GalaxyHebrew

#9P2V8YJJ

45 144

48 / 50

ברוכים הבאים🌴 קלאן ישראלי איכותי🌴 יחס מכבד וחברי לכולם🌴 חובה לתרום ולהיות פעיל🌴כניסה מ40 נצחונות בוואר🌴

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 144
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader asher
Phạm vi chiến tích 4 000 – 4 874
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 258
Elder 8
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
kelma
#9V2QGRGR
12 4 874
2 437
116
120
2 Leader
asher
#8PYY9CVU
12 4 835
2 417
0
0
3
1
Elder
cedarmoon2
#P2RQY8L2
12 4 721
2 360
92
80
4
4
Co-leader
fofof
#98GLPLVQL
12 4 701
2 350
232
120
5
1
Elder
סהר
#2RCL2YV0U
12 4 672
2 336
180
90
6
3
Co-leader
sternr
#2JJ2LJQUU
12 4 660
2 330
0
0
7 grand master b
#8YC8RP9Y0
11 4 627
2 313
0
0
8
1
Co-leader
יששכר
#2JRGJP2JU
12 4 625
2 312
138
88
9
4
Elder
kawaii
#CYVC2GJ
13 4 616
2 308
164
80
10
3
Elder
tal
#80LC8PC9
12 4 606
2 303
0
0
11
2
Elder
yehoda
#2GYYCPQR9
12 4 601
1 150
82
40
12
1
GoGuard
#2C2QQ2CV0
11 4 563
1 140
82
80
13
11
sahil_sk
#2GL80JRY
12 4 559
1 139
0
0
14
2
Elder
yoavor
#P02GRYQ
13 4 534
1 133
118
80
15
1
נועם סבג
#22VC0G2PQ
11 4 526
1 131
26
40
16
6
Birnfeld
#RRJRLL2V
12 4 485
1 121
18
40
17
2
batman
#LYURR90
12 4 461
1 115
46
120
18
2
Tzion
#GJ2GQP2Y
12 4 432
1 108
0
0
19 roy
#JCQ902YR
12 4 421
1 105
0
0
20
1
ReydeN
#2R89LJQ8
12 4 404
1 101
90
80
21
1
deadpool
#82JLVYYCP
11 4 401
528
0
0
22
4
Nanosinio
#UUJRYCR
12 4 394
527
10
40
23
2
shunak
#GYGRQJCV
12 4 383
525
18
40
24
2
Co-leader
aviko
#UJU90J90
13 4 382
525
0
0
25
2
liad
#2UP9LPG09
12 4 381
525
48
80
26
1
Royal
#GQ0VVYGL
11 4 369
524
0
40
27
4
אופק המלך
#9PLYRYVP
12 4 343
521
12
0
28
2
rotem
#GYJJU8L9
12 4 332
519
0
0
29
1
רונלדו
#8QRVVLCQQ
12 4 317
518
34
80
30
1
Asaf Chananel
#RL90UQQR
12 4 311
517
274
120
31
4
Co-leader
BlackDeck
#22RGRU8RU
12 4 303
430
0
80
32
8
ברק
#8QUR20YVJ
10 4 278
427
0
40
33
1
ozdan
#8Q9C8QJG9
11 4 276
427
48
80
34
1
Elder
פורשי זי
#9JUR0V0Y
12 4 248
424
102
80
35
2
thedark-avenger
#2PURYYRLR
12 4 226
422
28
120
36
2
Bxllaq
#89UVUPL0C
12 4 209
420
0
0
37
9
ron
#8GPQUPLUG
11 4 197
419
28
40
38
2
ido
#GQQ9YC0R
12 4 184
418
0
0
39
2
Elder
rafek silbak
#P0L9LVQG
12 4 182
418
0
0
40
2
Ron aldo
#PCG2JCUV
11 4 181
418
0
0
41
2
lipo
#2PV8P8CC
12 4 172
125
0
0
42
2
yadgaro
#8Y92VPRQV
12 4 172
125
0
0
43
2
yarin
#RLYQJ9V0
11 4 167
125
30
40
44
2
fire clASy
#GJCLGY0J
11 4 150
124
0
0
45
1
guy koresh
#QYJYQQY
10 4 086
122
0
0
46
1
MaFik<<>>
#2LP8L89P2
11 4 076
122
0
0
47
1
eran und alon
#2Q09GUY0Q
11 4 016
120
48
80
48
5
sharli
#88GCGLCPP
10 4 000
120
53
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord