019-09-20 20:25:45
508
480
4
1
Co-leader
Eliot
#9VU08Q0L
12 5 359
2019-09-20 22:29:15
323
470
5
1
Co-leader
Barrryy
#PQ2C9JUPG
11 5 321
2019-09-20 22:07:00
414
560
6
1
Co-leader
callum
#9JGRYGYY8
12 5 229
2019-09-21 00:50:33
180
320
7
1
Elder
ImpulseDent
#9QGP2UU8
12 5 097
2019-09-20 23:11:05
338
312
8
1
Co-leader
kane
#88ULG9U2
11 5 095
2019-09-21 00:22:17
542
360
9
3
Elder
josh
#CQRUCU8Y
11 5 093
2019-09-20 14:17:00
61
200
10
1
Elder
Turkish Guy
#P82CYQQGP
10 5 068
2019-09-20 19:47:37
202
352
11
2
Leader
Hendo
#9UJV29028
12 5 045
2019-09-21 00:32:32
735
500
12
2
Elder
ShaMo
#PRV0RV0RJ
11 5 001
2019-09-20 23:43:47
74
0
13
1
Elder
taas
#P2UPJ89UL
10 4 968
2019-09-21 00:21:35
530
400
14
1
Elder
BigGypsy
#9RQJYGV8C
12 4 957
2019-09-20 12:23:48
68
120
15 Co-leader
Jim_Mate
#RLYCGLV9
10 4 915
2019-09-20 22:21:35
380
200
16
1
Elder
Amar_570
#P2JCR8YU0
9 4 844
2019-09-20 21:51:12
434
400
17
1
Elder
Lord Ethan
#VP09P8R
11 4 819
2019-09-20 22:19:56
586
440
18 Bonez MC
#PUGJVQRUG
10 4 790
2019-09-20 20:57:38
327
270
19 Co-leader
Vetaaron
#9V882QG9J
11 4 727
2019-09-20 18:34:52
28
200
20 destructor
#R98VPJVL
13 4 704
2019-09-20 20:43:45
70
160
21 Elder
cOsTy
#PJ2JC8R88
10 4 695
2019-09-20 07:15:15
268
240
22
4
gillz
#PVQ99GJJU
9 4 667
2019-09-20 09:21:49
302
240
23
1
Co-leader
Supercell
#8008YQ8LU
10 4 646
2019-09-20 21:18:00
510
160
24
1
Elder
¥Daviebear¥
#Q2PGVY8Y
12 4 637
2019-09-17 20:32:20
46
80
25
1
Elder
blobzz
#9V2C0PQR8
11 4 626
2019-09-20 23:52:01
10
0
26
1
Elder
Shani_Baryani1
#80VPCCGCV
10 4 612
2019-09-20 18:30:32
397
120
27 Ddj3000
#2298022U2
11 4 533
2019-09-20 18:19:51
109
280
28 Co-leader
ozzy
#9CCR2LYVL
10 4 494
2019-09-20 21:47:11
60
400
29
1
FazeApex
#9208GGL0
11 4 416
2019-09-20 18:14:43
692
240
30
1
2pac
#9VJQ2892J
10 4 389
2019-09-20 06:09:58
22
80
31 13754
#929Q890LC
10 4 123
2019-09-19 09:37:02
0
0
32 legendary hero
#8JL2U0JG
10 4 040
2019-09-20 06:00:42
154
200
33 legandry king
#UV9U9JR
10 4 024
2019-09-20 23:54:39
245
200
34
2
CHELSEAWOLF
#LU0RJVL0
9 4 002
2019-09-20 15:03:05
92
0
35 Đấu trường 12 JZ
#Q8Q0RYQ
10 3 937
2019-09-20 23:57:42
204
200
36
2
Đấu trường 12 Linden Sarens
#Y8RGPQVUL
9 3 920
2019-09-20 23:31:29
10
410
37 Đấu trường 12 KSI
#2YVURYRVG
9 3 635
2019-09-20 17:59:58
18
80
38 Đấu trường 12 Elder
Beauty_in_Decay
#2RL9U2GP
10 3 618
2019-09-21 00:48:49
126
280
39 Đấu trường 11 Feel_Heartache
#PVGYYRC09
7 3 305
2019-09-19 13:26:38
0
0
40 Đấu trường 10 meatlesspice
#PQRPQ2CP0
8 3 173
2019-09-20 16:48:59
72
120
41 Đấu trường 10 Braindawgs
#89JGC2Q2
9 3 025
2019-09-20 22:14:04
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord