The Warriors Z

#9GJYCVCY

50 729

43 / 50

3/3 recolección y batalla final💪 GRUPO DE WSP ¡OBLIGATORIO! Donación Constante🃏 en caso de no poder jugar AVISAR!

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 50 729
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Vegeta-sama
Phạm vi chiến tích 4 549 – 5 582
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 200
Elder 14
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Lord CHUKY
#9PJP8QJPP
12 5 582
2019-08-18 00:42:38
899
400
2 Elder
Lobo
#92YGGJ8PL
12 5 490
2019-08-18 00:44:42
555
680
3 Killer Moon
#29G8GLV9G
12 5 419
2019-08-18 00:40:23
322
550
4 Elder
black colli
#922ULYJY8
12 5 415
2019-08-18 00:35:09
849
480
5 Leader
Vegeta-sama
#2YUCLG29G
13 5 299
2019-08-17 20:33:31
1496
560
6 Elder
☆DIEGORUIZ☆
#82YGGC9JU
12 5 296
2019-08-17 22:22:09
916
520
7
6
Elder
monito
#89RV0209V
12 5 248
2019-08-17 18:17:48
354
520
8
1
hxyv
#8QUQL2U8Q
11 5 223
2019-08-17 23:36:04
134
170
9
1
font.i.alba
#8G8UR8YPL
12 5 208
2019-08-17 16:36:17
391
440
10
1
deyvid07⚽
#98VJRG20Y
11 5 192
2019-08-17 17:09:17
148
560
11
3
Elder
marckos
#8UQJGP2R0
12 5 192
2019-08-17 23:53:37
318
400
12
2
CrEp
#80Q9UG90J
12 5 192
2019-08-18 00:35:29
493
600
13
2
Diewolve
#2Q2GJ8RG0
11 5 181
2019-08-17 21:33:28
236
440
14
2
demolidor
#2CQG90YVR
12 5 179
2019-08-17 20:51:53
94
160
15
8
Elder
Nova I 4〽™
#8J9JQUYCC
11 5 166
2019-08-18 00:48:35
1370
600
16 anita
#PPUPCYUC
12 5 140
2019-08-18 00:37:18
294
360
17
10
Elder
Pan Con Chancho
#PQY9CVGC2
11 5 124
2019-08-17 19:28:40
124
400
18 Co-leader
ignvalentina
#8JR9RLU2G
12 5 077
2019-08-18 00:00:30
332
520
19
2
Elder
AbrahamSF
#822P0URYP
11 5 076
2019-08-18 00:27:38
202
280
20
1
Co-leader
Leon
#9RLV900J9
12 5 045
2019-08-17 01:50:59
196
320
21 Elder
natales
#R9RJ282C
11 5 040
2019-08-18 00:38:06
878
600
22
2
zico
#9LU08RYVY
12 5 037
2019-08-17 15:44:05
222
320
23
1
Co-leader
Piccoroides
#209CL89RG
12 5 034
2019-08-17 19:19:31
464
520
24
1
masterdrums
#892JCLQYC
12 5 033
2019-08-17 21:40:25
178
240
25
5
Elder
Kn_Flexing
#9L0CCLC8L
12 5 015
2019-08-17 22:46:36
101
200
26
3
Co-leader
jackdaniells
#9LCPLJU90
11 5 013
2019-08-16 20:38:53
83
480
27
1
MatyStyle
#9RQLGJRP
11 4 972
2019-08-18 00:30:17
788
440
28
1
Elder
Wichipirichi
#9CJY8PGJC
11 4 963
2019-08-17 22:58:10
90
400
29
3
✌PIPE✌
#UQ9209Q9
12 4 963
2019-08-17 22:53:01
266
320
30
6
69Maty96
#8PU9QRQYR
10 4 961
2019-08-17 18:56:21
0
320
31
5
Darksaied
#2YVRR2LRJ
13 4 959
2019-08-17 22:53:50
718
480
32
1
ana
#Y9Y90G8P
10 4 947
2019-08-18 00:07:36
1087
520
33
1
Co-leader
may
#8CYUUQYPP
12 4 824
2019-08-18 00:30:02
566
560
34
1
Elder
saray15
#9JRP8JQVR
11 4 806
2019-08-17 19:22:21
241
280
35 EL RAJA OLLO
#U9RY2VJJ
10 4 804
2019-08-17 20:33:40
209
520
36 Jackster
#8PYYQLVL
12 4 803
2019-08-18 00:45:52
26
40
37
1
TheRealFabi
#2GL92GJRU
11 4 800
2019-08-18 00:46:39
538
120
38
1
el boquisucio
#8PQJU0LPG
11 4 798
2019-08-17 18:35:42
16
280
39 ◇■~the king~■◇
#VV0RPJLY
10 4 627
2019-08-16 21:50:57
10
80
40 Elder
davichon
#2CUCY8U22
11 4 624
2019-08-17 18:13:29
176
120
41 win32/okupa.bat
#29JJLV9QQ
11 4 618
2019-08-17 19:03:21
102
280
42 Co-leader
memo
#8YV8JGJJ2
12 4 608
2019-08-18 00:16:26
378
480
43 StarKiller
#282PPRGGU
12 4 549
2019-08-17 13:14:33
42
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord