#Iron Dragons

#LVUYJC

55 803

48 / 50

keep it chill + polite. finish all your war prep and final battles or boot. 400 donos 4 elder, 1250 4 co and war participation😜

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 803
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader KNUCKLES
Phạm vi chiến tích 4 704 – 6 029
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 18 332
Elder 21
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Sports Addict
#Y2CR9JLG
13 6 029
2019-09-21 08:11:29
438
640
2 Elder
Stuff Chong
#U8YCGLP8
13 5 920
2019-09-20 22:03:49
335
440
3
1
Elder
EternalRahl
#28PC8YC9
13 5 820
2019-09-21 09:56:10
312
400
4
1
coco
#UYYJYG8V
12 5 769
2019-09-21 02:47:59
272
400
5
1
Elder
fairb
#Y9YURLCU
13 5 742
2019-09-21 08:13:17
280
440
6
1
Elder
King Fuxie
#PY92P0YQ
13 5 714
2019-09-21 08:23:43
416
480
7
1
Elder
Gaurdz
#PP9J2CUY
13 5 706
2019-09-21 05:50:41
206
310
8
1
agustin
#82C2CYL8Q
12 5 652
2019-09-21 06:07:07
342
360
9 elpirate
#2RLUV9CL
13 5 651
2019-09-21 07:32:54
100
40
10
3
DVP
#8VQCVL0Y
12 5 646
2019-09-21 05:39:13
511
320
11
4
Elder
Killer B
#CR09PLCJ
13 5 638
2019-09-21 02:29:43
376
400
12
2
Leader
KNUCKLES
#90ULC0VQ
13 5 633
2019-09-21 04:45:02
534
480
13
1
Elder
TonyAx
#9LJL8VJYR
13 5 633
2019-09-21 06:14:35
572
576
14
7
Co-leader
Crixus Rahl
#PY8RCGG0
13 5 608
2019-09-21 06:49:20
322
440
15
4
Elder
CR7
#2LCVY2CQC
12 5 559
2019-09-21 06:06:06
307
440
16
4
Co-leader
glorp89
#8JVU2C
13 5 555
2019-09-21 10:56:04
533
640
17
3
Co-leader
a84p
#P8CY29CP
13 5 552
2019-09-21 03:03:24
176
400
18
4
Co-leader
ScottKey
#RJ9VUQ0
13 5 534
2019-09-21 03:41:06
560
560
19
2
Elder
:(Jordan 83):
#92RGCVP
12 5 521
2019-09-21 01:55:45
212
240
20
2
Elder
Andy305
#9998YVRQ
13 5 519
2019-09-21 05:01:06
584
600
21
5
Co-leader
StickyFanGaz
#9P20L0GY
13 5 512
2019-09-21 00:00:18
168
240
22
6
Elder
کاظم خطر
#R8PRRC2G
12 5 487
2019-09-21 06:18:06
362
360
23
4
Co-leader
no
#YLJQ8RCR
13 5 486
2019-09-21 10:00:12
380
480
24
7
Elder
Dorgham
#2L2PVCQLU
13 5 486
2019-09-20 20:59:54
631
440
25
2
Co-leader
SOB
#R8CU8JJ2
13 5 459
2019-09-21 10:53:00
730
490
26
1
NoJoke
#8JGUVV8
13 5 450
2019-09-21 01:50:03
196
440
27 gcar2
#9YLU8Y2R
12 5 438
2019-09-21 04:02:35
172
400
28
4
Elder
throwyourphone
#8908JYRV9
12 5 430
2019-09-21 10:27:02
497
470
29 Elder
Metsu Bakudou
#828CJG0L
13 5 426
2019-09-21 07:35:21
278
520
30
6
Elder
Revolutions
#8R0YUR02J
12 5 403
2019-09-21 03:47:26
656
440
31
1
Elder
Blender
#YCJY2JQC
13 5 392
2019-09-21 04:50:44
800
560
32
1
Sky Man
#80J2UUR8
13 5 355
2019-09-21 03:41:06
356
360
33
5
Elder
¥• Sir Lel •¥
#2GGLCL8LL
13 5 352
2019-09-21 11:00:52
531
336
34
2
Elder
havana29
#L0R8JR2Q
12 5 334
2019-09-21 01:01:14
524
400
35
2
Addict
#8RPYJRLRG
13 5 306
2019-09-20 22:14:05
313
320
36
2
Co-leader
MotherOfDragons
#8LQLJ28Y
13 5 305
2019-09-21 04:11:23
778
510
37
2
Co-leader
Bogey Time
#CUUULR98
13 5 303
2019-09-21 04:45:21
782
0
38
1
Elder
michael
#290VPCV2
13 5 273
2019-09-20 22:11:52
308
400
39
1
The_Ma5ter
#J9GJRG9P
12 5 239
2019-09-20 21:02:00
60
80
40
1
Rico
#822R9CYJ2
13 5 224
2019-09-21 05:37:18
96
280
41
1
Elder
Doonkie
#2R8GCLLGV
13 5 196
2019-09-21 07:20:16
362
0
42
1
Bryan-
#PGJ09G0Y
12 5 175
2019-09-20 14:41:17
92
200
43
1
ClashRoyaler
#899CYV0JC
12 5 084
2019-09-18 15:13:43
86
120
44
1
daniel
#2LQJVQC2
13 5 071
2019-09-21 11:02:48
384
400
45
1
Elder
Crad
#20PJQGYL
13 5 023
2019-09-21 11:01:18
668
540
46
1
FoxyPlayz13
#RP8C2C0P
12 4 967
2019-09-20 01:08:34
168
200
47
1
shaka shaka 2
#88Y0RP2JY
12 4 741
2019-09-20 16:10:59
40
80
48
1
Sim95
#9R99CPGJ
12 4 704
2019-09-20 13:16:08
86
280

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord