MOJO PICÓN

#9JCUP9JC

54 224

49 / 50

cr-api.com Trabajo, seriedad y compromiso. Regla 49🔃Khaleesi_LÍDER#5926📲CLAN LADDER. +90wins. +3 canteras!♻️🇮🇨

At war! 19 / 43 battles remaining! Ends: 2019-12-06 11:54:39
Remaining Left Trận thắng Crowns
50 Legends
#2GP990UL
16 23
(39)
38
(54–86)
MOJO PICÓN
#9JCUP9JC
19 19
(38)
34
(53–91)
!nsanity
#PRYQGVR
16 14
(30)
30
(46–78)
3040 무한지원
#29VLLUCV
27 8
(35)
21
(48–102)
Always Strong
#JVPPV92
23 7
(30)
14
(37–83)
Naughty Trận đấu Cards Collected
Nice! All members finished all the collection day battles.
Remaining Trận đấu Cards Collected
Carlitos u know 0 2805
DaniRMCF 0 2805
Rabocop 0 2805
P.E.K.K.A. 0 2337
kid snowflake 0 2337
♠Jorge♠ 0 2337
HIPPIE 0 2337
Andres! 0 2337
Yo Yo Yo °_° 0 2337
Khaleesi 0 2337
JoseR 0 1869
Nemesis 0 1869
Laridia 0 1869
PAC SHAKUR 0 1401
viti 0 1401
Peterman 0 1401
Chiaramp8 0 1401
LórienProoo 0 1401
parguelas16 0 1401
Losers Trận đấu Cards Collected
¡BeTiQuii! 1 2805
EpicEliteJose 1 2805
Canarion 1 2805
Capitán Rojas 1 2337
g0r0s 1 2337
Winners Trận đấu Cards Collected
ImaLodbruck 1 2805
SamuelGK21 1 2805
J_Villegas 1 2805
Erik 1 2805
aletoms mzkt 1 2805
javi 1 2805
viciba 1 2337
vara 1 2337
Bane 1 2337
Squarejackal 1 2337
batron 1 2337
Txilin 1 2337
Finale 1 1869
applee. 1 1869
Clegane 1 1869
{Black Reaper} 1 1401
browell boy 1 1401
Elektra 1 1401
Assassins41 1 1401

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord