Wakanda PR

#9G828YGR

47 002

48 / 50

Respeto Mutuo, Donar antes de pedir, participar en guerras....Rango se gana 💪🏼🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 002
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Bebo
Phạm vi chiến tích 1 353 – 5 119
Thông tin hội
Vị trí Puerto Rico
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 591
Elder 4
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Bacalaooo
#2G2RGYR09
12 5 119
2019-11-20 23:57:14
316
235
2 Elder
filo el barbaro
#2L8L8UYP
13 5 113
2019-11-19 03:28:22
70
40
3 Leader
Bebo
#2QR88RQU0
12 5 099
2019-11-21 00:15:45
342
240
4
1
Co-leader
wicho
#92YJUUR0
12 5 084
2019-11-20 20:06:09
347
320
5
1
Darwin
#2QQPVQ8
13 5 011
2019-11-20 19:08:46
209
200
6
2
Underwood
#29JQ0LUG2
11 4 997
2019-11-20 23:49:20
338
0
7 Ckamelich
#92989LC8C
11 4 990
2019-11-20 22:56:11
0
0
8
1
The_Boom
#98G00UC8R
11 4 962
2019-11-21 01:03:03
302
240
9
2
joel_PR1
#URV0Q02
12 4 939
2019-11-15 22:47:45
0
0
10
2
Elder
Marrero
#RU2CJV0
12 4 932
2019-11-20 21:48:55
90
240
11 Elder
GodSlayerNastna
#U9PPRQY
12 4 856
2019-11-20 19:23:29
85
80
12 Gabriel
#J2R02VL0
11 4 822
2019-11-20 00:26:19
28
0
13 Co-leader
DemiGod
#PGPGQUQ
13 4 808
2019-11-20 23:36:54
198
150
14 Co-leader
DeMonZ-Chrome
#QJCY22JJ
11 4 804
2019-11-17 04:07:50
0
0
15
5
Elder
xeggie1024
#2YPPG9Y
11 4 802
2019-11-20 21:49:48
58
200
16
1
El Gato 2
#8920J228G
11 4 767
2019-11-20 04:01:19
58
160
17
2
Kinjiro Sama
#9CY8RRC9J
10 4 761
2019-11-20 17:36:12
150
100
18
2
kendrickgonzale
#2V82JQQYP
10 4 724
2019-11-20 03:45:15
68
160
19
1
yube200516:379
#V0L82C2V
10 4 640
2019-11-19 22:53:55
56
120
20
1
[email protected]_17
#2L92JC22G
12 4 610
2019-11-20 15:00:30
100
80
21
1
Co-leader
El Gran Varon
#LC8RY0G2
12 4 604
2019-11-21 00:16:02
26
0
22
1
alexito233
#9UJYRJJVU
10 4 557
2019-11-21 00:36:50
20
40
23
1
1PolTroll1
#CVU0UVPG
10 4 526
2019-11-20 13:19:16
155
190
24
1
RyduxPR
#QCVJ9J
12 4 465
2019-11-20 18:59:20
94
168
25
1
eMeDeMago
#8R22JCLV
10 4 379
2019-11-18 22:26:00
17
0
26
1
electro
#QPC0RUPY
11 4 340
2019-11-18 07:08:34
0
40
27
1
BatPiggy
#U982YVJ
12 4 321
2019-11-21 01:03:40
204
248
28
1
Reviins
#90JUURJJ
12 4 284
2019-11-18 04:46:14
28
0
29
1
Yael
#PJ2LQC0LR
10 4 251
2019-11-19 01:57:25
10
0
30
1
Gianni Arman
#9UCY92VR
10 4 150
2019-11-18 06:51:28
0
0
31
1
Victor_YT
#CU2UCV9L
10 4 080
2019-11-18 11:28:43
30
40
32
1
elKolduc master
#9PYYQGQ08
11 4 030
2019-11-17 19:07:23
0
0
33
1
Co-leader
GHOST
#Y9J8VVJG
12 4 024
2019-11-03 12:17:10
0
0
34 hip
#C2LGRP29
10 4 009
2019-10-28 08:38:37
0
0
35 Gil Loyo
#8YVLCVP9
11 4 006
2019-10-23 21:32:21
0
0
36 Angelica42
#2RL9QYGY9
10 4 004
2019-10-23 17:31:35
0
0
37 dere527
#9GRPYV89C
9 4 002
2019-10-27 15:32:00
0
0
38 Jansuel1
#YC8GRG2L
11 4 002
2019-11-01 00:17:16
0
0
39
1
Đấu trường 12 TheMonguiTronky
#299RQVCUJ
8 3 797
2019-11-18 20:20:02
0
0
40
1
Đấu trường 12 joelmc
#YRR90JPJ0
9 3 766
2019-10-23 03:36:19
0
0
41
1
Đấu trường 12 anthony727
#Y08Y2QLR9
8 3 737
2019-10-31 11:21:25
0
0
42
1
Đấu trường 12 jere2423
#YG88JVV0L
8 3 694
2019-11-20 10:40:43
25
40
43
1
Đấu trường 12 King Jones™
#2LUQVPJCY
12 3 667
2019-11-20 18:35:38
156
200
44
2
Đấu trường 11 leni
#Y0PUC898V
9 3 471
2019-11-16 14:31:45
0
0
45
2
Đấu trường 11 Sir Castro II
#R9280J8C
10 3 323
2019-11-09 20:51:00
0
0
46
2
Đấu trường 10 zOGBlack-
#P8CRC9C98
9 3 206
2019-11-20 16:04:05
8
40
47
3
Đấu trường 9 Co-leader
fearfulbog20
#92229CJCQ
8 2 892
2019-11-05 14:35:56
0
0
48 Đấu trường 5 Carlos23
#Y9JV09UYV
5 1 353
2019-11-21 00:42:06
3
20

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord