Kharkov Anyway

#9JJJCJ82

49 206

47 / 50

Да восстанем мы из пепла. Мат в меру, ссоры-кик, не уважение к сокланам-кик. Мин. 100 доната, 30 побед на кв. ИДЕМ В ТОП!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 206
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader SashaLitvin
Phạm vi chiến tích 3 103 – 5 337
Thông tin hội
Vị trí Ukraine
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 884
Elder 17
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
SashaLitvin
#8Q28C0Q0
13 5 337
2019-11-16 15:41:48
286
420
2 Co-leader
Shiva
#GY8VGPRQ
13 5 211
2019-11-16 19:48:03
822
640
3 Elder
Lain
#CYCC98Q8
13 5 158
2019-11-16 21:11:45
646
480
4
4
Elder
MR.MORGAN
#RJLCQYPU
12 5 133
2019-11-16 15:27:44
56
80
5
1
Vendetta
#LPRYGLC8
12 5 129
2019-11-16 19:59:23
958
520
6
1
TomaSss
#8Q9UJYYYJ
12 5 124
2019-11-15 20:50:14
74
280
7
1
Elder
(c4)Brawny(/c)
#R2Q2GGL2
12 5 105
2019-11-16 10:43:06
375
360
8
1
Co-leader
sergei
#9P99PC99C
13 5 100
2019-11-16 13:21:28
460
360
9 Elder
молодой Бог
#8ULJU2VV
12 5 069
2019-11-16 10:16:21
606
440
10 Elder
макс
#9CCVGU2UY
11 5 006
2019-11-16 10:21:31
328
360
11 Elder
bondana
#C90VUQ2Q
12 5 005
2019-11-14 20:44:57
108
200
12
2
ЛОРД
#28PQ0L9Y9
11 5 002
2019-11-16 20:54:42
282
160
13
1
Elder
bair
#2YYR800LP
13 4 976
2019-11-16 20:06:59
570
664
14
2
Elder
volodymyr
#Y282GR0YP
10 4 937
2019-11-16 16:47:42
216
280
15
2
Elder
kaptoxaPOWER
#2QV90PJ8P
12 4 909
2019-11-16 17:29:04
201
340
16
1
Nik
#8UPRCLRG2
12 4 900
2019-11-16 19:33:17
286
400
17 S.T.A.L.K.E.R
#YVCLVR8
11 4 886
2019-11-15 21:05:21
159
320
18 inori_san
#9LLQVJVG2
11 4 882
2019-11-16 20:59:46
424
600
19
7
Elder
Seawas
#CUJ9JYU8
10 4 880
2019-11-16 18:25:44
247
440
20 Котя_РА
#9V9JCG0P
10 4 850
2019-11-16 08:59:45
133
320
21
6
твоя мамка
#8GJG2ULYP
10 4 843
2019-11-16 19:57:36
582
480
22
2
NOOB
#PVR9VRVJR
9 4 842
2019-11-16 09:20:58
38
80
23
2
#REDMOON#
#YCVU9RVY2
10 4 830
2019-11-16 09:08:15
100
40
24
2
indra
#2CLYU2P2C
13 4 829
2019-11-14 21:07:26
10
0
25
2
Elder
Gilgamsh
#8UVVJLGQG
12 4 825
2019-11-16 19:47:28
213
320
26
4
Pa$hkA rpg
#99GCYRU82
10 4 804
2019-11-16 21:08:38
108
80
27
2
Elder
dnipro.ua
#Y9YC2R902
10 4 793
2019-11-16 18:30:55
364
560
28
9
Elder
Kraver21
#LPCV9RU0
11 4 780
2019-11-16 17:39:52
402
400
29
1
Elder
Pipitis
#P8YRV0082
11 4 714
2019-11-16 21:55:41
191
240
30
1
SaNek
#R2LPCP8
11 4 688
2019-11-16 11:33:47
104
200
31 vasa pupkin
#2QLLRLJQR
11 4 671
2019-11-14 15:39:28
58
80
32
6
Mango233005
#P2CCG0228
10 4 644
2019-11-16 11:28:00
209
0
33
1
Elder
лорд
#9L8QJL2V
11 4 640
2019-11-16 15:40:48
676
520
34
5
playrt604
#Y9GQY20RJ
10 4 603
2019-11-16 21:02:03
550
510
35
2
Артур
#GRY9VUUU
10 4 587
2019-11-16 06:18:41
600
440
36
2
Марцепан
#YUQ9Y8JQ8
9 4 586
2019-11-15 13:04:21
44
120
37
2
АРТЁМ ДНЕПР
#PCPPGPPUL
10 4 583
2019-11-14 05:25:13
134
200
38
2
Elder
Stalk
#98PGYLRC2
10 4 578
2019-11-16 09:58:39
340
280
39
2
lil pump
#Y8J99LPR9
9 4 555
2019-11-16 10:15:07
132
200
40 borg
#2PUYQ89C
10 4 537
2019-11-16 17:46:35
821
560
41 x_Rage_x
#29JVQ98J8
11 4 531
2019-11-16 12:32:08
138
200
42
2
Treffy
#PC9GY9YC8
9 4 510
2019-11-16 19:38:40
82
160
43
1
Костя
#2L2R0GRC
10 4 484
2019-11-16 17:45:59
543
160
44
1
Mirkrovi
#90V2JC80Y
9 4 392
2019-11-16 21:00:25
451
470
45 TITAN
#2RLYLG9YL
10 4 262
2019-11-16 07:38:02
124
192
46 Elder
фартовый
#YPJLUJ9P
12 4 001
2019-10-09 05:08:53
0
0
47 Đấu trường 10 я тупая шл
#2V9L9YCQQ
8 3 103
2019-11-16 21:42:15
139
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord