#canada

#9RY20GQ

57 549

49 / 50

WAR Clan! Top 50 Local. 80+ war wins to join. We r friendly just dont miss war attack & practice war deck or KICK! Royaleapi.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 549
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Cleos
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 068
Thông tin hội
Vị trí Canada
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 760
Elder 22
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
3
Elder
Johnny
#P0GC0CU
13 6 068
2019-08-24 01:32:52
644
480
2
1
Elder
Ammer
#GV989Y8Y
13 6 049
2019-08-23 21:00:12
188
400
3 Nunez_oo7
#2JQ2VPR8
13 6 032
2019-08-24 03:24:20
146
80
4
1
Elder
Toronto
#88Q8929QJ
13 6 022
2019-08-24 05:14:00
1531
0
5 Elder
Nagy2002
#GJ0UYU8L
13 5 918
2019-08-23 22:16:02
987
520
6
1
Elder
stigmata
#282J02Q2Y
13 5 881
2019-08-24 05:14:26
648
350
7
1
Elder
Sir Lancelot
#828L8CUCV
13 5 879
2019-08-24 05:10:15
320
600
8
1
Elder
MidNight29
#20G2UPCPU
13 5 829
2019-08-22 23:10:52
681
440
9
1
Elder
BigZ
#8GCCR0P
13 5 801
2019-08-24 02:57:22
230
600
10
2
Elder
Armored Skeptic
#20VC8CCG
13 5 800
2019-08-23 23:49:03
660
350
11
22
PattyG
#CRG29G09
13 5 776
2019-08-24 01:21:22
44
400
12
2
U Booty Tickled
#GL02UCR9
13 5 759
2019-08-24 04:30:59
515
520
13
5
del
#2PQ98QQ9
13 5 731
2019-08-24 03:18:09
368
560
14
3
Elder
BigRawDawg
#9L00CLR8J
13 5 721
2019-08-24 04:16:16
338
360
15
1
Mykal Too
#82J2YLRUR
13 5 710
2019-08-24 04:49:50
98
360
16
4
Hon_Ki
#YG0LJCU9
13 5 695
2019-08-24 04:12:10
274
520
17
1
Raphael
#CUYRGQGG
12 5 688
2019-08-24 01:46:38
340
440
18
9
Elder
Ken
#9C9UUCJ
13 5 687
2019-08-24 03:14:33
452
540
19
2
julian
#LVLYRPV
13 5 686
2019-08-24 04:49:38
422
600
20
5
Jon Snow
#8Q92RYY00
12 5 679
2019-08-24 01:28:17
338
480
21
8
Elder
Skunk Police
#2VUUVC0L0
13 5 653
2019-08-24 04:15:15
255
320
22 Abdul Quddos
#8PUU28VP0
13 5 648
2019-08-24 05:16:08
290
120
23
4
vahid
#8QU9C8PJ
13 5 647
2019-08-24 02:18:10
321
440
24
7
Co-leader
battle2th3death
#89Y8JR0JV
13 5 646
2019-08-24 01:35:23
1264
560
25
1
Co-leader
Dave
#282GVJL9V
13 5 636
2019-08-24 03:28:53
662
560
26
10
Elder
Typhoon
#P9VGYQJY
13 5 625
2019-08-24 04:33:58
912
560
27
4
Elder
Lancelotz
#2VP9UYL0L
13 5 616
2019-08-24 05:12:12
560
570
28
1
Elder
fr3nchfri3d
#LYLYYL9
13 5 612
2019-08-24 02:20:25
210
320
29
6
Co-leader
Thunder
#2LYJ2JV8
13 5 608
2019-08-24 04:34:43
306
520
30
5
Emers
#2QGYY8QC
13 5 591
2019-08-24 03:09:27
497
400
31
1
Moosey
#PULGRR9
13 5 575
2019-08-23 18:34:48
404
390
32
4
TheLegend27
#8YL9RJJ0Q
12 5 569
2019-08-23 19:59:13
420
440
33
1
MCoulson
#89GQQVGRY
13 5 567
2019-08-24 02:38:39
837
440
34
10
Elder
Davipcb
#909GPPYYJ
12 5 563
2019-08-24 04:10:08
228
560
35
5
Elder
melads
#UJUR8JJ
13 5 559
2019-08-24 03:36:38
380
400
36
4
aravind
#9LPUJJ0C
13 5 554
2019-08-24 02:24:53
845
560
37
2
Co-leader
Sterlsss
#8JRQGGQL
13 5 537
2019-08-24 04:13:57
146
560
38
1
dusters
#2RYJQQVP9
13 5 478
2019-08-24 03:28:12
280
360
39 Elder
Glmpy
#YLJQY0PY
13 5 432
2019-08-24 04:08:53
332
480
40
1
Mykal
#CPVYVGJ
13 5 410
2019-08-24 04:50:43
36
320
41
1
Elder
Nick
#G8P8C90
13 5 402
2019-08-23 23:00:54
28
200
42
1
Elder
nightmare
#989YUVGV
13 5 392
2019-08-24 04:07:33
540
520
43
1
daniel
#LVQRRQY8
12 5 383
2019-08-23 20:03:54
128
360
44
1
Elder
tritonsbaby
#8RQ0VPP
12 5 374
2019-08-23 17:36:54
70
200
45
1
Elder
2M
#CV9G8QL0
13 5 340
2019-08-24 04:39:57
193
480
46
1
Co-leader
Techmuse
#2LULQVV9G
13 5 149
2019-08-23 22:18:31
114
440
47
1
Co-leader
Canadian bacon
#RQV2G9YC
13 4 859
2019-08-10 20:26:29
0
0
48
1
vladimir
#P00V9YY0
12 4 776
2019-08-23 23:10:14
68
120
49
1
Leader
Cleos
#G2R9GYY
12 4 001
2019-04-18 16:43:23
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord