ASSG

#9UQ2QVGY

48 766

47 / 50

clan cool mais actif. faire des dons et participer sérieu*****t au guerre de clan. ✌😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 766
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader ☠K-SOCE TEAM☠
Phạm vi chiến tích 3 662 – 5 451
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 625
Elder 21
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Thomas
#208U2PY8
13 5 451
2019-12-12 21:51:23
420
360
2 Co-leader
baptistito
#8Q902PJPC
13 5 364
2019-12-12 23:37:08
394
360
3 Co-leader
BLOODY
#9LL0CCGV
13 5 246
2019-12-12 23:54:23
432
280
4 Co-leader
ⓜⓐⓣⓣ
#J0200GQ
13 5 228
2019-12-13 07:09:19
296
40
5
1
Co-leader
flipflop
#9Q822JJG
13 5 192
2019-12-13 06:27:12
400
360
6
1
Elder
3nhuush
#9U9LLG28Y
12 5 152
2019-12-13 07:35:54
400
480
7 Fortunus
#RU80G08J
11 5 080
2019-12-12 23:49:30
150
240
8 Elder
Hugolympique
#8890UY8G0
11 5 013
2019-12-12 22:34:34
134
240
9 Leader
☠K-SOCE TEAM☠
#8G8JY00J0
12 5 009
2019-12-12 21:36:46
297
440
10 gab
#902Y2CPQ
12 4 972
2019-12-12 17:17:52
28
35
11 Elder
Tompitch
#9C9229UCP
11 4 944
2019-12-12 17:46:20
62
280
12 Elder
BIG BOSS
#2LY28JGV
13 4 938
2019-12-13 07:12:27
355
360
13 Elder
tytin
#Y2QJPGR9
12 4 906
2019-12-11 22:13:10
36
140
14 Co-leader
rico
#L90V9RGJ
12 4 856
2019-12-12 17:37:34
75
120
15 Elder
roi Tristan
#2V0QCQ20P
10 4 824
2019-12-13 07:46:20
598
280
16 Elder
gomar
#P829UGQLQ
11 4 802
2019-12-13 08:34:16
236
280
17 Elder
Magic geoff
#2RJ8PQLRR
11 4 795
2019-12-12 20:59:13
174
320
18 Co-leader
Rom-J77
#92089R2U
12 4 769
2019-12-10 19:48:05
28
80
19 Elder
nicolas
#9L90V9VQ
11 4 765
2019-12-13 06:30:34
365
160
20 tortank77
#88QGL9L9
12 4 745
2019-12-11 18:59:12
10
40
21 Elder
ayuken
#Y8GQGGL0C
10 4 743
2019-12-13 08:31:44
611
440
22 Elder
⭐ender⭐
#QQLGGPYC
12 4 725
2019-12-13 07:32:43
360
260
23 Elder
Bobbolo
#LJ902U8P
11 4 714
2019-12-13 06:16:28
178
310
24 Elder
Alex94
#2RVGYUCG
12 4 713
2019-12-13 07:51:54
175
0
25 《COLO》04
#28VYYU0GQ
12 4 696
2019-12-13 01:26:45
28
40
26
1
Co-leader
jbjb
#9Q2QGVVJ
12 4 663
2019-12-12 20:13:09
76
0
27 Elder
polylmorphe
#2922G90VP
11 4 648
2019-12-13 06:29:33
80
80
28
2
lilian
#P0VVJPCRQ
10 4 632
2019-12-13 07:14:51
163
40
29
1
Elder
Nefrost
#9G82Q9LG
11 4 582
2019-12-13 06:54:41
102
160
30
1
Elder
gérome du 69
#2YPR9P9YG
10 4 560
2019-12-04 15:27:01
0
0
31
1
la poutre
#L8LVPUYCY
9 4 544
2019-12-13 08:22:43
180
290
32
1
Elder
didine
#8R28U2GP
12 4 538
2019-12-11 02:17:01
20
40
33
1
Elder
jujux77
#YYCQ2YVY
12 4 529
2019-11-22 17:42:16
0
0
34
1
boustar27
#PYYPR2QPC
10 4 526
2019-12-12 19:35:42
10
40
35
1
Elder
Guerrière Léo
#9PRL0JPPR
10 4 523
2019-12-12 09:44:35
20
40
36
1
Elder
Gregg
#80QQU8R9L
12 4 418
2019-12-13 05:47:39
96
80
37
1
simn
#PJY09GR89
9 4 248
2019-12-12 18:26:58
94
190
38
1
main d'or
#8VR9CLPQ
11 4 239
2019-12-12 12:58:57
56
160
39
1
Yatsuuu973
#Y2YVPY8UV
10 4 214
2019-12-12 23:52:24
10
0
40
1
XraphaX
#9UCPP99
11 4 210
2019-12-11 19:01:07
64
120
41
1
Blackchark
#2JG8J0PUC
9 4 207
2019-12-13 07:47:28
86
100
42
1
Baptiste
#2JU9L0V2L
10 4 200
2019-12-12 19:49:20
120
120
43
1
la bande
#2JCQVR8QY
10 4 060
2019-12-10 10:54:42
36
0
44
1
NOVA POMPEYO YR
#88U2YRQ08
10 4 014
2019-12-12 03:23:23
68
80
45
1
kai8
#289PPRQVC
9 4 010
2019-12-07 11:14:46
0
0
46
1
le destructeur
#2RJG2UVQQ
11 4 002
2019-12-10 12:49:15
20
40
47
1
Đấu trường 12 Elder
Celioush
#9L0RL0UCQ
10 3 662
2019-09-28 16:15:58
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord