India

#9QCJVLVG

49 864

50 / 50

eat sleep clash repeat👑☠Burn them All🔥😡NeVer GiVe Up😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 864
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader upesh repalto
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 314
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 471
Elder 5
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
js
#8V9LYRL8
13 5 314
2019-11-15 17:04:46
50
0
2 Co-leader
SAM D KING
#90VY2V00R
11 5 183
2019-11-15 17:52:48
279
120
3
1
AbhiHBK
#200Q9JYL
12 5 139
2019-11-15 11:35:42
18
0
4
27
PrAjYoT
#RQVQV9LG
12 5 120
2019-11-15 15:34:34
38
40
5
1
Elder
zERO1
#29LC2QYR9
13 5 098
2019-11-15 14:12:01
426
440
6
3
Co-leader
vipool777
#Q8CR9VUV
13 5 091
2019-11-15 18:07:40
470
470
7 Co-leader
B€!NG [email protected]
#YRP2Y8JP
13 5 049
2019-11-15 19:20:34
398
390
8
17
Leader
upesh repalto
#2QQVYVGUJ
13 5 035
2019-11-15 17:02:23
475
390
9 Sarang_
#80QGVLRP
11 5 034
2019-11-15 22:20:08
380
352
10
2
Co-leader
Meet Dand
#2829VCPGL
12 5 027
2019-11-15 18:38:19
404
470
11
6
Dabhi
#9YYRPQ098
10 5 026
2019-11-15 23:04:25
88
160
12
2
PifPif!!!
#9QP99G2
12 4 990
2019-11-15 18:46:46
145
360
13
2
Co-leader
Anger Banger
#2GRGYPQYR
12 4 978
2019-11-15 18:01:24
154
190
14
2
Elder
Payal Negi
#2U09YY0P
12 4 973
2019-11-15 12:56:32
562
430
15
4
Elder
DON
#9PJRV22G
12 4 968
2019-11-15 12:46:26
68
320
16
4
Elder
Parker
#8Y8GLJQ8P
11 4 966
2019-11-15 18:16:14
360
410
17
7
zadelygalleta
#9VG9VY9Y9
11 4 956
2019-11-15 22:35:43
48
100
18
5
fj
#8QU0G0V8G
12 4 951
2019-11-15 19:37:13
600
0
19
1
Arun
#9G8RR8Y2
12 4 933
2019-11-15 17:12:31
70
37
20
3
Co-leader
Killer KP
#GCLPU8VJ
12 4 927
2019-11-15 21:43:05
352
330
21
2

#PURCL8CL
12 4 910
2019-11-15 19:38:09
102
80
22
4
Co-leader
Rohit
#2GRJ9UVY
13 4 908
2019-11-15 16:36:51
425
0
23
1
sharanya
#8YQPPC8C0
13 4 905
2019-11-15 16:59:03
230
350
24
4
ujjwal
#80UPYCLV
11 4 892
2019-11-15 17:55:38
71
0
25
4
safal
#9R88J8YLC
11 4 872
2019-11-14 17:17:08
18
40
26
3
thunderstrike
#C0YC9Q0V
12 4 861
2019-11-15 17:50:32
56
0
27
1
DARK HORSE
#9VLYUJ280
11 4 845
2019-11-15 10:54:33
68
160
28
1
Co-leader
COOL BUDDY S. D
#P00LRURVR
12 4 840
2019-11-15 11:20:28
48
40
29
7
binod
#99YRJUJCC
10 4 831
2019-11-15 20:32:10
8
160
30
3
Co-leader
rossi
#9L9VP2R8G
12 4 814
2019-11-15 18:19:48
21
120
31
6
Elder
appa3
#9PPYUYG9Q
10 4 798
2019-11-15 14:11:58
10
40
32 Shubham
#2RYL02GLJ
11 4 796
2019-11-15 17:40:30
0
0
33
3
Co-leader
RAM
#RUP0JG0
13 4 794
2019-11-15 17:51:01
290
0
34
12
Akhil svas
#2UCLYCQR9
11 4 791
2019-11-15 14:52:53
101
360
35 Aidan
#9P90LRV0
10 4 783
2019-11-15 14:12:21
0
0
36 Raj
#YLPUVUPR
10 4 778
2019-11-15 19:05:46
10
40
37
4
rips
#98G0U98VV
11 4 769
2019-11-15 18:58:30
0
0
38
4
vaishu
#8VQYGUGL
11 4 723
2019-11-15 18:18:21
56
160
39
4
Witty Witch
#PY82UQGL0
10 4 717
2019-11-15 16:24:08
143
80
40 ARSH KAMBOJ
#8J8JRYCPR
10 4 658
2019-11-15 14:22:10
30
0
41
2
Co-leader
vicky
#9Y90UVJ88
12 4 641
2019-11-15 15:33:31
46
280
42
4
pramod (tapash)
#Y2RVGRQVL
10 4 638
2019-11-15 14:24:15
0
0
43
3
[email protected]
#29P9RGR9
11 4 609
2019-11-08 23:58:14
0
0
44
3
⚡Boss⚡
#902PCUYP
10 4 593
2019-11-15 15:34:00
80
232
45
3
Nitin jasrotia
#PJPVR0YPR
10 4 578
2019-11-14 14:22:28
35
0
46
3
rohith sai
#9Y9J92G8G
12 4 481
2019-11-10 16:11:11
0
0
47
3
SACHIN25000
#2PQCCLVUC
12 4 451
2019-11-15 18:05:51
106
240
48
3
GOD
#20GUUYLC
11 4 058
2019-10-16 19:58:17
0
0
49
3
Co-leader
Ram
#98PJUGQG0
12 4 001
2019-09-18 02:02:03
0
0
50
3
Co-leader
BASAIAH
#980JGJVUC
10 4 001
2019-09-18 01:59:27
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord