FUJ

#9JG2PP0V

42 767

50 / 50

This Clan is Only For Active Players! هذا الكلان للاعبين النشطين فقط

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 42 767
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader fuj
Phạm vi chiến tích 3 236 – 4 996
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 520
Elder 9
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
sawaser
#2U0C0U9U2
13 4 996
2 498
170
80
2
2
Co-leader
chris brown22
#9YRVPYV8Y
13 4 640
2 320
116
100
3
1
Elder
Gabby
#QPPGJVGJ
13 4 638
2 319
62
80
4
1
Leader
fuj
#JJC0JRL
13 4 623
2 311
102
80
5
1
Co-leader
man3
#8VVUC8PVQ
13 4 552
2 276
154
160
6
1
محمد ٩٩
#9YL0PLCP
12 4 508
2 254
194
0
7
2
Co-leader
S.Almulla
#8G0LYRV2Y
12 4 469
2 234
48
40
8 Elder
s7
#889YRQUPP
12 4 402
2 201
260
120
9
1
Co-leader
mansoor 69
#89C88P8P
13 4 334
2 167
116
40
10
1
Co-leader
FURY
#9V02YG9LY
10 4 298
2 149
0
0
11 BARRACUA77
#2LPRCV89
12 4 237
1 059
0
0
12
1
Co-leader
بن عرب
#LLJQUJ2Q
11 4 230
1 057
48
160
13
11
NASER ❌❌
#9QVGLQ9J
11 4 135
1 033
38
120
14 المطيوعي
#9YPUUYUP
12 4 128
1 032
0
40
15
3
younes
#9RCYCC8Q9
11 4 122
1 030
38
40
16
1
med kino
#80CQ9UGPY
10 4 109
1 027
0
40
17
1
Co-leader
qt7
#2CL2LLGG0
11 4 103
1 025
0
0
18
1
بدون اسم
#2VVR20G9U
11 4 088
1 022
58
40
19
1
Co-leader
issa
#2YVL0RC80
12 4 083
1 020
0
0
20
1
Elder
yaz
#8CU88G2C
11 4 031
1 007
82
120
21 ALZA7MI
#VYQ2VYV
11 4 029
483
0
0
22 Elder
FAlk
#PQ022PLP2
10 4 028
483
54
120
23 Co-leader
king fajrawi
#2L98V2LQG
12 4 021
482
144
0
24
1
Co-leader
waleed
#920VCQGLG
12 4 018
482
0
0
25
1
ala hawak
#RCYRJUU
11 4 017
482
40
80
26
1
خالد
#80U9JVC99
12 4 011
481
0
0
27
7
.-=mr.hyde=-.
#Y92UJ9UG
11 4 003
480
20
0
28
1
هزيم
#80CQ00VPC
11 4 003
480
0
0
29
1
Đấu trường 12 ORO
#UCQ8GYR9
11 3 990
478
110
120
30
1
Đấu trường 12 ملك الأشباح
#GPYL9P28
11 3 983
477
0
0
31
1
Đấu trường 12 slo0om23
#8JCRRP8QU
9 3 968
396
0
80
32
1
Đấu trường 12 Co-leader
khalood
#98VJL00
11 3 947
394
0
0
33
3
Đấu trường 12 Co-leader
khaloody
#8J9VJ9902
11 3 945
394
30
40
34 Đấu trường 12 Elder
ragnar
#9PYGGQU0C
10 3 932
393
0
0
35 Đấu trường 12 [email protected]
#2LPYJ8JQ
10 3 892
389
46
80
36 Đấu trường 12 Co-leader
[H 5 N 1]
#JVLYRPV
11 3 851
385
10
0
37
1
Đấu trường 12 THE garbage
#P9V0P2Y8
10 3 848
384
78
80
38
1
Đấu trường 12 esraa♡
#9JY2VCVY2
10 3 842
384
28
0
39
1
Đấu trường 12 Elder
AL.wa7sh
#GCCYGVCC
12 3 794
379
164
120
40
3
Đấu trường 12 Elder
رامي
#2UC0LYYRU
10 3 746
374
10
80
41
1
Đấu trường 12 OctA-VioS
#8QQ0PPUR8
11 3 721
111
58
40
42
3
Đấu trường 12 Elder
omran
#P098V8JVY
10 3 721
111
0
0
43
2
Đấu trường 12 bin_6ook
#PJQRGV8C
11 3 629
108
18
0
44 Đấu trường 12 Co-leader
fahad
#JGL929U9
11 3 598
107
58
80
45
4
Đấu trường 11 Elder
Law
#LGRVGGU
10 3 481
104
122
140
46 Đấu trường 11 Ahmed 59
#9Y28Q00PU
9 3 456
103
0
0
47 Đấu trường 11 حسوني الحلاق
#2RPQVRYQ0
9 3 449
103
0
40
48 Đấu trường 11 maskhell
#8QQQVJV8
10 3 399
101
20
40
49 Đấu trường 11 hamad
#YGVQCC9
10 3 393
101
0
0
50 Đấu trường 10 ua-v
#2CJ808QU0
9 3 236
97
24
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord