B.T.G

#9LGU9JC8

58 505

49 / 50

B.T.G 【Beyond The Game】 重庆欢迎你!这里有酒有故事,有美女也有热血。杯5800+,平均卡等12+,部落战胜场100+,和谐部落,欢迎加入!联系VX: qq328676355

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 505
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader CQ.Elite 咸鱼
Phạm vi chiến tích 4 739 – 6 414
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 470
Elder 27
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
CQ.Elite 萌胖
#YR2LUUPL
13 6 414
2019-07-14 22:27:57
0
0
2 Leader
CQ.Elite 咸鱼
#QJRC92CL
13 6 346
2019-07-15 15:13:38
228
80
3
2
Co-leader
利布特
#LG92JP9Y
13 6 233
2019-07-15 16:45:20
280
0
4
3
Co-leader
CQ.Elite 大佬
#8G2C9U2U
13 6 134
2019-07-15 12:53:07
48
50
5
1
Elder
安魂曲
#89VJR8QL
13 6 075
2019-07-15 16:01:49
188
120
6 Elder
韩信凸(`0´)凸
#29PVGLYCY
13 6 050
2019-07-15 17:25:19
70
60
7
4
冰封宇宙
#V9V2G0U8
13 5 948
2019-07-15 19:08:45
20
80
8
1
Elder
Day
#RCQYJ8CU
13 5 936
2019-07-14 23:38:48
0
40
9
3
Tim
#8RGUYQ88
13 5 905
2019-07-15 13:26:14
110
40
10 Elder
南城丶
#9LRY2CVU
13 5 901
2019-07-15 17:43:25
138
80
11
4
Co-leader
阿尤
#8Y8LJQYGL
13 5 882
2019-07-15 16:08:46
118
80
12
4
Elder
黄族
#Q9LPVLQY
13 5 856
2019-07-15 16:48:58
140
80
13
1
Co-leader
CQ.Elite屾྄ི鵬ོ༼༽
#QJ9L0G02
13 5 819
2019-07-15 12:07:30
90
60
14
2
Elder
戴一一
#V99LYG98
13 5 802
2019-07-15 16:08:38
90
120
15
2
姚静雨
#CCRY2CRY
13 5 750
2019-07-15 12:49:58
40
80
16
5
Levi
#82RRV00P
13 5 736
2019-07-15 14:42:50
158
120
17 Co-leader
ArcherBu
#2P80GYVGC
13 5 730
2019-07-15 14:45:42
20
80
18
20
Elder
时间的灰灰
#8LUVQJJ8
13 5 729
2019-07-15 15:59:30
30
80
19
5
Elder
⭐太阳神⭐
#UVR8U2GG
13 5 715
2019-07-15 17:47:00
80
120
20
5
Elder
小蘑菇炖野鸡
#PUL20222
13 5 712
2019-07-15 19:10:24
20
60
21
6
夜游
#2Q8P8C0P
13 5 683
2019-07-15 16:52:51
200
80
22
4
Elder
CQ.Elite 喷喷
#C0LQV08
13 5 668
2019-07-15 16:16:48
98
80
23
3
Elder
CQ.Elite 阿姨饶了我
#YV0YYVRL
13 5 663
2019-07-15 16:12:14
80
100
24
2
一米阳光
#2PRVUUJGJ
13 5 646
2019-07-15 17:01:52
70
80
25
2
Elder
浑南
#PVLYYQLJ
13 5 631
2019-07-15 16:59:45
150
120
26 Elder
小兔几
#29JPLYQP8
13 5 597
2019-07-15 14:40:46
48
80
27
1
宝宝心里苦
#22CRP8RQR
13 5 578
2019-07-15 19:50:07
70
80
28
7
Elder
mystylexd
#P08YG8V2
13 5 575
2019-07-15 16:47:50
130
80
29 Elder
小野鸡炖蘑菇
#8Y8CQQ0V
13 5 569
2019-07-15 14:35:46
60
80
30
3
Elder
年迈的老司机
#RRRCV990
13 5 543
2019-07-15 15:31:05
40
40
31 Co-leader
酷毛耍巨炮
#PV8V0RQG
13 5 539
2019-07-15 15:08:33
10
80
32
2
Co-leader
CQ.Elite 伟少
#2Y90JJJQY
13 5 538
2019-07-15 13:52:11
30
80
33
14
Elder
飛尨θ
#2YYJL98JL
13 5 538
2019-07-15 17:28:31
110
80
34 信手捏来
#8QL092P8
13 5 501
2019-07-15 13:58:47
40
40
35
2
Maang
#GJQ892LL
13 5 493
2019-07-15 19:07:33
60
110
36
3
Elder
潘老师
#22RGYRJC
13 5 490
2019-07-15 17:02:14
20
40
37
5
Elder
胆小鬼
#LRVGUJCJ
13 5 485
2019-07-15 16:10:34
0
80
38
5
Elder
爱吃大香蕉
#2UVYGR9YY
13 5 483
2019-07-15 18:12:44
70
110
39
3
Elder
CQ.Elite 墨鱼๑
#22U0P2VV8
13 5 482
2019-07-15 14:39:21
10
40
40 Elder
CQ.Elite 爱缘缘
#L8VVV02G
13 5 447
2019-07-15 19:27:35
50
90
41 小星星
#22YPQ29QU
13 5 395
2019-07-15 16:00:45
46
120
42 Elder
@咸鱼也有梦想@
#R9L9VLQU
12 5 342
2019-07-15 15:21:17
0
0
43
1
Elder
声控野牛
#YJQ2R988
12 5 327
2019-07-14 14:23:17
0
0
44
1
Co-leader
星の所在
#P9L8P2YR
13 5 311
2019-07-15 04:43:30
0
40
45
1
Elder
三个火枪手
#80PPJUG8P
12 5 231
2019-07-15 10:27:39
0
40
46
1
Elder
Soulhunter
#2L208228
13 5 128
2019-07-15 17:03:42
100
80
47
1
Co-leader
铲大皮
#QVPV8YVP
13 4 889
2019-07-14 02:30:50
0
0
48
1
Co-leader
周_丑丑
#QUJPQVU8
12 4 746
2019-07-14 16:09:58
0
0
49
1
Elder
该昵称已注册
#L8PUYJ0R
13 4 739
2019-07-15 17:03:40
20
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord