FreeKiiL BR

#9JG8VPRV

46 887

48 / 50

sejam bem vindos a familia freekiiBR, regras: doar,coletar e guerrear, 3 Dias + sem contri = **** ancião, Colíder= mérito ❤️❤️

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 887
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader MarllonDouglas
Phạm vi chiến tích 1 160 – 5 112
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 268
Elder 21
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
lodosviku
#L8CRYGVY
11 5 112
2019-07-16 16:01:58
24
80
2
1
Elder
Bizpo
#88RLGQY99
11 5 026
2019-07-16 14:25:32
28
40
3 [ØŁ¥]Hefesto
#28G0UQQ0U
11 5 016
2019-07-16 15:32:47
131
80
4
3
Leader
MarllonDouglas
#9R02RGRJU
11 4 981
2019-07-16 18:13:34
18
120
5
1
Elder

#9UQC9VJJQ
11 4 975
2019-07-16 14:34:07
102
120
6
1
Elder
welintonluiz034
#2L0UP0GYL
11 4 931
2019-07-15 11:53:34
20
40
7
1
lucasmortatti
#8VJ82V28P
10 4 906
2019-07-16 17:26:58
0
48
8
1
Co-leader
vmr
#PCPJPLPYC
10 4 906
2019-07-16 11:10:22
140
80
9
3
César-br
#2PU0CVLRC
11 4 891
2019-07-12 00:10:50
0
0
10
3
Co-leader
KaTaTaL
#Q00PUL9
10 4 874
2019-07-16 11:51:38
154
80
11 Nathi
#8GCJLRGVL
11 4 855
2019-07-15 02:57:41
0
0
12
2
Elder
victordt3
#U29G8LCV
11 4 818
2019-07-16 01:08:25
11
0
13
1
Hyron War
#9Q2G8YVUV
11 4 810
2019-07-16 17:40:11
0
40
14 Co-leader
Rafael
#P9LR9PYQJ
11 4 775
2019-07-16 17:03:54
206
120
15 Elder
preto
#P2Y9GVLLR
10 4 765
2019-07-16 17:56:42
147
120
16 Elder
RafaBrOliveira
#RLQCQV9V
11 4 715
2019-07-16 10:19:46
74
0
17 Elder
jone arrow
#G9JJLPU0
11 4 714
2019-07-15 22:03:02
80
40
18 Elder
Saco Loiro
#2L8R90PQL
9 4 691
2019-07-16 14:01:55
48
80
19
6
Co-leader
gelo
#9VYLGPPJQ
10 4 666
2019-07-16 18:26:56
144
210
20 Surface
#JPCYL9P
11 4 639
2019-07-13 03:41:42
0
0
21 Elder
♣★kleverson★♣
#PLULG9U0Y
10 4 636
2019-07-16 10:18:24
0
0
22 Elder
Nova I galo™
#UYUC2JP0
11 4 626
2019-07-14 08:11:15
0
0
23 Elder
mayh
#80Y2V292U
10 4 617
2019-07-16 05:59:17
0
0
24 Elder
Exterminador0ex
#2GLUJ8CUQ
11 4 612
2019-07-16 00:41:53
24
0
25
1
Elder
Ziggie
#8YUCL2R2L
10 4 512
2019-07-11 01:22:09
0
0
26
1
T1O P4T1NH4S
#929LPGVJV
10 4 500
2019-07-13 18:11:44
0
0
27
1
Elder
$Bryan$
#PLUUU2CU2
8 4 462
2019-07-16 17:49:53
72
120
28
1
erick pro
#88P2GCPUP
11 4 441
2019-07-16 18:25:06
0
0
29
1
Elder
Vitor Delelli
#8C909LP9V
10 4 327
2019-07-16 12:21:07
140
80
30
1
pablo
#PL8QPPJC9
9 4 300
2019-07-16 14:18:07
10
0
31
1
Co-leader
TioLoucoBR
#28GYP8QUP
10 4 275
2019-07-16 16:42:44
100
40
32
1
Co-leader
ut
#PVQRYVVQR
10 4 211
2019-07-16 16:56:18
78
200
33
1
Elder
Fernando⏬
#9QG9JGVJ8
9 4 157
2019-07-16 15:06:17
79
50
34
1
Daniel 15
#9P0GVQYGJ
11 4 095
2019-07-14 05:16:26
0
0
35
1
Elder
Duda
#PCVY2Y2R
12 4 066
2019-07-16 15:24:08
62
120
36
1
GUILHERME
#2JLJ822Y9
11 4 052
2019-07-14 01:12:09
0
0
37
1
Frost
#8VJJQRRR
11 4 047
2019-07-16 14:37:08
0
0
38
1
Co-leader
DdA
#2LU09URGY
11 4 018
2019-07-14 19:57:44
0
0
39
1
Antônio
#209LJJUV
11 4 017
2019-07-13 19:58:27
0
0
40
1
Elder
Gustavo YT
#2PYQ9YJPU
10 4 014
2019-07-14 16:47:47
0
0
41
2
Co-leader
flávia nanda
#82GG22L9Y
11 4 008
2019-07-15 16:10:37
28
80
42
2
Elder
[email protected]
#GLYLU09
10 4 004
2019-07-16 15:33:53
16
120
43
2
Đấu trường 12 Elder
valmir
#G2PV9YGG
10 3 833
2019-07-16 10:57:42
168
40
44
2
Đấu trường 12 Co-leader
glopito
#9RY8J9LY
9 3 695
2019-07-16 13:22:47
98
80
45
2
Đấu trường 11 Co-leader
51 a boa
#8L09QP09C
10 3 448
2019-07-16 12:44:46
30
0
46
2
Đấu trường 10 Elder
celo
#9PQGJ80YJ
10 3 130
2019-07-15 22:46:41
36
40
47
2
Đấu trường 5 Reinaldo
#PLU8VLRY9
8 1 300
2019-07-11 02:09:01
0
0
48
2
Đấu trường 4 felipis
#PJ28URJL0
6 1 160
2019-07-14 23:27:57
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord