Project Reject

#LLL2RGP

52 022

47 / 50

EST. 1/9/17. Active Members ONLY! 🚫 Drama! Casually Hardcore. Activity through donates. WAR: Wed -Sun. MUST PRACTICE WAR DECKS!

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 022
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader CRATES
Phạm vi chiến tích 4 038 – 5 571
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 338
Elder 6
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Will
#29VVRY9JV
12 5 571
2019-07-18 04:54:57
292
270
2
7
Elder
Max.Horrego1
#V22VU00U
11 5 560
2019-07-18 04:55:40
20
0
3
1
Leader
CRATES
#9YCUPCJR
13 5 508
2019-07-18 01:21:30
474
320
4
1
Co-leader
ProfessorPi
#299PV90GC
13 5 504
2019-07-18 04:48:42
68
160
5
3
Co-leader
Sir TissleBones
#2UP9JUJ8
12 5 497
2019-07-18 03:48:37
292
320
6
1
Co-leader
Snowdog
#Y0CRUJ9R
13 5 462
2019-07-18 01:12:45
608
400
7
3
Co-leader
skettiboi
#2CGLL2L2
13 5 447
2019-07-18 04:08:31
268
240
8
1
Elder
dannyd
#92LRLCVQ
13 5 416
2019-07-18 02:35:46
388
280
9
5
Co-leader
马凯旭
#2Y2R82UC
12 5 368
2019-07-18 01:12:47
202
200
10
4
Co-leader
Fugundie
#PCVPUY9P
13 5 362
2019-07-18 05:00:15
90
280
11
3
Co-leader
TheRipper5000
#28YQLLLLL
12 5 346
2019-07-18 01:11:14
190
200
12 Co-leader
Matt
#9QP0GRCV
12 5 344
2019-07-18 04:47:03
124
200
13
2
Co-leader
元帥
#2VUJ92Y8
13 5 313
2019-07-18 01:37:32
230
280
14
5
ultimate n00b
#QUQ8R22Y
13 5 301
2019-07-17 21:27:34
104
0
15 Elder
KingG3orge
#P8VLU08U
12 5 272
2019-07-18 03:16:29
254
200
16
3
Elder
Jman 703
#VPRP28PG
13 5 252
2019-07-18 04:31:26
244
280
17 Elder
Big EZ
#8GRUGL2J
12 5 194
2019-07-18 04:49:48
147
160
18
2
Co-leader
tina s 6
#Y8V2UV2P
13 5 173
2019-07-18 04:58:56
216
160
19
1
Co-leader
cheesypooof
#99G8QJ09L
12 5 167
2019-07-18 03:48:05
98
200
20
2
DmonsterOUS
#RUGP9LJR
12 5 148
2019-07-18 04:14:03
30
120
21 vinixD
#P8VRGCGU
12 5 082
2019-07-17 21:55:59
214
280
22
2
jimmy
#8PJPYG2YQ
12 5 067
2019-07-18 04:34:12
203
276
23 Morgan_Freeman
#89C9JU2C
12 5 048
2019-07-18 01:14:55
152
120
24 nickyt
#9JCRYVCQ8
10 5 045
2019-07-18 02:25:31
212
280
25
2
HC_dickeysBBQ
#PV8LRVPJ
11 5 034
2019-07-18 01:06:41
220
240
26
1
Co-leader
RuffW00d
#VPVV9RYV
13 5 032
2019-07-18 04:17:10
346
280
27
1
Co-leader
CountChocula
#2VYC0PYJ
12 5 024
2019-07-17 23:37:30
117
120
28 king Marc
#UC88UGCV
11 4 945
2019-07-18 02:09:41
11
40
29 Elder
cmondannywtf
#9YY2Q20L
12 4 920
2019-07-17 21:41:03
98
160
30 Deandrewski
#P2QUCLLV
11 4 914
2019-07-18 01:28:27
148
200
31
4
DaTakis
#990VV908V
10 4 901
2019-07-18 03:51:09
92
160
32
1
ttv_toxic69
#VUCC0GPG
10 4 887
2019-07-17 15:51:56
204
0
33
1
CAAMKiller
#8P2YC9QPV
11 4 846
2019-07-17 22:03:32
40
40
34
1
DiePerson
#CY9Y8QUL
12 4 824
2019-07-17 18:31:52
40
112
35
1
Trickster zero
#2UQC8QYVQ
12 4 817
2019-07-16 03:38:38
58
0
36 jocker
#8QQ2P8RYU
11 4 648
2019-07-17 18:42:54
54
40
37 awesome goblin
#8VGCJ8GVP
10 4 618
2019-07-18 02:47:36
88
80
38 Bacon Daddy
#Q8LPJ2C9
11 4 441
2019-07-18 04:56:50
266
240
39 luke
#880JYGPR
9 4 419
2019-07-18 02:13:18
68
0
40 xd
#9QLUCUJU2
10 4 348
2019-07-16 11:23:28
48
80
41 Yo0B1n
#9QRCUGGU
11 4 307
2019-07-12 21:56:10
0
0
42
1
SendyMcSenderso
#PPCGLYRJR
10 4 269
2019-07-17 23:34:13
164
200
43
1
d7oomy999
#28R0QJ08G
10 4 264
2019-07-15 12:57:35
0
0
44 Shark_1818
#YRUCVUJ9
11 4 194
2019-07-18 02:00:26
86
40
45 sentry_buster
#9VCU2U02
11 4 092
2019-07-01 03:43:04
0
0
46 Co-leader
skettiman
#9LCRV0JP
11 4 070
2019-06-28 18:01:33
0
0
47 mohamed medo
#2YG8CRPVP
11 4 038
2019-07-16 22:49:40
70
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord