Gainzvill

#9RJLYCP

41 893

47 / 50

DONATE OR BE KICKED! Donation record is 19032. Aim is top 200 clans. lets war !!! YOU HAVE TO BE ACTIVE IN WAR!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 893
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader The Best.
Phạm vi chiến tích 2 604 – 5 086
Thông tin hội
Vị trí Anh
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 850
Elder 9
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Fernando
#8R8VVQY0C
12 5 086
2 543
100
160
2 Co-leader
Asa
#Y2PJCJJY
12 4 523
2 261
0
40
3 Co-leader
Girdan
#9RP8RU0U
13 4 495
2 247
142
160
4 Co-leader
godfather
#989YRUQQ
13 4 450
2 225
140
0
5 Co-leader
squiddly
#P8PVRUJQ
12 4 386
2 193
84
120
6
3
Co-leader
adamhumpy
#2Y9LUUU2Y
12 4 284
2 142
96
80
7
1
Co-leader
nugget
#2VP0QLCLR
13 4 278
2 139
0
0
8
1
Co-leader
Raihan Bax
#L9Y8PR02
12 4 267
2 133
78
40
9
1
Co-leader
Matt
#LPL9R8CU
12 4 265
2 132
73
120
10 Co-leader
✨nova\1✨tempo✨™
#8GVRV0090
11 4 210
2 105
61
80
11 lukee
#22299RYP0
12 4 200
1 050
104
120
12 Leader
The Best.
#9RY2YPVQC
11 4 183
1 045
40
120
13
2
huss
#R9GP82Q0
12 4 176
1 044
82
120
14
1
jimmyrex
#8YGYJJPL0
12 4 174
1 043
52
120
15
2
驅逐艦 Denii98
#LJVUQ08
11 4 155
1 038
40
40
16
2
Jam™
#J89809P
12 4 147
1 036
0
0
17
1
Ben
#PGCVPGJU
11 4 125
1 031
20
0
18 gg
#2V0V0LY82
11 4 113
1 028
17
40
19 Elder
weapon
#9UYGQ82U
12 4 103
1 025
157
120
20 Co-leader
GrandpappaSteve
#8G2UCQ9V
11 4 089
1 022
26
40
21
1
Elder
erne
#9R9LP9092
10 4 081
489
78
80
22
1
Kuljeet
#299CYP9UU
11 4 054
486
0
0
23
2
Elder
CoddsPlan
#2UGGP2P
11 4 053
486
110
120
24 Yogi bear
#98JC8G082
10 4 047
485
26
40
25
1
jack
#8PPC8YJ8
12 4 041
484
86
80
26
1
Elder
Callum Cannon
#2LQGVLLUC
11 4 021
482
120
110
27
1
TOMRAX
#Y9GQL0R
12 4 015
481
0
0
28
1
AndrewMerrilees
#2VPPV9V9U
12 4 014
481
48
80
29
4
Giampier y D..a
#8J9YPQPJL
10 4 009
481
55
40
30 Đấu trường 12 Elder
drumchapel2
#LYYQQ8QU
12 3 983
477
126
80
31 Keli
#8LQ8GVJ2V
10 3 980
398
0
0
32 Đấu trường 12 Classic
#JR8VG0J
11 3 951
395
0
0
33
5
Đấu trường 12 sim
#29YGL20L8
10 3 936
393
82
120
34 Đấu trường 12 jack_lew17
#LPPLQ09P
11 3 913
391
118
0
35 Đấu trường 12 Elder
Mike
#22G2P92JV
12 3 895
389
76
120
36 Đấu trường 12 Nick060506
#2QQQLJQQ
10 3 886
388
0
0
37 Đấu trường 12 Dylan
#2CJPP2VCY
9 3 862
386
54
0
38
1
Đấu trường 12 Ben BB
#GQ8802VU
10 3 825
382
50
0
39
3
Đấu trường 12 TinBog
#Y22VQYVP
10 3 776
377
134
160
40 Đấu trường 12 Co-leader
WilTheConquerer
#YPC0PCQ
11 3 757
375
0
0
41 Đấu trường 12 Elder
ionut
#P2U820CYQ
10 3 756
112
166
120
42
1
Đấu trường 12 #guapo#
#8G82P2CR
11 3 675
110
0
0
43
1
Đấu trường 12 hezza
#90P9V9UQP
10 3 652
109
45
0
44
1
Đấu trường 12 Elder
motherlynne
#8RCLQ0JRG
10 3 629
108
8
40
45
1
Đấu trường 11 Elder
CurryMuncher
#P9CYPPRRL
9 3 426
102
30
80
46
1
Đấu trường 9 Joseph Grapes
#YU9QL2QR
10 2 895
86
36
0
47
1
Đấu trường 9 Callum.C
#P0Y0GUQYY
9 2 604
78
90
60

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord