Algéria

#9JQ008LP

48 783

50 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 783
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader roronoa
Phạm vi chiến tích 3 640 – 5 260
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 402
Elder 10
Co-leaders 19
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Mahi
#898Y98CV2
11 5 260
2019-10-16 15:52:19
58
80
2
1
taki
#8CCPGGRV
12 5 212
2019-10-16 13:21:29
88
40
3
1
Co-leader
dwayne hacker
#8UGVR8UGV
11 5 190
2019-10-16 15:10:51
262
200
4
1
Co-leader
ءيس
#2289LL0VG
12 5 092
2019-10-16 17:42:25
122
160
5
1
Co-leader
zak
#9U9L2CQY
13 5 038
2019-10-16 11:41:24
352
200
6
1
Elder
hako
#8JGV09Q9P
12 5 037
2019-10-15 00:02:28
84
40
7 DADY
#898QQ9GPV
12 5 035
2019-10-16 17:31:22
304
180
8
4
fethi13
#228PC8Q2Y
11 4 978
2019-10-16 15:31:14
26
80
9
4
Elder
aniss
#V0P0PRL
12 4 974
2019-10-16 17:26:20
193
0
10
2
Co-leader
krimou
#2CVYR9JCP
12 4 921
2019-10-16 15:13:57
315
200
11
1
Elder
terrible zven
#YRRG9L8
11 4 911
2019-10-16 07:27:56
62
80
12
3
Elder
Habib DalaChe
#9RC9289GY
10 4 903
2019-10-16 17:12:19
0
0
13
1
Co-leader
aness west
#8P2GL0G8
12 4 888
2019-10-14 22:45:08
20
120
14
3
achraf
#9GJYYCGQ
12 4 881
2019-10-16 17:26:14
10
0
15 faresD96
#29909LRGJ
11 4 875
2019-10-14 19:24:06
30
40
16
5
Elder
issuka
#J28URUUU
11 4 861
2019-10-16 15:43:13
85
176
17
1
Co-leader
princess
#9JCRRJ8PR
11 4 855
2019-10-15 19:08:10
16
40
18
1
Gladiator
#280Y09RCJ
11 4 842
2019-10-16 09:14:17
0
0
19
1
Co-leader
DZ Prince
#QC2882V9
12 4 842
2019-10-14 13:53:48
0
0
20
2
Co-leader
hamza
#RQY88GY
12 4 827
2019-10-16 17:15:38
268
220
21
1
Co-leader
غريب الأطوار
#9RR0JU8CC
11 4 818
2019-10-10 13:36:29
0
0
22
1
Co-leader
Billel
#9GG2JCL0Q
10 4 803
2019-10-16 17:18:51
214
280
23
2
بلوزدادي 24
#89CLPL8R0
11 4 789
2019-10-16 08:36:27
8
0
24 Co-leader
sėlïm
#2PUUVY08R
12 4 781
2019-10-14 20:28:22
0
0
25 Combali
#P8QPRJR9R
10 4 710
2019-10-16 10:30:42
32
120
26 ساجدة رمضان
#U28QRRLL
11 4 698
2019-10-16 17:36:13
15
0
27 ReeD 0nne
#2CP28J2UG
10 4 662
2019-10-15 23:53:54
76
120
28 aymen
#20JRJPG29
10 4 628
2019-10-16 11:26:52
128
170
29 smoker31
#PJJG2UY0L
9 4 616
2019-10-16 14:42:08
20
80
30 Co-leader
AlaaSula
#9QCUYYPLG
11 4 593
2019-10-16 17:36:39
60
200
31 Co-leader
viking006
#9PCVGUQJC
11 4 581
2019-10-16 16:57:13
284
216
32 sbou3i
#PPJ08Q0GJ
10 4 561
2019-10-14 13:26:23
0
0
33 anis
#8PG29URC9
11 4 556
2019-10-15 05:44:33
34
40
34 Elder
sofiane
#2LRLCJJ2V
11 4 521
2019-10-09 08:39:05
0
0
35 la mort
#2YJ2JPGR8
13 4 519
2019-10-13 16:22:12
0
0
36 liga dz31
#YQ8VRU9YL
10 4 443
2019-10-16 16:47:18
0
120
37 the destructorx
#P0P9QQ00
11 4 435
2019-10-15 20:19:26
46
40
38 Elder
fateh
#P2LP2LVPR
11 4 362
2019-10-16 17:13:00
84
0
39 Elder
malik
#9J98CYQ29
9 4 208
2019-10-10 09:32:54
0
0
40 WARRIOR
#22JCYL9GQ
11 4 001
2019-10-06 11:48:28
0
0
41 smoker31488
#9LR9L8G9R
11 4 001
2019-10-04 21:45:59
0
0
42 Co-leader
BaDrOo
#9GCVCQ098
10 4 001
2019-09-27 18:47:29
0
0
43 Co-leader
[email protected]
#89P90PLR2
10 4 001
2019-07-03 19:55:21
0
0
44 Elder
viking500
#UJJLRV22
12 4 001
2019-09-29 14:57:55
0
0
45 Leader
roronoa
#2VURJGYRV
10 4 001
2019-10-05 02:04:11
0
0
46 Co-leader
The Hunter
#PPJVVPC99
9 4 001
2019-09-17 21:44:16
0
0
47 bilal
#PV0JG88GJ
10 4 001
2019-09-26 18:09:13
0
0
48 Co-leader
royal13
#Y2Y8YQLUJ
9 4 000
2019-10-04 16:47:58
0
0
49 Đấu trường 12 Elder
Skikda
#89RYCPU8V
10 3 992
2019-10-16 15:52:33
74
160
50 Đấu trường 12 Co-leader
king yoüs
#8Q28J98PU
8 3 640
2019-10-05 12:10:13
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord