Elite4Fun

#CJG

55 148

45 / 50

🏆Elite4Fun🏆1st Clã BR◾Acesso : Go4Fun - Start4Fun◾Somos a Família4Fun◾🎥YT ClashComNery◾Record 5600 e 120 wins war Boa guerra

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 148
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader LHAMA Q TE AMA
Phạm vi chiến tích 3 727 – 6 050
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 530
Elder 5
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 joaovitor2003
#829CYLRCP
13 6 050
2019-10-22 11:49:35
77
200
2 Co-leader
Leo
#2JGUJV0UJ
13 5 997
2019-10-22 09:20:27
136
160
3
3
AlDeBar4N
#8QRCYVL2
13 5 827
2019-10-22 08:48:36
244
160
4 STING
#920U88CR
13 5 815
2019-10-21 17:52:46
40
40
5
2
Co-leader
John
#2PJGYLY29
13 5 814
2019-10-22 10:54:09
148
200
6
1
Mr.Pombo
#899YUVJUV
13 5 809
2019-10-22 09:48:57
62
40
7
1
Vitor Br
#Q828CVYL
13 5 782
2019-10-22 08:21:05
106
80
8
2
Co-leader
Nery
#JLV89
13 5 781
2019-10-22 10:11:17
120
160
9
2
Kelddery PEKKA
#892R2L02G
13 5 682
2019-10-22 11:40:29
116
120
10
8
Laureu
#99Q0V8PRU
12 5 647
2019-10-22 03:21:22
10
80
11
2
Brunno
#RGUY2YLL
13 5 617
2019-10-22 11:34:49
387
130
12
1
Elder
mano messi
#8UJUP0J9J
13 5 605
2019-10-22 10:13:25
358
160
13
7
$RENAN$
#982GCC2GV
12 5 590
2019-10-22 09:17:57
28
120
14
3
Elder
loy
#C9C989P0
13 5 566
2019-10-22 10:56:50
120
160
15
1
⚡THE FLASH⚡
#8P0CVG8YY
12 5 548
2019-10-22 00:19:06
50
80
16
4
regis
#2U2J02VQ0
13 5 540
2019-10-22 10:27:10
127
160
17
10
João vitor
#8YGUL2JYV
13 5 538
2019-10-22 07:36:52
46
120
18
3
.::K∆IN::.
#22JGLU2LC
13 5 535
2019-10-22 11:21:28
216
120
19
2
Kira
#J0P9GPUR
12 5 529
2019-10-22 00:46:53
0
0
20
4
Matheus
#JY0RLQUC
13 5 482
2019-10-22 11:36:23
86
120
21 D0UG
#80JCPYCV2
13 5 455
2019-10-22 11:35:55
68
160
22
3
Soriano
#2UJJVQ00C
13 5 451
2019-10-22 11:05:14
512
160
23 Romário
#8UJRPQYRU
13 5 439
2019-10-22 10:05:06
156
120
24
2
pedro
#GPUYY9G8
13 5 422
2019-10-22 10:30:47
60
80
25
1
Denis98
#9RRLYVV
13 5 412
2019-10-22 00:15:05
64
120
26 Elder
Resident Evil
#29UGPRL9L
12 5 381
2019-10-22 10:43:53
116
200
27
2
Asterix
#2CUUCL0C
13 5 377
2019-10-22 09:50:50
267
170
28
8
ichigo
#2LRYLUVG0
13 5 345
2019-10-22 10:08:42
132
120
29 Co-leader
Predatz
#P20Q8JG
13 5 308
2019-10-21 05:09:33
0
0
30 3 coroas
#2YVCVY0LR
13 5 308
2019-10-22 11:02:30
44
160
31 Elder
SONIC
#2P2QUC9VJ
12 5 304
2019-10-22 11:05:13
50
150
32
4
rodolforonald
#992GRL2UP
12 5 280
2019-10-22 10:16:53
64
160
33
1
Iaarcam
#82Y8JP20
13 5 247
2019-10-22 06:24:48
84
0
34
1
Rodrigo™ ⚡
#G2LRUYGU
13 5 246
2019-10-22 09:36:38
104
120
35 ⚡Giovany⚡
#2R2920C90
12 5 233
2019-10-22 05:45:05
98
120
36
2
MiL GraL™
#8R99LJ9QQ
13 5 212
2019-10-22 04:54:05
48
160
37 Ph Machado
#9LR92U2C
12 5 147
2019-10-20 20:55:59
0
0
38 Leader
LHAMA Q TE AMA
#2UPLJGPGL
13 5 022
2019-10-22 01:43:55
60
40
39 Elder
Guardião
#9QY0Y8YL
13 4 621
2019-10-20 18:59:46
0
0
40 Clash com Nery
#J88GJ2LY
10 4 543
2019-10-22 10:20:56
40
0
41 Co-leader
iResetBr
#R2CYQGPV
13 4 402
2019-10-13 16:22:22
0
0
42 BrunoAlice
#8JVCLVC2C
12 4 316
2019-10-21 23:19:27
56
80
43 JOLONGA
#89YRYJYPQ
12 4 313
2019-10-21 09:50:13
0
0
44 Co-leader
4t4r
#VUGCV8
12 4 001
2019-03-27 03:57:25
0
0
45 Đấu trường 12 Nery Japan
#9098G0V2R
9 3 727
2019-10-22 10:21:52
30
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord