Godmeraj

#L0RJ28G2

42 550

46 / 50

“All Hail Janjer” I #RestInPanini l #RemembranceMe

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 42 550
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Remembrance
Phạm vi chiến tích 1 170 – 5 009
Thông tin hội
Vị trí Philippines
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 065
Elder 12
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Director yuw
#9PP2LL9V
12 5 009
2019-11-13 21:58:23
184
40
2 Elder
Yuan
#PQUGVQC0
11 4 860
2019-11-15 04:23:22
432
240
3 Co-leader
clenelthenoob
#2G9YVUC0P
12 4 776
2019-11-14 13:08:46
302
346
4 Co-leader
S N O W S
#99CGLUPQ
10 4 700
2019-11-15 09:33:40
414
353
5
1
Co-leader
Eyron
#YCQU20RG8
10 4 597
2019-11-14 10:52:26
334
240
6
1
Elder
♡Valentine♡
#8QJ9UGR0G
9 4 594
2019-11-15 12:56:13
196
160
7 Elder
'sybel'
#P9L9JPG
10 4 591
2019-11-15 09:50:58
468
480
8 Elder
Supercell
#2C82G29UR
10 4 547
2019-11-15 06:15:51
172
40
9 Co-leader
Piro
#LPG9U2R8
9 4 526
2019-11-12 15:03:41
8
80
10 Joshcan2
#88CPY028
11 4 498
2019-11-15 12:19:50
0
0
11 Elder
justin yanos
#9QCL0V2RC
10 4 487
2019-11-13 09:49:48
46
40
12
1
DNangeL
#YQL0YLRCV
10 4 475
2019-11-15 09:39:30
526
360
13
1
Co-leader
mochi
#PLPVJ00G
9 4 428
2019-11-15 08:51:31
66
80
14 Elder
Tyron2
#8GR2VL8
10 4 301
2019-11-09 06:33:55
0
0
15
3
kimpoy
#2QPG0PUR
9 4 294
2019-11-15 01:38:50
36
40
16
1
Co-leader
VeRsYs
#2GCCL9YQ8
10 4 278
2019-11-15 09:47:31
364
240
17
1
HUNTER
#8LL0JV8V
10 4 218
2019-11-13 16:05:42
46
80
18
1
Shunnybaby
#L9C20QV2L
7 4 209
2019-11-10 11:09:57
0
0
19
1
Co-leader
master hacker
#Q99U2J0R
9 4 192
2019-11-15 13:28:25
8
10
20
1
RobEthan
#PVC0P9Q90
9 4 183
2019-11-12 10:01:33
0
0
21 Tokyo
#YJ2RR9PYP
8 4 144
2019-11-12 02:12:53
0
0
22
2
:<ĒqUinoX>:
#YVCUUGQRC
9 4 079
2019-11-15 11:38:20
237
320
23
1
lorong ka
#L99Q0L99Q
8 4 076
2019-11-14 12:39:09
82
120
24
1
엘라이
#9CYPG0RQQ
10 4 063
2019-11-15 11:04:27
230
200
25
1
Ayshif
#9VUVV02J9
8 4 038
2019-11-15 11:00:07
453
360
26
1
Co-leader
GeNiUs
#YRPRQ9G88
8 4 003
2019-11-15 09:29:27
162
80
27 Đấu trường 12 Leader
Remembrance
#VQG9Q88J
9 3 865
2019-11-13 13:09:32
46
40
28 Đấu trường 12 Elder
SuPeRcElL
#8RQVY0YY
9 3 827
2019-11-15 08:57:57
10
10
29 Đấu trường 12 Co-leader
andrew
#Y000YPPVJ
9 3 755
2019-11-15 00:14:08
350
280
30 Đấu trường 12 pirooo
#LLYRLR2G9
7 3 738
2019-11-15 13:06:30
10
360
31 Đấu trường 12 Elder
Tempest
#Y922U9ULC
8 3 726
2019-11-15 12:43:36
232
460
32 Đấu trường 12 Elder
JAMEW
#Y2G9VQR8G
8 3 671
2019-11-15 10:01:03
233
79
33 Đấu trường 12 Elder
SirCaps
#Y98PCG2YR
7 3 636
2019-11-15 06:16:56
190
347
34 Đấu trường 12 Co-leader
diabetes
#YVVVRYY0Q
8 3 630
2019-11-15 03:11:45
18
120
35
1
Đấu trường 11 tjcomba
#PVP9222LC
9 3 471
2019-11-15 12:10:52
0
160
36
1
Đấu trường 11 MaxpeinZin
#2GQ2C892V
10 3 392
2019-11-15 03:30:06
186
280
37 Đấu trường 11 Gamer23
#LY08UJR80
8 3 335
2019-11-15 12:50:20
292
240
38 Đấu trường 11 pogi
#9G298YYVQ
8 3 317
2019-11-15 09:20:02
290
360
39 Đấu trường 10 Ace_Nichole
#Y8YGY02V2
7 3 155
2019-11-07 11:38:42
0
0
40 Đấu trường 8 notnot gwapo
#29VLCYY0
9 2 486
2019-11-15 13:39:56
331
300
41 Đấu trường 7 Ivangeles
#L99Y8VP0L
8 2 268
2019-11-15 13:38:05
25
0
42 Đấu trường 7 Elitedude
#JJG08G2R
8 2 161
2019-11-14 21:00:32
42
60
43 Đấu trường 7 JESRAEL14
#PJRRL9J2
8 2 100
2019-11-08 12:36:02
0
0
44 Đấu trường 5 DUDEONG?!
#Y9Y9CQQV2
5 1 517
2019-11-09 09:36:35
0
0
45 Đấu trường 5 Co-leader
JujuOnMyMeat
#LL9CR9YPJ
5 1 401
2019-11-02 05:11:43
0
0
46 Đấu trường 4 Elder
animeaddict
#YJ0U88LJ
6 1 170
2019-11-04 05:07:35
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord