✌#Einwandfrei✌

#9JPRYYUC

50 046

40 / 50

Aktiv @ Clanwars 💪😎✌ Voraussetzungen Aktivität; Zuverlässigkeit bei Clanwars; Sammeln=Finalkampfpflicht

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 046
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader ✌PETE✌
Phạm vi chiến tích 4 382 – 5 806
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 300
Elder 14
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Smeagol
#80V2LJC28
13 5 806
2019-12-11 21:02:18
330
370
2
1
Leader
✌PETE✌
#29LY2P22Y
13 5 631
2019-12-11 18:22:59
252
200
3
1
Co-leader
Skara Brae
#2Q8RPU90R
13 5 628
2019-12-11 20:46:21
146
240
4 Elder
OG Suga Al
#9UV0GQRGG
12 5 313
2019-12-11 13:47:45
48
160
5 Co-leader
Fu3nf3r
#9RGPRL2L
13 5 302
2019-12-11 20:57:11
268
260
6 Elder
rahim
#9L88QC0GJ
13 5 274
2019-12-11 19:52:49
150
230
7 Laurenz Dorf
#P2G8QRVR
13 5 217
2019-12-11 19:26:35
96
200
8
6
Mathes
#89QLP8Y
13 5 196
2019-12-11 19:20:35
356
200
9
1
Elder
Knolls
#JYYLPPP9
13 5 196
2019-12-11 21:31:12
332
320
10
1
Co-leader
⭐Jistine⭐
#PQGJVQ0G
13 5 146
2019-12-11 16:52:27
114
120
11
2
Co-leader
✌️blablablub✌️
#YP8QCVJQ
13 5 142
2019-12-11 20:44:17
104
210
12
4
Co-leader
Mike
#9R8Q9008
13 5 136
2019-12-11 21:16:59
202
170
13
5
Elder
kiera
#2QJ8PR0UC
13 5 094
2019-12-11 15:54:46
84
200
14
1
Elder
Joja96
#QCLJR99Q
13 5 092
2019-12-11 19:40:41
128
320
15
3
Ultimate_sorne
#8RC9G8UJ
13 5 081
2019-12-11 21:17:58
158
160
16
6
Elder
Bügeleisen
#U0QVGQ00
12 5 069
2019-12-11 20:57:20
413
240
17
2
Cliddy
#8RQY0RCCP
13 5 069
2019-12-11 20:04:41
480
40
18
6
KuTT
#GL92C8R8
13 5 064
2019-12-11 19:56:22
16
280
19
2
OC02
#2CPLJL0L8
13 5 050
2019-12-11 21:45:38
223
240
20
1
Elder
Lord Elric
#8PLRGLCGV
13 5 039
2019-12-11 21:34:15
550
330
21
2
Elder
Philipp
#VQY0PC89
13 5 034
2019-12-11 21:11:13
134
200
22
3
Nüffi
#88YQUYYGQ
13 5 018
2019-12-11 17:21:54
552
0
23
3
Co-leader
✌DAMAGE✌
#LPUQ99UJ
13 5 012
2019-12-11 15:10:03
78
180
24
8
Cencic
#99YUCQQV9
12 4 975
2019-12-11 20:52:05
96
0
25 Elder
Mr.Scofield
#89LR00RU
13 4 916
2019-12-11 14:59:02
53
40
26 Superlotte
#RPPR0L02
13 4 870
2019-12-11 19:21:11
322
320
27 tobi
#2JPP9RPG
13 4 842
2019-12-11 17:05:52
106
40
28 Tobs
#PVVGCLGR
12 4 842
2019-12-11 14:10:50
138
120
29 Elder
Artjom
#2GLVLV
13 4 837
2019-12-11 17:10:41
152
240
30 Co-leader
✌️Bizzy Bizz ✌️
#CPV2CU8U
13 4 834
2019-12-11 16:13:10
236
280
31 Elder
MarBar
#22GP8JUC8
12 4 800
2019-12-11 20:30:02
201
240
32
2
Elder
Khaleesi
#2Q0R9VCUY
13 4 731
2019-12-11 15:20:57
216
200
33
1
Achmoo61
#9L28PJC8J
11 4 672
2019-12-10 21:32:12
78
120
34
1
King Tim
#QCUYCP8R
13 4 661
2019-12-11 04:41:15
76
160
35 Kixy
#2CP2R2RRC
13 4 605
2019-12-11 14:42:49
88
270
36 Katha
#8QC2RCRU2
12 4 577
2019-12-08 11:33:48
0
0
37 Elder
ᏞᏌᏦᎪᏚ
#JP2L9QQ
13 4 528
2019-12-11 20:16:18
18
120
38 Co-leader
PrinceOfPersia8
#22YJ0VPY9
13 4 507
2019-12-11 21:19:25
306
280
39 Elder
Erik
#2JC2CVGC
13 4 454
2019-12-05 08:18:03
0
0
40 Allister
#LVQJG90Q
13 4 382
2019-12-05 18:23:00
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord