Czech

#LLU2CLV

51 713

49 / 50

Češi sem, češi tam, češi kam se podívám. Přihlášky česky! Wars nepovinné, ale kdo hraje, odehraje vše (3+FB), jinak kick!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 713
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader elf
Phạm vi chiến tích 4 203 – 5 845
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Séc
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 200
Elder 5
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Fearsack
#G8JQPRJV
13 5 845
2019-11-19 12:49:30
127
160
2 Co-leader
onk
#UVYVQPRG
13 5 606
2019-11-19 15:46:44
443
200
3 Co-leader
Máťa
#80UJL0C8
13 5 445
2019-11-19 09:47:28
46
80
4 Thelesis
#8UQ20QYC2
12 5 352
2019-11-19 16:08:04
242
200
5 Phobos_Deimos
#982V8RQG9
12 5 322
2019-11-18 17:57:43
50
40
6
7
Bedla
#C9GVQR2J
13 5 307
2019-11-19 16:03:42
277
160
7
3
turcinv
#9YGP8RULY
12 5 304
2019-11-19 15:46:14
214
160
8
2
Leader
elf
#Y2JR2RQU
13 5 288
2019-11-19 15:37:56
332
200
9
1
nikol
#9RGJP080Q
12 5 284
2019-11-19 16:19:40
400
200
10
3
Co-leader
Diablos
#92Q9YQ9GV
12 5 262
2019-11-19 16:10:36
196
40
11
3
Co-leader
EK24
#2PUL9L02
13 5 225
2019-11-19 16:15:33
144
120
12
3
Elder
Slick
#VG2JRRUQ
13 5 200
2019-11-18 18:40:01
40
40
13
1
Co-leader
Gauthor
#VG0CVYU0
13 5 186
2019-11-19 16:01:48
132
160
14
3
Levizara
#8L0L2VU9U
12 5 157
2019-11-19 13:46:13
0
40
15 BAZZY
#89CGC99CV
12 5 123
2019-11-19 14:56:59
86
160
16
1
silent.cry
#8CRJ8YGVC
12 5 106
2019-11-19 12:58:49
233
200
17
1
Elder
paajicek
#LVG0J9YG
13 5 088
2019-11-19 15:55:31
110
200
18
3
#DŠ23
#PYPCQJGPY
10 5 062
2019-11-19 11:34:22
0
120
19 Poli
#LUV0VYGL
12 5 058
2019-11-19 14:28:38
0
0
20
2
Redynewman
#CL9G80J9
13 5 058
2019-11-19 16:11:58
46
160
21
1
hruska.ian
#2U82U8VGU
12 5 036
2019-11-19 15:01:55
204
120
22 T0ma5
#JP9V0Q9C
12 5 034
2019-11-19 12:43:36
18
200
23
4
ThirtyOregon2
#9G09CUR9R
10 5 012
2019-11-19 14:31:28
332
200
24
1
cocondra
#8CUCL28LL
11 4 991
2019-11-19 11:28:01
48
120
25
1
Skali
#908Q800QU
11 4 968
2019-11-18 20:46:51
0
40
26 Co-leader
Impa
#VRC9CUU
12 4 965
2019-11-19 15:51:20
182
160
27
2
Kuba
#8G2GPLQ0L
12 4 954
2019-11-19 08:46:23
36
80
28 Neksyk
#8J9GCPVVC
10 4 946
2019-11-19 16:07:23
130
120
29 BibiaX
#8J899LQ20
10 4 893
2019-11-19 14:09:06
105
160
30 frayer
#29GQQJJ88
11 4 852
2019-11-18 21:23:46
10
40
31 Elder
Gotry
#8L092Q8
13 4 822
2019-11-19 14:17:34
121
160
32 Zamini
#2RY8V9RV2
11 4 813
2019-11-19 14:44:43
50
120
33 Oříšek CZ
#8PQCRPQ0R
10 4 807
2019-11-19 15:56:17
250
160
34
1
Elder
try to hit me
#GLVC9JCL
12 4 761
2019-11-18 20:47:49
10
80
35
1
Elder
Čihi 91
#800UR20Y2
13 4 754
2019-11-09 19:34:28
0
0
36
2
Michal_11
#9QGGVPY0J
9 4 745
2019-11-19 16:20:04
116
160
37 FILDA™
#9L999PURQ
12 4 736
2019-11-19 15:23:28
28
80
38
1
Pietro
#PG2LYY9YG
10 4 729
2019-11-19 14:05:53
28
0
39
1
Martin
#90PV9992Y
11 4 725
2019-11-19 12:46:18
124
160
40 tomino loverýny
#9GULQGCYG
10 4 681
2019-11-19 13:26:32
36
40
41 Sinrives
#8JJ8C9JLQ
12 4 679
2019-11-18 19:54:29
0
40
42 ondra ba 86
#UUU8U9RP
10 4 564
2019-11-11 16:32:28
0
0
43 Knarw_CZE
#2QCCJ9Q08
10 4 548
2019-11-19 07:36:05
20
0
44 HanisekCZE
#20LRVRGPU
12 4 436
2019-11-15 18:14:36
0
0
45 WatyCZ
#UP0RYQ8
11 4 430
2019-11-18 18:42:53
18
40
46 JOHNY orton
#9PQQQP0Q
10 4 350
2019-11-09 11:43:33
0
0
47 Kápo
#9GJ0URJVV
12 4 308
2019-11-19 14:57:52
196
200
48 ondrasek 9
#888C9YLR8
13 4 214
2019-11-19 10:49:22
20
80
49 Sn0py18
#UGP2PCL0
11 4 203
2019-11-13 15:47:27
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord