5anatich

#9QJQ9VRY

51 586

50 / 50

clan actif , chaque dimanche soir les 0 dons retrogradés ou virés, les plus de 400 dons promus . bon Clash a tous.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 586
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader kays
Phạm vi chiến tích 3 857 – 5 419
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 130
Elder 2
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
ramirez
#2V9PU28LC
11 5 419
2019-09-22 00:49:21
30
80
2
1
Co-leader
amj
#9LRCQPQ8
12 5 393
2019-09-21 23:42:19
403
520
3
2
Co-leader
nofi
#8LJJY0RJU
12 5 374
2019-09-22 01:20:22
448
410
4
2
Co-leader
Schmeichel
#2Q92VLPUU
12 5 371
2019-09-21 20:42:38
190
160
5
4
Co-leader
Mekkaoui
#2Y9Q9JGG
12 5 365
2019-09-21 18:26:28
215
320
6
2
Co-leader
mouradel
#L88J0LUR
12 5 356
2019-09-21 23:12:43
306
440
7 Co-leader
MaSBaS
#8PGRJ9C22
13 5 334
2019-09-21 20:57:42
664
440
8
4
Berlin
#92GCPCL8R
12 5 332
2019-09-21 21:25:03
290
280
9 Co-leader
Schmeichel
#2CRYP08PR
12 5 326
2019-09-21 20:54:44
80
160
10
1
Leader
kays
#2GJ2YYGC9
12 5 218
2019-09-21 22:29:48
50
390
11
1
Co-leader
amaroo
#20LPLU2LY
12 5 212
2019-09-22 04:31:47
218
360
12
1
yyr
#8LQYJVCRQ
11 5 170
2019-09-22 00:32:41
20
80
13
2
Co-leader
Aragorn
#90RPGQ9JY
11 5 167
2019-09-21 22:11:34
258
400
14
2
Co-leader
Mohamed
#822L0V8YR
12 5 165
2019-09-21 15:28:16
624
520
15
1
Co-leader
fokus
#8YCCU8CRQ
11 5 118
2019-09-22 03:22:06
451
0
16
4
الفريق التونسي
#2YUQVV0Q0
11 5 082
2019-09-22 00:22:34
258
280
17
2
Co-leader
Neifour
#JVQURRRC
12 5 056
2019-09-22 00:52:21
920
520
18
1
Co-leader
al
#9CRRLJ22V
12 5 031
2019-09-21 18:45:20
366
360
19
3
JOCKER
#9V0CG0YUG
11 5 025
2019-09-21 18:28:37
18
80
20
2
Crazy Noob
#8J9CRGUL0
11 5 023
2019-09-20 09:06:19
18
120
21 Samy Blff
#P8GRQG8RJ
10 5 018
2019-09-21 23:43:37
0
40
22
6
hach
#8JV9J8CU9
12 5 012
2019-09-21 16:42:54
138
160
23
9
yussry
#9YUCYCQLY
10 5 011
2019-09-21 19:29:25
50
280
24
1
Elder
haitham
#PJRPVVLCR
10 5 009
2019-09-21 12:51:07
262
280
25
1
Oussema GR
#2RC9L020J
12 5 001
2019-09-20 21:22:06
138
200
26 Co-leader
achref
#P0PPCRVGU
11 4 994
2019-09-21 16:47:07
452
400
27
2
walidjurist
#9GRJUUL0J
11 4 983
2019-09-20 12:00:58
68
160
28
10
Co-leader
fahmi
#9CURJ8L22
12 4 966
2019-09-21 20:19:30
414
400
29
2
Co-leader
mar wen
#8PRULP2YV
12 4 959
2019-09-22 00:26:09
886
690
30 khalil
#9RYRJPLGC
10 4 950
2019-09-21 22:58:05
10
320
31
2
rayan
#2028RQ992
11 4 919
2019-09-22 01:04:03
46
120
32
1
homer
#2LY98JU
11 4 906
2019-09-21 07:51:52
30
40
33 livay
#2GLQUJRJ
11 4 834
2019-09-20 14:08:31
56
80
34 Budi
#LGQLU9CJ
10 4 831
2019-09-16 06:28:45
10
40
35
1
tounsi w aft5ir
#92UP22PLG
10 4 806
2019-09-16 22:57:25
84
110
36
1
Sayf93
#PYCC8U2UJ
10 4 786
2019-09-22 00:52:52
170
250
37
2
oz
#8JR9R09Y9
10 4 785
2019-09-21 22:37:05
28
0
38
1
Co-leader
stroopwafel
#2Q0QY8UCJ
12 4 738
2019-09-21 13:24:44
40
0
39
1
neymar
#9G0YGJR2Q
9 4 726
2019-09-21 20:17:54
194
0
40 العذاب 1
#829V2C80U
11 4 704
2019-09-21 10:45:50
118
240
41 HPasarella
#8R2892GGJ
11 4 652
2019-09-21 12:05:01
50
120
42 Maissam
#9LV0UVQLG
11 4 637
2019-09-21 23:14:16
58
80
43 ZmAnEeeX
#8JLUJCYU9
8 4 614
2019-09-21 13:27:14
38
360
44 ESPERENCE
#YGPV09L0R
9 4 595
2019-09-22 03:55:32
0
160
45
1
Akram1986
#8J9Q9GGPP
11 4 559
2019-09-21 13:55:14
40
0
46
1
l'imbattable
#29G9PJULJ
10 4 552
2019-09-17 13:51:12
0
0
47 Co-leader
Hedi
#8RCJV2G8
12 4 081
2019-09-21 21:06:36
1040
320
48 Elder
tweta
#8PQRGYYGQ
12 4 045
2019-08-26 09:38:36
0
0
49 Co-leader
المعلم
#P09Y99VVQ
11 4 030
2019-09-21 21:11:16
1029
600
50 Đấu trường 12 Co-leader
Chalbou9
#9VQ99PYYY
10 3 857
2019-09-21 20:26:54
326
360

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord