BvD

#J9RLL

41 911

36 / 50

Brodler vom Dienst 🍻

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 41 911
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader ~[Tru]~
Phạm vi chiến tích 1 673 – 5 173
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 722
Elder 12
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Hitman
#8Q9LPQ92V
12 5 173
2019-10-17 12:32:39
310
0
2
2
Co-leader
Moaddin
#PJYRUV0L
13 5 154
2019-10-17 10:12:42
260
270
3
1
Co-leader
Sanchez
#89RUUYPQ
13 5 146
2019-10-17 12:25:06
291
310
4
1
Co-leader
Digga
#2CQGYQPY
12 5 107
2019-10-17 10:59:51
330
280
5
2
Co-leader
~[Tom]~
#VY9J8GR
13 5 097
2019-10-17 07:08:35
246
240
6 Leader
~[Tru]~
#Q2JQQQR
13 5 066
2019-10-17 12:54:14
642
430
7 Co-leader
phil
#282YP29PG
12 5 035
2019-10-17 11:02:25
264
290
8 Co-leader
Nadine
#9ULCRJCR
11 4 829
2019-10-17 04:52:24
129
320
9 Elder
DKDrake
#2GLC9Y090
12 4 765
2019-10-17 07:01:31
224
280
10 Co-leader
~[Truman]~
#R22C9UP
13 4 724
2019-10-16 19:33:02
80
120
11 Co-leader
ToyBoy
#202GRR20L
12 4 519
2019-10-16 16:34:03
76
120
12 Elder
噬血魔瞳
#Y2UUVRGUJ
9 4 484
2019-10-16 21:54:57
208
200
13 Elder
ПОЖ. ВОРОБУШЕК
#PVCGVYLVC
8 4 408
2019-10-17 12:29:32
194
290
14 Elder
Mklegend
#PYLV8G22Q
9 4 326
2019-10-16 11:58:44
0
40
15 Elder
BMW//M3
#988U2JYR
11 4 286
2019-10-16 11:36:07
20
0
16 Elder
xDaDon
#YJYUPV88
12 4 277
2019-10-17 05:06:33
20
40
17 johncenna
#2UJR9LG2
10 4 238
2019-10-15 23:17:16
0
0
18 Co-leader
Aya the killer
#8QRL2G9U
13 4 163
2019-09-30 05:58:50
0
0
19 xX_Pasi_Xx
#29CP02C8U
10 4 079
2019-10-08 05:19:57
0
0
20 ~[Rajan]~
#PUJLYRGC
9 4 063
2019-09-23 21:09:46
0
0
21 Elder
Alinator
#2RPUUR8QP
12 4 060
2019-09-05 16:54:40
0
0
22 iebytobi
#RUQYLCLQ
9 4 059
2019-10-07 08:09:48
0
0
23 Elder
Ticke7
#RY2CRRGJ
12 4 033
2019-09-12 20:05:50
0
0
24 Elder
the gamer
#8P20P9YCY
10 4 015
2019-10-08 12:56:02
0
0
25 TheScuf-Legend
#PJ8PCPGLL
8 4 010
2019-10-04 09:59:14
0
0
26 Đấu trường 12 Elder
~[Angel]~
#2JLRJP0Y
11 3 910
2019-10-17 05:33:09
50
80
27 Đấu trường 12 gvamporakisYT
#Y0VR0GYQP
10 3 774
2019-10-14 13:53:48
30
0
28 Đấu trường 11 Vasu
#LPQ0GGG
9 3 470
2019-10-07 20:27:59
0
0
29
1
Đấu trường 11 Elder
kk
#P9QYL89GL
9 3 331
2019-10-17 08:32:03
152
240
30
1
Đấu trường 11 TimFinitor
#2VRG222V9
9 3 300
2019-10-16 16:19:33
0
0
31 Đấu trường 10 mike
#Y82GVYQ82
8 3 166
2019-10-15 07:36:46
10
0
32 Đấu trường 10 Blauer Held 2
#2PJ0UJL0L
12 3 041
2019-09-30 22:34:34
0
0
33 Đấu trường 9 命中注定
#2UJVG0UR2
8 2 826
2019-10-17 04:07:48
110
90
34 Đấu trường 9 TSM_EMI
#Y02G22V9Y
8 2 752
2019-10-14 13:48:42
0
0
35 Đấu trường 9 Elder
TSM_GONZA
#PQQ08LRCP
9 2 658
2019-10-16 23:42:20
76
82
36 Đấu trường 6 Captain Clash
#RVGL8YVY
8 1 673
2019-10-11 21:39:33
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord