Elsass

#LU8UQL

50 609

45 / 50

On cherche pas à être les meilleurs mais juste nous amuser et surtout pas de prise de tête. Adulte et French only ! 🇫🇷🇫🇷

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 609
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Stun
Phạm vi chiến tích 3 548 – 5 605
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 080
Elder 15
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
beups
#99CU9RQL
13 5 605
2019-07-17 21:20:55
154
240
2 Co-leader
Snn00pp
#QLYC9JC
13 5 578
2019-07-17 19:14:59
500
320
3
3
Co-leader
greguess
#GRPJ8JUL
13 5 508
2019-07-17 19:54:41
86
160
4 Elder
fab
#22YVV8GC8
12 5 408
2019-07-17 22:23:08
362
200
5
2
Co-leader
chlo
#8R9YQR0C
12 5 376
2019-07-17 12:03:55
260
160
6
2
Co-leader
Looky67
#20RVLP09U
13 5 375
2019-07-17 21:47:53
326
320
7
2
Elder
Yogafire
#2RG8U9Y92
13 5 341
2019-07-17 20:49:29
283
280
8
1
Elder
Behemoth
#8LQJVC2L
13 5 275
2019-07-17 21:22:37
360
320
9
1
Elder
rollmops
#28UPLV8YR
12 5 244
2019-07-17 17:18:34
170
160
10
2
Co-leader
Goburou
#2RLPRU0QR
13 5 236
2019-07-17 17:30:35
172
200
11
4
Co-leader
Pipam
#828R2GJU
13 5 220
2019-07-17 18:54:31
328
80
12
1
Elder
melujo
#2C9R9V0R2
13 5 213
2019-07-17 13:36:21
180
240
13 Elder
niktout
#2YY9LYCR
13 5 210
2019-07-18 02:47:10
98
160
14
3
Elder
zoulou
#289PU9LYY
13 5 152
2019-07-17 21:09:45
160
240
15 Co-leader
Looky
#2V2QYVRC
13 5 141
2019-07-17 16:07:15
46
120
16 Elder
freeric
#22Y2UJC2
12 5 139
2019-07-17 20:45:49
122
200
17
3
manaphy
#2R9J0LPU0
11 5 131
2019-07-18 00:43:49
156
280
18
2
Elder
Fredo
#CYQVPL02
12 5 097
2019-07-18 00:04:03
188
40
19
1
Co-leader
SuperBiquette68
#2P8RPRR8Y
13 5 094
2019-07-17 20:15:14
300
320
20
1
Leader
Stun
#80VUV9PL
12 5 088
2019-07-17 22:16:14
344
280
21 Elder
jojo
#9JGPLGC0L
11 5 052
2019-07-17 22:00:04
260
200
22
3
Co-leader
milkiway
#90RRQRPP
12 5 011
2019-07-17 21:15:20
212
240
23 Elder
piou♡68
#2U2LQ8GJQ
12 5 002
2019-07-17 20:23:53
214
280
24 Elder
Dragor
#90L9VY02
12 5 000
2019-07-17 04:16:29
82
200
25
3
Liddak
#PVGV0JLQ
11 4 985
2019-07-17 20:39:59
540
320
26
2
lucas
#P229UUP9J
10 4 944
2019-07-17 18:42:22
106
120
27
1
noéa
#8UCLLLC0V
12 4 932
2019-07-17 21:04:31
358
320
28
1
Elder
T-EnzO ytb Roya
#2YJQRPVCY
12 4 901
2019-07-17 00:26:47
58
160
29 snifsnif
#PQJJ8JV90
9 4 780
2019-07-17 14:44:09
68
80
30 scorpio
#2YY0VPJ0Q
11 4 671
2019-07-17 09:36:26
58
0
31 Aurelien852
#2PR8JY22J
11 4 533
2019-07-18 03:27:01
38
40
32 XxAlixX
#YCUQC9CG
10 4 495
2019-07-14 20:03:40
0
0
33 Snnoopp junior
#PP90JYLV
10 4 379
2019-07-17 21:23:57
70
160
34 StrawHat
#2QGQ09VL0
9 4 373
2019-07-17 17:10:02
30
40
35 SIMBA-68
#8Y0CLUCC
11 4 355
2019-07-14 10:59:00
0
0
36 philou68
#2899LVR80
12 4 317
2019-07-17 23:28:01
74
240
37 erou
#9R9CUYCQJ
10 4 234
2019-07-15 12:24:53
20
40
38 $ENERGY$
#LQYCCVQG
10 4 114
2019-07-14 21:26:27
0
0
39 Elder
Nemo67
#PLJUPRPQ
11 4 058
2019-07-11 06:30:32
0
0
40 RowinGaming
#2QC802YP
11 4 034
2019-07-17 15:52:11
18
40
41 BiBi
#22QR02RQR
12 4 002
2019-06-20 18:22:40
0
0
42 Elder
Biqui
#8PPG2RGL
12 4 001
2019-07-17 19:38:54
176
240
43 Đấu trường 12 Blue Eagle
#YL00C98
11 3 879
2019-07-17 17:31:31
95
0
44 Đấu trường 12 Jordan
#8YJ88PQC
9 3 829
2019-07-17 20:26:17
0
0
45 Đấu trường 11 Crasher
#2QC2PULGJ
10 3 548
2019-07-16 18:39:09
8
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord