Los Aliados :v

#9J2U8GU

61 078

48 / 50

FB❤GABYS CLASH❤ Grupo de whats 💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 61 078
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader <c5>GABYCLASH♥️
Phạm vi chiến tích 5 381 – 6 607
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 389
Elder 20
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Kotoamatsukami✴
#8ULQ9P80
13 6 607
2020-02-26 15:21:42
188
240
2
1
Co-leader
"ALMIGTHY"
#LJCPYJJQ
13 6 607
2020-02-25 21:47:35
180
240
3 Elder
⭐️SM⭐️ADRIAN⭐️
#8CQYGJGR
13 6 520
2020-02-24 04:56:27
20
40
4 Co-leader
iZero™
#Q92PC8Y9
13 6 387
2020-02-26 18:12:23
450
319
5 Elder
★DΐlYeΐ★
#2200C8988
13 6 310
2020-02-26 17:49:03
110
200
6
1
Co-leader
✨Carlos. JR✨
#8V9GLCC29
13 6 211
2020-02-26 16:12:45
268
200
7
1
Elder
AGUILAR
#2900LCP
13 6 198
2020-02-26 17:56:57
402
320
8 GO I JhojanD™
#8U90P08R2
13 6 176
2020-02-26 14:35:36
90
40
9
1
Elder
zuri
#8QGRVGR
13 6 157
2020-02-26 11:52:02
140
240
10
1
Co-leader
#BAD BOY
#92GGJLUG0
13 6 121
2020-02-26 17:37:17
646
320
11
1
Jorge09YT
#G89PRRL8
13 6 114
2020-02-26 15:25:36
84
280
12
1
Elder
<c5>]>☆Çř77☆<[
#222009YY9
13 6 088
2020-02-26 14:06:13
80
280
13
1
Co-leader
URJO
#20QUYPL8J
13 6 083
2020-02-26 17:09:33
240
200
14
1
Elder
thejosephxD
#2V908C9G2
13 6 080
2020-02-26 14:48:47
176
200
15 Elder
DaniDaniel's
#8PGV0VRG9
13 6 056
2020-02-26 17:14:24
355
240
16
2
ALEX23
#Q2CC20LL
13 6 041
2020-02-25 21:45:24
120
160
17
1
Elder
arackms
#2Y0JCCP9C
13 6 023
2020-02-24 02:46:40
18
40
18
1
Fashion Kid
#2Q8JPUPLR
13 6 013
2020-02-26 17:58:51
222
160
19
1
Elder
cezar 77
#L0RQP9U8
13 6 012
2020-02-26 14:03:29
100
320
20
1
Co-leader
"EL SEKO"
#8P98LLQC2
12 6 009
2020-02-26 15:22:38
336
40
21 Elder
<c6>⚡️vidaña⚡️
#2YL9RLQL0
13 6 000
2020-02-26 12:23:02
80
240
22 MauValenzuela
#90CYRYYC
13 5 998
2020-02-26 03:44:05
30
120
23
4
Elder
EnriqueMed
#PYLQ2PQJ
13 5 992
2020-02-26 18:08:04
256
200
24
5
Co-leader
™ChALito™
#P2P82PQU
13 5 987
2020-02-26 17:10:42
663
320
25
1
Co-leader
BRUNO_08YT
#2GVGLJG2Q
13 5 950
2020-02-26 02:48:58
20
80
26
1
Co-leader
☆DannyAG☆
#2G80PU8Y8
13 5 945
2020-02-24 20:44:14
28
80
27
4
deztro
#9L9QVCPR
13 5 939
2020-02-26 10:20:26
180
160
28
2
Elder
Sael Arellanes.
#2LUC9V9VC
13 5 939
2020-02-26 00:16:29
298
40
29
1
Elder
duke☺
#9JCCVYRR
13 5 908
2020-02-26 04:54:12
284
200
30
10
☠ĐĄĢO☠
#20JCQL09J
13 5 895
2020-02-26 15:55:26
150
200
31
1
andybaruche
#282Y9VJPG
13 5 874
2020-02-26 17:31:11
100
240
32
1
Elder
your daddy ;)
#2JJJY82PP
13 5 858
2020-02-26 13:32:23
219
240
33
1
Co-leader
Alexismoya:v
#88P8LRYVY
13 5 854
2020-02-25 04:33:48
15
120
34
5
~"{German}"~
#2URCQCR2C
13 5 828
2020-02-26 18:10:47
60
200
35
2
Vegetto66
#92L8GJ9YY
12 5 825
2020-02-26 17:19:38
20
240
36
1
Elder
88_King_88
#QLP2809J
12 5 804
2020-02-26 18:12:26
130
240
37
3
Elder
birdman crk
#80C9Y9YC
13 5 798
2020-02-26 15:56:53
308
240
38
2
Elder
moyox
#2JLPJLV9C
13 5 791
2020-02-26 15:32:45
140
240
39
2
Co-leader
lalostunner
#8YUPLPPVJ
12 5 784
2020-02-26 16:48:15
549
320
40
2
Elder
⚔️Javier⚔️
#29JU8PRCY
13 5 771
2020-02-26 15:07:14
40
240
41 merarijafet
#PPQR2QLY
13 5 770
2020-02-26 06:51:28
187
200
42
2
Elder
PSYCHO CLOWN
#U2L0YJG2
12 5 733
2020-02-26 12:19:26
330
200
43
1
Elder
tu papi j
#2GUPPGUQY
12 5 709
2020-02-26 17:56:41
234
240
44
1
⚡ɪ ᴀ ᴍ ᴊ ᴏ ᴇ ʟ⚡
#CURVGRYG
13 5 694
2020-02-26 13:26:10
342
280
45
1
NOVA I KING⚡CR❤
#P92G822VR
12 5 653
2020-02-25 19:49:08
120
240
46
1
Leader
<c5>GABYCLASH♥️
#908VQLLG
13 5 605
2020-02-26 17:41:19
220
280
47
1
starkiller
#9CQLU2QV2
10 5 600
2020-02-26 17:35:06
36
40
48
1
Co-leader
TonyAxs
#98VVPU0J8
13 5 381
2020-02-26 17:30:47
180
280

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord