Destructores Mx

#CPR9R9R

51 625

50 / 50

Clan Activo indispensable participar en la guerra, donar, que tengan buen nivel, 11, 12 o 13

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 625
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader JulioRico
Phạm vi chiến tích 4 318 – 5 538
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 018
Elder 12
Co-leaders 22
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
chuy
#PP0RVCUQ9
11 5 538
2019-11-18 18:16:27
40
80
2
1
Ness
#C9C9UVR2
12 5 475
2019-11-18 07:01:16
20
40
3 Co-leader
silentcheck
#2J2JRQGYU
13 5 365
2019-11-18 18:59:46
74
120
4 Dann
#PRQ9998L
13 5 306
2019-11-18 18:03:02
10
0
5 eleazar
#8P0UVC229
13 5 292
2019-11-18 19:31:14
304
80
6 papá oso
#GPJVJ2CR
12 5 255
2019-11-18 18:14:43
0
40
7
1
Co-leader
sald royal yt)
#LYY088JR
12 5 213
2019-11-18 18:51:46
0
80
8
2
Co-leader
Alex99
#2GLQVPUUL
12 5 208
2019-11-18 16:58:10
115
80
9
2
Co-leader
Asclivius
#2CV9GG0JL
12 5 204
2019-11-18 19:34:55
30
60
10
1
Co-leader
wero
#2QPVVQVC
13 5 188
2019-11-18 15:54:07
38
0
11
1
Jülîancïtø
#2CG8YRP28
12 5 178
2019-11-18 15:15:56
28
80
12
2
Elder
♥️♦️MIGUEL♦️♥️
#JLYYR9
12 5 148
2019-11-17 18:14:22
0
0
13
2
Co-leader
قثعس ذكشؤم صخكب
#8RCGYYV02
12 5 139
2019-11-18 15:03:08
38
40
14
3
canela
#PLRGCU80P
11 5 123
2019-11-18 18:21:01
0
80
15
4
Co-leader
alan sanchez
#80YVLYYU8
11 5 122
2019-11-17 18:10:29
0
0
16
3
iNanZ
#2Y90G0PYV
11 5 111
2019-11-17 15:43:34
0
0
17
3
Elder
kevinmxm
#8YPV0QRYJ
11 5 102
2019-11-18 19:44:47
0
0
18 miguelon
#JQU9J2VV
12 5 095
2019-11-18 19:45:00
34
40
19 Elder
el 3.1416tudo
#89VG09VPL
12 5 078
2019-11-18 19:14:39
18
40
20
3
Co-leader
alexander
#9VRP8QLR
11 5 077
2019-11-18 19:23:24
20
70
21
1
Elder
TRIST∆N
#RVGRUU0C
11 5 047
2019-11-18 19:05:37
0
0
22
10
Co-leader
Mr.Renex
#PRG9V8V2
12 5 037
2019-11-18 06:48:03
0
0
23
7
Brito♧
#9VVVCLJL2
11 5 034
2019-11-18 19:37:20
78
80
24
4
Co-leader
teo
#9GCPVRPG0
11 5 024
2019-11-18 17:54:13
110
80
25
4
Co-leader
TellinDefini CT
#2P8RY9LJP
12 5 023
2019-11-18 17:46:23
8
80
26 Elder
2Pac
#2G02RJVGL
12 5 022
2019-11-18 19:06:15
0
0
27
12
Elder
DarkNightmare
#2UVLVJC2V
11 5 009
2019-11-18 18:59:48
58
40
28
4
Co-leader
Burgueño78
#PYUU928JQ
11 5 003
2019-11-18 16:37:08
46
80
29
2
Leader
JulioRico
#2P9YGLRPJ
13 4 976
2019-11-18 13:50:59
74
80
30
2
Elder
depredador
#2ULUJ82LJ
12 4 964
2019-11-18 18:12:57
48
80
31
2
Co-leader
Eoldarken
#9Y0GCV882
11 4 961
2019-11-18 19:12:16
18
80
32
2
Co-leader
Mayito :):
#PVL290Y8
11 4 959
2019-11-18 18:16:45
110
40
33
2
Alisa☁️
#2G2U9GU9G
12 4 944
2019-11-18 15:59:31
0
0
34
16
pikachu
#2R0P0YLY
13 4 944
2019-11-18 18:54:41
81
80
35
2
Co-leader
sofii
#PJ89QLLUL
10 4 922
2019-11-18 18:38:39
148
80
36
2
Co-leader
jarh
#9GRG90VCJ
12 4 917
2019-11-18 19:36:28
134
40
37
1
Co-leader
carlos
#JCVVP2C8
12 4 897
2019-11-18 18:34:23
0
0
38 Co-leader
TeTeus
#P8R2QGL8L
11 4 868
2019-11-18 16:12:24
38
40
39
14
Elder
la roca
#288JCGVR8
13 4 865
2019-11-18 05:08:34
0
0
40
3
Tochis :v
#290UQYCJ2
12 4 823
2019-11-18 17:27:26
0
0
41
1
Co-leader
Brend'elicious
#89VRJVP2
11 4 813
2019-11-18 06:53:01
20
0
42
2
Elder
Ramosz_Youtube
#GV2UC0Q9
12 4 795
2019-11-16 23:18:48
0
0
43
2
Co-leader
Brend'elicious™
#2YLGCUGJ
12 4 789
2019-11-18 06:55:24
28
40
44
1
Jeovanny
#8U9RQVRVJ
11 4 767
2019-11-16 02:27:53
0
0
45
1
Co-leader
xnxx
#PURPVCUQP
10 4 745
2019-11-18 08:22:17
40
40
46
1
Elder
Sr. Cianuro
#98VC80J8
12 4 720
2019-11-12 07:27:09
0
0
47
1
Elder
Inferno'helado
#29L0CV02P
11 4 680
2019-11-18 06:54:14
18
40
48 مجتبی
#2CLQ0GU2G
12 4 634
2019-11-16 07:32:54
0
0
49 Elder
SuperCell
#Y0VQJ2GY9
10 4 558
2019-11-18 17:02:41
46
40
50 Co-leader
∆T¥T Omega∆
#Q0QUPLY0
12 4 318
2019-11-18 18:49:47
146
48

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord