MontaubaN

#C929VC2

51 732

50 / 50

Dons minimum 100 et 250 pour être Ainé. Adjoint au mérite (décision du chef uniquement.) tous le monde est bienvenue.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 732
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Libulin
Phạm vi chiến tích 3 780 – 5 593
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 008
Elder 26
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
uygh
#92UQCRCY
13 5 593
2019-11-22 14:45:24
430
400
2 Elder
gaby
#98UL8CJ88
12 5 530
2019-11-22 17:28:14
272
360
3 Co-leader
jrmbnn
#22C0VLCYC
13 5 445
2019-11-22 15:38:49
640
520
4
1
Co-leader
Olfa
#28J99YPP9
13 5 402
2019-11-22 17:14:37
466
200
5
1
Co-leader
Milouuuu
#90PQGJGPY
13 5 401
2019-11-22 06:56:43
442
400
6
6
Elder
alban
#9UPCPQPP0
12 5 398
2019-11-22 16:16:28
628
560
7
4
Co-leader
PanDemonium
#2YL2JJUY2
13 5 393
2019-11-22 17:34:02
84
200
8
2
Co-leader
olischlo
#22RR00GLV
13 5 365
2019-11-22 12:44:14
268
440
9
1
Elder
fati82
#280Q2YU0J
13 5 357
2019-11-22 18:21:50
331
400
10
5
Elder
chris
#8QULR8QR
12 5 264
2019-11-22 16:05:18
262
360
11
2
Elder
alex bruce lee
#YLGQVLV9
13 5 250
2019-11-19 18:00:09
94
120
12
5
Elder
benix
#2Q009V2LQ
12 5 250
2019-11-22 18:18:39
262
80
13
3
Co-leader
Jul Laquinte
#2UJUP9GJR
13 5 229
2019-11-22 17:33:59
1163
560
14 Elder
totoroseb
#22QL892J2
12 5 165
2019-11-22 17:08:27
124
360
15
6
Leader
Libulin
#2JJ8LLPR
13 5 150
2019-11-22 14:42:48
204
320
16 Elder
pegaze
#8URJVLC0
12 5 137
2019-11-22 13:40:06
198
200
17
4
Elder
Grand Mat
#8C90ULGL
13 5 116
2019-11-21 22:09:44
132
280
18
1
Elder
PsYKooZ
#2Q280J9L
12 5 091
2019-11-19 21:06:16
0
0
19
1
Elder
daii le jedi
#9UYQY00G0
12 5 085
2019-11-22 14:52:02
311
440
20 Elder
kartman
#8GGL00UJ
12 5 067
2019-11-22 11:52:16
234
240
21
1
Elder
anarkiaa
#8ULPCGURP
13 5 064
2019-11-22 08:15:00
126
200
22
3
Elder
TyTy
#2PVUUG9GV
12 5 063
2019-11-22 12:25:17
240
240
23 Elder
Kasak31
#9Y0G8JUQ
12 5 007
2019-11-22 12:51:10
282
360
24 Elder
CHRISHB
#9QCVUR0YJ
11 4 989
2019-11-22 18:02:08
262
400
25 Talweg
#VCGLLV9V
13 4 978
2019-11-21 20:46:49
170
240
26 Elder
CraZy WolF
#2YVRCGLL
12 4 955
2019-11-22 05:54:02
244
360
27 Elder
Digitix online
#2C9LR98YL
11 4 893
2019-11-22 15:31:31
200
120
28 Elder
thomas
#8RYCVQJY0
12 4 863
2019-11-22 10:42:34
178
40
29
1
Niet
#9CUJR0U8G
11 4 818
2019-11-21 13:06:35
68
80
30
1
[BZH] Giogio29
#YVRG9LPC
12 4 795
2019-11-17 23:26:20
0
20
31
2
Elder
na
#2GPUPLQUP
11 4 775
2019-11-22 18:09:28
252
258
32
3
Elder
albator
#2CR9RLCU
12 4 708
2019-11-22 08:39:12
274
240
33
1
Elder
newtigreyoutube
#8029VC9P
12 4 690
2019-11-22 15:55:16
40
170
34
1
Elder
Aicero
#Y0G292JVR
10 4 656
2019-11-22 18:21:40
236
280
35
1
neymar.jr
#2VPL8R2G
11 4 622
2019-11-22 18:08:28
30
0
36 Corleone
#2002LVJVV
11 4 588
2019-11-22 11:03:39
144
0
37 Elder
the king
#2CJ8YUUL8
10 4 564
2019-11-22 18:01:08
204
70
38 black soldier
#Q28LUJ00
10 4 563
2019-11-21 21:06:26
76
160
39 tom
#L8QQVC9PR
8 4 519
2019-11-21 22:44:40
28
0
40 I WANT A KISS
#P2C829Y22
9 4 498
2019-11-21 06:03:37
66
40
41 Elder
CarlosRodriF2
#9VVQ2L8V
13 4 480
2019-11-20 07:08:21
10
40
42 SchoKoss
#Y2G822LG2
9 4 341
2019-11-22 14:06:57
306
360
43 django
#89QRCVJYG
10 4 333
2019-11-22 15:50:07
110
40
44 Yousri_Yz
#2CLYYL0L
10 4 311
2019-11-22 16:30:19
0
0
45
1
adam
#2C9QQPYCP
10 4 279
2019-11-20 12:07:27
10
40
46
1
Elder
LilianSrz
#L8L9L0UGQ
9 4 195
2019-11-22 18:21:17
401
250
47
1
arly
#9C0YQ9PC
10 4 024
2019-11-22 14:49:04
70
80
48
1
Đấu trường 12 chin’ouas
#PLV99PP8Q
8 3 913
2019-11-22 06:58:06
84
160
49
1
Đấu trường 12 Co-leader
BlueFireFly29
#YPLQQGYRJ
10 3 883
2019-11-22 06:36:21
352
320
50
1
Đấu trường 12 iron-fox69220
#9C9PVYCRP
10 3 780
2019-11-19 20:04:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord