Shadow Lynx

#9LC0UL9P

50 590

34 / 50

Twitter: @ShadowLynx_SLH official member of the SLH association 🐯🇪🇦. discord: ahtZVZJ #SLHerd🐯. Rewards ladder & tournaments

Nhận Vào Hội
Thành viên 34 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 590
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader SL Dann Dann
Phạm vi chiến tích 4 004 – 6 012
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 031
Elder 19
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
VQ7Royale
#JVQL20CY
13 6 012
2020-01-21 15:18:37
55
0
2
2
Elder
Nova l⚡GERA™⚡
#CCJLPCQC
13 5 920
2020-01-21 17:15:44
204
200
3 Elder
Gerardo M
#90QLRPCPY
13 5 914
2020-01-21 13:10:12
108
120
4
2
Co-leader
SL Mr Dann Dann
#2JQQVYYL
13 5 838
2020-01-21 16:42:04
142
80
5 Elder
¥¥LEO¥¥
#890PQYG0R
12 5 831
2020-01-21 13:24:21
178
80
6 Elder
Daniel Martinez
#2RGVJ0Q92
13 5 781
2020-01-21 05:47:55
30
120
7 Elder
I am Lag
#2PCGPLCQQ
13 5 720
2020-01-21 00:15:21
68
80
8
1
Elder
秃尾巴狼
#8RVLGY02G
13 5 713
2020-01-21 09:03:33
20
40
9
1
Co-leader
SL Pipolincho
#9Y0C2Y0Y
13 5 710
2020-01-21 16:59:16
146
192
10 Co-leader
Shark
#9RVJV2YQ
13 5 647
2020-01-21 15:14:14
175
159
11 Elder
pglo
#2QY0U0L2G
13 5 529
2020-01-21 15:39:09
36
110
12 Elder
Dewey
#28GG982CU
12 5 508
2020-01-21 02:47:22
10
40
13
2
⚡ Thunder king⚡
#2YVYVGQ0G
12 5 488
2020-01-21 15:37:36
250
150
14 Elder
zergy
#RRGV9UY9
13 5 484
2020-01-21 16:07:17
110
150
15
2
Co-leader
cesar
#20LJGYL9P
13 5 460
2020-01-21 17:30:27
60
120
16
1
Co-leader
Party Horse
#9G8LYJ9G
13 5 459
2020-01-21 13:13:11
176
160
17
1
Delgado09
#89GYQJ9P9
12 5 391
2020-01-21 16:54:44
134
140
18 Elder
SL PND
#8UP2LP2PU
12 5 390
2020-01-21 14:17:47
96
160
19 Elder
Gladiador95
#8C2C0RU89
13 5 370
2020-01-21 11:17:56
73
160
20 guilleamo
#CVY8G0J
12 5 360
2020-01-21 15:06:34
48
80
21 w_hernandez27
#20CCLJP
13 5 329
2020-01-19 01:33:16
0
0
22 Elder
edwin gonza
#2RQVVR2J
12 5 304
2020-01-21 07:53:05
20
0
23 ziro
#PPL9L900
13 5 272
2020-01-13 01:06:01
0
0
24
4
Elder
Dacs
#29VCLLCRG
12 5 132
2020-01-21 14:41:02
36
0
25 Elder
Hardacata
#2UJCURPCQ
12 5 131
2020-01-18 12:24:17
0
0
26
2
Elder
arrowshtter888
#8QY0VP9
12 5 114
2020-01-21 06:01:07
116
120
27
1
Co-leader
l<DARK¥KILLER>l
#29VL2QUVY
13 5 088
2020-01-21 15:28:27
114
120
28
1
Co-leader
El zorro
#CGRRJUY
13 5 053
2020-01-21 15:47:42
68
0
29 Elder
Achantix
#8YCLLPVG0
12 4 872
2020-01-20 14:22:45
10
0
30
2
Co-leader
SL✨⚡️Clau⚜️
#PLP8L9UV2
13 4 784
2020-01-21 14:37:44
324
210
31
1
Juan
#P8PGRYYQ
12 4 775
2020-01-21 16:42:28
30
40
32
1
Elder
ByStark
#2CLUP2R
13 4 721
2020-01-20 18:32:53
20
40
33 Elder
❤アインホア13❤
#QP00R0V
13 4 691
2020-01-21 15:32:46
10
40
34 Leader
SL Dann Dann
#9YYU0QUJ0
10 4 004
2020-01-20 06:09:31
18
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord