Peaky BLinders

#9GQ90JVY

44 803

28 / 50

clan actif w marahbé bik 🇹🇳 goo peaky blinders kick out ken matal3abech el guerre 5500=====>chef adjoint

Nhận Vào Hội
Thành viên 28 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 803
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Ñæč™
Phạm vi chiến tích 4 186 – 5 883
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 314
Elder 12
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Ñæč™
#CPVYVGG0
13 5 883
2019-09-19 21:16:41
228
160
2 Elder
Denis
#2C2VP2G9
13 5 592
2019-09-19 22:12:50
588
430
3 Elder
orecinus
#88UPGYUQC
13 5 547
2019-09-19 20:25:38
380
400
4 Co-leader
MëD_©H
#JPUG8UGC
13 5 482
2019-09-19 20:30:23
188
0
5 Elder
Badreddine Juve
#QL2CJQY
13 5 380
2019-09-18 18:38:16
18
40
6 Elder
daly
#28J2PGCP0
12 5 365
2019-09-19 21:29:47
18
40
7
7
amiro
#8YCGGCVJG
12 5 338
2019-09-19 10:43:05
210
40
8
1
medamin
#U0QP8922
12 5 313
2019-09-18 21:48:40
294
280
9
1
Bràhem
#V2JR0G0P
11 5 297
2019-09-19 22:18:37
304
320
10
12
hafsa
#8RG88JUPG
10 5 262
2019-09-19 22:17:00
16
120
11
1
Elder
r3ad
#URLLUL2J
12 5 252
2019-09-19 18:39:11
64
80
12
4
Elder
houssin
#988LRQL89
10 5 230
2019-09-19 15:12:20
26
0
13
4
tarek
#8GRPYQ8LV
12 5 229
2019-09-19 23:27:03
159
340
14
2
shanks le roux
#Q00QPPP
12 5 212
2019-09-19 22:19:45
124
40
15
4
Co-leader
♣B¿L€L%♣
#20CLV0YJ8
12 5 211
2019-09-16 19:11:15
8
40
16
7
WhySoSerious
#2LLUULCRL
13 5 208
2019-09-19 23:17:28
388
290
17
4
Elder
houssemgdoura
#8PC282QPC
12 5 185
2019-09-15 17:59:26
0
0
18
3
Diablo Killer
#8UR0GRY82
11 5 182
2019-09-19 20:49:54
360
240
19
1
ameroo7
#8CY8R0LR0
11 5 161
2019-09-19 19:02:04
98
230
20
1
Elder
Achraf
#8Y8CYC8CJ
12 5 139
2019-09-18 20:18:44
92
120
21
1
Elder
Allel
#2Y8LQ8P0Y
11 5 130
2019-09-19 15:15:44
148
280
22
1
sa__ul 2
#V99CQUY
12 5 101
2019-09-19 23:33:30
74
200
23 سلطان العالم
#92PUPQQQG
11 5 046
2019-09-19 21:58:57
294
280
24 Elder
Youngster
#GJ2G9LRV
12 4 849
2019-09-19 19:00:13
165
200
25 the hero
#8P2LUGRPL
11 4 803
2019-09-15 14:49:58
0
0
26 Elder
Xx_Zeus_xX
#29PGCR2V
12 4 628
2019-09-18 15:40:00
36
40
27 skander
#8CGQQ8Q99
10 4 430
2019-09-19 23:02:40
16
0
28
1
Elder
Nitcha
#2Q9GYC829
12 4 186
2019-08-26 23:36:55
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord