Imort4is

#9L8Q299

52 152

48 / 50

Bem vindo ao Imortais, mínimo de doação por semana é 350. 3 guerras sem atacar é ban*, sem xingamentos e boa sorte galera!

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 152
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Gustavo
Phạm vi chiến tích 4 595 – 5 555
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 090
Elder 7
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Gustavo
#QGYVQ2C2
13 5 555
2019-09-19 02:57:14
334
320
2 Co-leader
DebMenotti
#QQV22URL
13 5 459
2019-09-19 01:52:23
242
280
3
1
Elder
Mr Silva
#22Q00V
13 5 432
2019-09-18 19:02:26
230
160
4
3
Elder
GUSKI
#2QJ0UQ0LU
13 5 430
2019-09-19 04:49:59
1045
400
5
1
Elder
Henrique
#YUUR92RQ
13 5 352
2019-09-18 16:29:14
102
160
6
1
MALANDRAMENTE
#800RR2Y0
12 5 341
2019-09-18 01:02:21
82
120
7
4
Co-leader
Rogerio
#QJ2RCL92
12 5 334
2019-09-19 03:20:31
117
160
8
6
Elder
Mergulhão
#2LUQY2VV
13 5 326
2019-09-19 00:57:29
181
240
9
3
jadyson
#VRP200R
12 5 317
2019-09-19 08:30:53
18
170
10
2
John Snow
#9VU0Y092Y
11 5 312
2019-09-19 03:53:50
774
340
11
2
Kadu Watanabe
#9Q9QL0Q0
13 5 278
2019-09-17 22:29:56
158
200
12
2
Mitsunobi
#2P2QLJV8U
11 5 278
2019-09-18 21:51:42
288
240
13
2
Elder
MISTERAZUL
#LRQ9CL0G
12 5 266
2019-09-18 17:39:51
58
120
14
1
filipetotti
#29CLL8VVQ
12 5 247
2019-09-18 02:38:39
40
40
15 Elder
gilberto
#9PPYVYC2
13 5 233
2019-09-19 00:12:51
186
400
16
6
Vampeta
#2V92C8QGP
11 5 218
2019-09-19 02:21:38
473
200
17
6
Destruidor
#CR8R0LGQ
11 5 176
2019-09-19 00:55:49
55
120
18
2
Gustx
#9V2JUC29R
11 5 175
2019-09-19 01:35:25
344
240
19
1
Miguel MasterBr
#C2RJ0UUP
12 5 163
2019-09-19 01:50:51
566
320
20
5
Lussarys
#22CJ0JRU
12 5 154
2019-09-19 02:51:36
204
240
21
4
Ikeda
#90YVPG9Y0
12 5 150
2019-09-19 03:11:28
245
280
22
1
ED
#2QRJL0YLP
12 5 137
2019-09-19 08:28:53
26
80
23
4
Guigo28b
#8QQC98UQU
12 5 129
2019-09-19 02:09:49
96
120
24
4
Lucas
#QGJQ8CCR
11 5 101
2019-09-18 20:19:28
70
0
25
1
Mandall
#29QUGUVLR
11 5 082
2019-09-17 21:36:18
28
80
26 Alcateia
#LQYCGGLR
12 5 077
2019-09-19 02:26:33
28
40
27
2
Lucas
#YLVU8UG2
12 5 066
2019-09-18 14:55:23
104
160
28
1
Vkr
#90YUGCLGL
11 5 033
2019-09-19 01:41:05
232
360
29
3
Arthur_clasher
#2UGGYJYUU
11 5 028
2019-09-19 02:41:16
266
280
30
2
Lobo_Da_Paz
#P9VV9P0C
12 5 020
2019-09-18 21:56:05
0
40
31
1
MateusXeripita
#9CJ9LGL
11 5 009
2019-09-18 18:17:58
114
160
32
2
Kams
#9GQ8C9LPL
12 5 004
2019-09-19 00:02:52
250
280
33
5
Angélica
#9YLLYU8LU
11 5 000
2019-09-18 23:12:02
18
80
34
3
Xam1to
#2Y9PV228U
11 5 000
2019-09-19 02:28:57
98
120
35 Deezos
#PYGPRV2G2
11 4 991
2019-09-19 00:25:06
186
240
36
3
RihhFreitas
#P2RC8VJJQ
11 4 981
2019-09-19 05:05:00
44
260
37
3
wesley.h
#CY2PLLL0
10 4 933
2019-09-19 06:56:57
186
280
38
3
LoKz
#2YG820PCQ
10 4 907
2019-09-18 22:33:32
68
160
39
3
✌ian✌
#99JRRR2G
11 4 896
2019-09-19 01:15:44
10
0
40
3
Apolex
#80UCP2ULU
12 4 854
2019-09-19 01:44:01
196
200
41
2
Green Goblin
#PY2G9CVPG
10 4 850
2019-09-18 23:37:30
60
40
42 Elder
Delegadoo
#JCPCGUQ
13 4 811
2019-09-18 14:36:39
10
80
43 [email protected]@N
#20QLJ02CY
11 4 780
2019-09-18 16:35:31
0
0
44 CaduUu
#UY9QV2CU
12 4 764
2019-09-18 17:19:11
70
40
45 4lenda
#20JP89UJJ
12 4 759
2019-09-16 21:53:13
0
0
46 Dos Grau
#2URY9RLPP
10 4 746
2019-09-18 17:30:47
98
160
47 Finzera o mito
#9GG0UPYU0
10 4 676
2019-09-19 01:57:54
80
0
48 Google
#V0JL2J09
12 4 595
2019-09-19 02:09:31
10
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord