KOREA

#P0VCVJ

56 640

50 / 50

Since 16.01.17 🇰🇷대한민국 성인 클랜 ⚔클전 21시 필참 ⚖(일) 심판의 날: 장로 승급 기부 600, 유지 300. 멤버 기본 기부 140 👑부득이한 사유 코리더 승인필

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 640
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader ༄ཉིདcorpsཌ྅ྀ༅
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 228
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 23 350
Elder 20
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Good Life
#80PQ8GJQ
13 6 228
2019-09-22 14:35:29
1036
480
2 Elder
jongchan
#22CRG2PUJ
13 6 023
2019-09-22 14:40:02
700
720
3
1
Elder
어쩌라고요
#20GR0JLL
13 5 964
2019-09-22 18:01:12
414
520
4
1
Elder
제리남편
#28C8CYVLC
13 5 949
2019-09-22 13:33:04
768
600
5
2
투붕
#8QQJYLLC
13 5 944
2019-09-22 13:31:34
424
360
6
4
Co-leader
아스라다
#L99R928G
13 5 855
2019-09-22 11:18:42
630
640
7
2
Elder
VanKR
#9RYQ2G0GY
13 5 825
2019-09-22 11:19:59
816
40
8
2
눈꽃
#JPL9G288
13 5 779
2019-09-22 15:04:46
266
480
9
1
Elder
뿌나파파
#JPQVYQL
13 5 743
2019-09-22 15:49:06
766
720
10
3
Elder
maui
#JQQQ9C9
13 5 731
2019-09-22 16:54:13
354
800
11 Co-leader
Tim
#PQQYURL8
13 5 674
2019-09-22 14:23:06
558
560
12 Elder
fisherman
#JYJPCPL
13 5 636
2019-09-22 10:53:36
678
80
13
14
Elder
Time
#RGRY92GP
13 5 631
2019-09-22 12:47:49
498
400
14
1
Co-leader
Artist Agit
#PYP0989
13 5 629
2019-09-21 16:28:11
312
440
15
1
Co-leader
good life
#200JUULLG
13 5 619
2019-09-21 23:13:55
166
160
16
1
Co-leader
보여줄까
#8P09Y2RL
13 5 618
2019-09-22 14:56:50
512
520
17 Leader
༄ཉིདcorpsཌ྅ྀ༅
#GR8J9RQ
13 5 610
2019-09-22 12:29:00
952
720
18
2
버펄로
#80JLRQLPL
13 5 572
2019-09-22 15:10:18
188
720
19 Elder
로그
#2GPC8V0G
13 5 549
2019-09-22 14:39:32
154
630
20
2
Elder
JAI설립자
#2QGURCQP8
13 5 538
2019-09-22 12:10:29
584
640
21
1
Elder
뭐뭐뭐야
#PR2PV2RJ
13 5 512
2019-09-22 14:18:06
330
640
22
2
Elder
아이린
#9LU92C9J
13 5 492
2019-09-22 16:27:52
466
710
23 dddd
#9PQ0RCJC
13 5 444
2019-09-22 14:35:25
496
440
24
3
Co-leader
정답은오펜
#20QYG2J8
13 5 436
2019-09-22 14:40:33
786
680
25
3
파르페
#2CJVRPU2
13 5 411
2019-09-22 12:02:13
170
680
26
1
Elder
깐따인
#PYRJ9YLP
13 5 367
2019-09-22 15:19:13
610
510
27
1
룬퍼니
#VVLU98VP
12 5 361
2019-09-22 09:52:39
296
480
28
6
아슈레이코
#LVPRYCQ
13 5 350
2019-09-22 13:38:45
322
520
29 니코니코니
#VCJG2QJC
12 5 339
2019-09-22 11:08:49
208
240
30
2
Aurora™
#2GC20JY0
13 5 311
2019-09-22 07:12:30
168
160
31
1
곶 감
#2UGPUVUR
13 5 279
2019-09-22 14:00:17
184
280
32
1
Elder
프라푸치노
#LUQ0RUR
13 5 278
2019-09-22 12:23:45
178
520
33
1
Elder
Jake
#RG8VP8UC
13 5 260
2019-09-22 16:46:44
658
760
34
1
Louis
#LV899J
13 5 249
2019-09-12 05:56:26
0
0
35 Elder
TRAVISSCOTT
#2Q2VUYVCY
13 5 229
2019-09-22 16:13:59
930
790
36
3
Co-leader
denis
#RYUVL0VV
13 5 227
2019-09-22 13:41:25
1952
560
37 Elder
phila
#J9JPJG8Y
12 5 179
2019-09-22 15:00:10
626
800
38
2
hyem
#JQRQL9J
13 5 174
2019-09-22 03:54:39
20
190
39
1
Elder
Orgaz
#2JYP092V
12 5 148
2019-09-08 13:29:52
0
0
40 하얀달빛
#LVYLQ9P
11 5 121
2019-09-22 08:19:24
118
480
41 HAPPYCOMPANION
#28UJYV20L
12 5 099
2019-09-21 16:52:39
130
360
42 Co-leader
denis
#J8U2U0GL
13 5 052
2019-09-22 07:44:33
1184
560
43 Co-leader
denis
#2U8R2YV29
13 5 050
2019-09-22 10:49:24
1584
560
44 Elder
biotsavart
#98GCC2YLY
12 5 014
2019-09-22 14:35:59
484
640
45 Elder
아이유
#GU89Q8RV
12 5 009
2019-09-22 14:28:56
58
160
46 호태
#LV2J9CG
11 4 891
2019-09-22 13:12:33
400
440
47 ilgemi
#YCL9QJUC
12 4 722
2019-09-22 18:12:30
118
600
48 탱커
#RQJP8C2
12 4 643
2019-09-22 07:58:58
98
360
49 Co-leader
메멘토간지
#JULUY9Y
13 4 001
2019-06-17 02:17:55
0
0
50 Co-leader
교수
#CVUL222
13 4 001
2019-08-15 11:30:13
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord