Salta Esports

#9Q89V9Y0

53 735

49 / 50

🔸Salta Esports Official Comunity Clan🔸80 wins en guerra ⭐donador y activo⭐jugar la guerra⭐cantera salta team.3874674597 wpp gr

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 735
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader FRS ⭐Mauri⭐
Phạm vi chiến tích 4 856 – 5 744
Thông tin hội
Vị trí Argentina
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 638
Elder 2
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
♦Ivan♦
#2G0989VY2
13 5 744
2019-10-24 01:14:39
356
310
2 Bamo a calmarno
#2V8YUP02U
13 5 686
2019-10-22 04:37:19
18
40
3
1
Matias
#29PGLRC9
13 5 626
2019-10-23 22:21:58
190
120
4
2
TotoGrana
#20VGLQGPV
12 5 611
2019-10-24 00:42:47
112
160
5 JuanColonia :D
#9Q8U99L
12 5 601
2019-10-23 22:23:07
94
120
6
2
Santi
#8PJ2VVGQQ
12 5 514
2019-10-23 03:18:27
36
120
7
4
Ivo
#9GUV2QGGU
12 5 477
2019-10-24 01:38:03
494
300
8
1
Leader
FRS ⭐Mauri⭐
#8R9GC2Q88
12 5 469
2019-10-24 00:15:39
218
360
9 Santiago XD
#8YJ8V8V92
12 5 440
2019-10-24 01:20:18
364
240
10 Chicho
#82GPVYGP
11 5 430
2019-10-24 01:39:44
50
192
11
1
Zamo
#8L2RJ9JG
13 5 409
2019-10-24 01:01:13
428
280
12
1
Elder
Godines GyT
#8Y9V9JLQL
12 5 335
2019-10-24 00:01:31
730
320
13
9
emma
#889CVG02Y
12 5 333
2019-10-24 00:38:15
244
200
14
7
ramy
#2Q0JJRJ2C
12 5 325
2019-10-23 20:55:22
156
160
15
10
Fernandoxel
#29PQ28JQY
12 5 324
2019-10-23 23:14:24
255
192
16
1
Facu.-
#8C0P0CQVJ
12 5 309
2019-10-24 00:14:06
260
312
17
3
Wennz
#98LQC28GQ
12 5 307
2019-10-23 23:49:34
262
160
18
2
fabri_pistone
#9L8U82QV
12 5 307
2019-10-23 21:53:49
548
230
19 tito martin
#9PYRQ2UV8
12 5 306
2019-10-23 20:53:06
218
200
20
3
Kembachi Saraki
#2GVVGCV2Q
12 5 290
2019-10-23 22:26:55
0
160
21
3
lean xD
#8LCQVGGJL
12 5 265
2019-10-23 12:27:41
154
120
22
2
Lautybj_ok
#2PJVYC2P2
13 5 250
2019-10-23 16:55:37
42
160
23 Ultra Instinto
#92Y90CCLV
12 5 231
2019-10-23 07:00:07
44
160
24 Acru
#8JV2209UG
12 5 228
2019-10-23 21:46:43
68
160
25
1
Gender
#9J0GR89UV
12 5 202
2019-10-24 00:10:51
333
360
26 PAPI ELÍAS 2.0
#8LYURVRU2
11 5 194
2019-10-23 23:10:08
0
0
27 lautaro agustin
#R9Y9Q90Y
12 5 192
2019-10-22 18:16:04
104
120
28 Co-leader
Chris
#9P8J2Y2GL
13 5 189
2019-10-23 07:59:20
60
120
29 TOMMY ✊
#22RPLQ2CP
12 5 167
2019-10-23 17:38:34
90
270
30 Elder
GASTYN
#2C8JVJ0YL
12 5 144
2019-10-23 01:19:25
172
80
31 港人次喔誒誒
#C2L9YYR8
11 5 112
2019-10-23 21:09:20
295
240
32
1
⭐️Luka31⭐️
#8LG22UJU
12 5 108
2019-10-24 00:21:05
229
240
33
1
FRS⚡Agus⚡
#889PV22C9
12 5 108
2019-10-21 20:16:53
10
40
34 E$teban
#2PPCY2UY0
13 5 099
2019-10-23 23:13:15
330
320
35
4
BeccheroYT
#JCLGJC0U
11 5 053
2019-10-24 00:40:41
299
320
36
1
Gonzalo
#P0L2Q2C28
12 5 043
2019-10-24 01:28:07
201
250
37
9
colito
#9RV8VQGJ9
12 5 038
2019-10-24 00:03:11
394
312
38
2
Jaime
#RUGG9VY
12 5 017
2019-10-24 01:27:43
137
190
39
2
Ʀɪᴄʜᴀʀᴅ
#2RLYL0QP
12 5 016
2019-10-23 13:29:15
296
200
40
2
matthew.c
#9UP2J22Q
11 5 012
2019-10-24 01:16:46
32
40
41
1
Jhon Nieve Star
#2QPUJ9UP9
11 5 009
2019-10-23 17:12:33
100
160
42 Nova I ISAOP144
#90JRYYGUG
10 5 007
2019-10-23 04:05:44
54
120
43 Nosci
#9GJPYC8YV
12 5 006
2019-10-23 05:04:50
124
80
44 agusss
#8UR0JYURJ
10 5 003
2019-10-23 21:36:01
0
0
45 Goa
#J9U8VYU2
12 4 988
2019-10-23 23:47:43
254
280
46
1
FRAN2.0
#PL920RR2R
10 4 919
2019-10-23 23:06:21
283
240
47
3
Teniente Wonka
#9YG90CLQ9
12 4 876
2019-10-23 22:01:38
194
240
48 I Sugary⭐
#8QY8PP99Q
12 4 863
2019-10-16 09:11:07
0
0
49 joaquinb
#9JY0UJUV2
12 4 856
2019-10-23 23:10:04
46
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord