★Nεkσ™ éSport

#9GYQULU8

49 485

45 / 50

Welcome to Neko™. Est 11/3/2018. War focused. Stay active!Min 150, 600 for elder.Together we have fun❤️.🇲🇾🇲🇾. RoyaleAPI.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 485
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader MacaM-YeS
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 277
Thông tin hội
Vị trí Malaysia
Đóng Góp Mỗi Tuần 240
Elder 10
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
<c5>alvin.tdh
#UYY2R8R2
13 5 277
2019-10-13 23:59:48
0
0
2
1
Edward9826
#22LY9YY8V
12 5 252
2019-10-14 00:58:15
40
30
3
9
小红帽
#YP0ULUPC
13 5 218
2019-10-13 22:33:26
0
0
4
2
Waileong95
#YYU8VPL2
12 5 217
2019-10-13 22:00:20
0
0
5
1
arccus
#QYUQGGGC
13 5 201
2019-10-13 20:31:07
0
0
6
2
spoon
#VYQUYCLJ
13 5 168
2019-10-13 11:51:00
0
0
7
3
RonRonRon
#RLLCUC29
13 5 103
2019-10-14 00:41:07
20
40
8
1
cookie
#PYPJLRR9
12 5 103
2019-10-13 23:23:57
0
0
9
4
Elder
Digotia
#2Q2P0RVGG
13 5 099
2019-10-14 01:02:48
30
20
10
4
SuperGod
#2LUVRUUQP
11 5 095
2019-10-13 16:52:42
0
0
11
2
Elder
IceQ
#Y0Q0G0CR
12 5 081
2019-10-13 16:29:22
0
0
12
7
Ding Yan
#VRUV9UVP
11 5 062
2019-10-13 10:54:57
0
0
13
2
Elder
Hahaha
#2CYQJ82L2
13 5 024
2019-10-14 00:53:05
50
40
14
2
Elder
为我不败
#8P9GLVUG
12 5 022
2019-10-13 23:42:01
0
0
15
5
Elder
Edisontks
#2P2RYULL
13 5 019
2019-10-14 01:00:35
30
20
16
5
Elder
Ah Ling
#P02JJU9RQ
12 5 016
2019-10-14 00:31:32
20
40
17
4
hihihuhuhaha
#2R9R08ULC
12 5 016
2019-10-13 22:51:00
0
0
18
10
Elder
ArSeNalYaP
#YJLCC0PL
13 4 974
2019-10-14 00:13:18
0
0
19
2
cj7_123
#9QLGJ2J80
11 4 973
2019-10-13 05:27:41
0
0
20
2
*<Marcus.Tan>*
#Q22QCCUR
12 4 970
2019-10-13 01:49:28
0
0
21
2
Co-leader
Ks Tan
#YPJP00J2
13 4 960
2019-10-13 23:47:39
0
10
22
1
Leader
MacaM-YeS
#G8RPRLLJ
13 4 956
2019-10-13 22:39:40
0
0
23
1
ArchXD
#2G2JJ0PLC
12 4 944
2019-10-14 01:09:52
50
40
24
2
Co-leader
OniOn
#8VGGQUPQ9
12 4 927
2019-10-13 22:40:04
0
0
25
1
DRÃGÒÑ KÑÌGHT
#88P980YJ2
12 4 903
2019-10-12 19:09:35
0
0
26
1
sky light
#RU0VCJP9
12 4 899
2019-10-13 11:46:41
0
0
27
2
ivancrnoob
#2GJ9RR8GQ
12 4 843
2019-10-13 17:57:51
0
0
28
1
GamewithKenzi
#9PUR0PPP9
11 4 827
2019-10-13 12:46:00
0
0
29
1
cty
#9C00JUQ8
12 4 812
2019-10-13 12:23:53
0
0
30 U just got REKT
#8CGU2LY9
11 4 773
2019-10-13 23:37:17
0
0
31 Boiboiboi40
#9Q0RJ8PUQ
11 4 767
2019-10-13 15:06:52
0
0
32
4
arccus
#PG9C009LV
9 4 754
2019-10-13 20:24:43
0
0
33
1
Solihantu
#2PUGR080J
12 4 746
2019-10-13 13:44:54
0
0
34
1
ING
#8QCPJYQ8
12 4 735
2019-10-13 20:01:20
0
0
35
1
Shadow_Blue
#8R9GCJ9V2
11 4 665
2019-10-13 17:35:50
0
0
36
3
tonylee1020
#PLUJ9JVY
13 4 663
2019-10-13 12:36:42
0
0
37 Elder
Poh Poh
#92QQ8RQ9
12 4 553
2019-10-13 23:38:30
0
0
38 Elder
We Are Dumb
#YPQVJGYP
12 4 542
2019-10-13 13:26:44
0
0
39 Elder
miracle
#P2VQJUJC
13 4 432
2019-10-12 02:53:38
0
0
40 mister
#P08RG9U9
11 4 372
2019-10-12 06:19:24
0
0
41 come_2_papa
#8GGP0YLGY
12 4 362
2019-10-13 12:25:06
0
0
42 業餘僱傭兵
#2QPYPQ22J
12 4 001
2019-09-03 23:50:59
0
0
43 Ash
#2QC0U0C9
11 4 001
2019-09-26 07:52:30
0
0
44 Bibikman
#PRLRGY9
13 4 001
2019-09-20 21:29:38
0
0
45 Michael
#2UU89CQV
11 4 001
2019-09-05 02:25:12
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord