x6tence Club

#9P2VJL9G

61 270

48 / 50

🇪🇸Clan Oficial de x6tence🇪🇸@x6tence_⏩discord.gg/djhYXrZ⏩🏆PREMIOS🏆Únete a la #comunidadx6 🌍

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 61 270
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Maraz
Phạm vi chiến tích 5 449 – 6 655
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 300
Elder 4
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Montii
#L2Q0GR2L
13 6 655
2019-11-20 20:44:09
1074
280
2
1
Sciraedr
#2PR2J2ULC
13 6 652
2019-11-20 22:05:05
878
80
3 SUPA HOT FIRE
#JYUPP2RY
13 6 450
2019-11-20 21:38:24
230
320
4 SeLaWuTaNG
#LLQRYG8Q
13 6 358
2019-11-20 22:40:16
300
200
5 PR CRiSS
#28VU9UUQR
13 6 358
2019-11-21 02:55:24
648
360
6 Germán BL
#GLUY09RP
13 6 321
2019-11-20 23:10:49
20
80
7 viicttor
#9JQJVQUP
13 6 206
2019-11-21 01:50:59
0
40
8
5
II BRYAN II
#CUYGPUG
13 6 200
2019-11-20 21:59:43
40
200
9 x6 Echava
#8V2GP9LC
13 6 193
2019-11-20 22:48:32
188
280
10
1
Elder
Frost
#JL0QCVY8
13 6 124
2019-11-20 22:29:53
40
280
11
1
x6 Necro
#PL2YC0
13 6 117
2019-11-20 11:04:23
78
160
12 Thamalon
#9LYPQYC2
13 6 114
2019-11-21 00:12:12
898
360
13
1
Valar Dohaeris
#JPVJLJ28
13 6 113
2019-11-21 03:16:07
580
80
14
1
Rodriguez5
#2QYYQ8RPJ
13 6 099
2019-11-20 20:55:26
20
280
15
3
HERRERA
#PG9UQ9Q0
13 6 078
2019-11-20 23:36:04
74
280
16
14
DiiaRk
#9J2RQL28
13 6 038
2019-11-20 23:04:29
180
240
17
1
pereda
#UQGY9JU
13 6 031
2019-11-21 01:36:58
78
360
18
9
txedo
#2QUR8Y00Q
13 6 031
2019-11-20 23:38:41
190
360
19
2
Predator
#89RRQRQ
13 6 029
2019-11-21 02:42:20
200
270
20 Co-leader
cordobedd
#2R2PG2PRV
13 6 024
2019-11-20 20:55:45
1160
360
21
4
masagui
#8C2GVV
13 6 011
2019-11-21 03:44:54
1160
310
22
1
Johaan iniesta
#C89RJ9U
13 6 008
2019-11-20 19:24:44
0
80
23
4
x6 Joselu
#9PG2PVCJ
13 6 001
2019-11-20 21:26:10
20
240
24
4
Elder
MuuereePeerra
#QCLPG0JR
13 6 000
2019-11-20 23:17:39
940
280
25
4
kabrax
#8V2QUCRV
13 5 991
2019-11-21 01:13:27
90
200
26
2
iTheMkS
#228LCVCGG
13 5 980
2019-11-20 17:16:48
180
280
27
6
sardinuka
#QJUGG90G
13 5 972
2019-11-20 23:56:52
138
320
28
1
Dracarys
#Y2PUR82Q
13 5 954
2019-11-21 02:28:47
140
240
29
3
Caniche44
#2089VGUYV
13 5 933
2019-11-21 00:49:09
210
240
30
8
srcaramelitozgz
#Y8C0JP98
13 5 931
2019-11-20 23:05:00
30
280
31
7
x6⚡Pety
#2ULJQJRQ2
13 5 925
2019-11-21 03:05:02
70
260
32
1
ZI0N
#CPYPU98Q
13 5 907
2019-11-20 22:18:48
248
360
33
2
Co-leader
vicente v
#L9CJJLPR
13 5 906
2019-11-20 23:00:23
388
360
34
2
andresico17
#VVRU890G
13 5 832
2019-11-20 23:40:44
150
160
35
4
javiekiller
#29Y0YGYRL
13 5 805
2019-11-20 17:55:31
50
240
36 PezKe
#28JPGQCPP
13 5 803
2019-11-21 01:07:24
30
360
37
4
Morphhine
#YPVR980Y
13 5 801
2019-11-21 00:52:06
60
280
38
2
aguero
#UQLL9GGU
13 5 799
2019-11-20 22:18:56
50
240
39
5
juvi
#9C2UCJP
13 5 784
2019-11-20 19:53:28
0
200
40
8
Elder
SNS ʙᴜᴍʙʟᴇʙᴇᴇ
#Q00C8C0G
13 5 778
2019-11-21 02:36:14
120
270
41
4
Co-leader
Molina
#QRCYRCGJ
13 5 771
2019-11-20 20:18:11
70
280
42
3
dgo
#2QPCGGGJJ
13 5 745
2019-11-20 21:41:04
80
240
43
1
Sr. Pitufyn
#8JJRVJ9V
13 5 683
2019-11-21 00:29:28
260
360
44 andresbg
#2C9JC20JV
13 5 661
2019-11-20 17:08:52
10
200
45
2
Isco men
#9R0V82L0
13 5 648
2019-11-20 14:01:15
70
200
46
1
Jaqen H'ghar
#8CJC2LRJ
13 5 606
2019-11-21 01:45:20
360
240
47
1
Elder
Raulillo 4
#2CG9CJ028
13 5 605
2019-11-20 22:52:36
674
400
48
1
Leader
Maraz
#2LLYYGCUC
13 5 449
2019-11-20 21:22:35
130
330

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord