CARTHAGE

#999P9LR

39 367

23 / 50

Do not ask for promotion ○ If engaged in a war you have to fight otherwise you risk to be excluded ○ Donate cards ○ Welcome

Nhận Vào Hội
Thành viên 23 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 39 367
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader 3anif
Phạm vi chiến tích 3 266 – 5 719
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 500
Elder 14
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
3anif
#YRQ98YV2
13 5 719
2019-09-23 11:02:45
110
40
2 Elder
Msaddek
#8RCL80C09
12 5 583
2019-09-23 09:00:30
70
40
3
1
Elder
majd
#RRRR2LRV
12 5 372
2019-09-23 11:05:25
80
50
4
3
Elder
★omar★
#8GCG89P09
12 5 303
2019-09-23 10:58:39
0
10
5
2
Co-leader
sahar
#C9U8PPPG
13 5 277
2019-09-23 08:47:29
60
40
6
1
Co-leader
Aslam
#QG0CLC8Y
12 5 274
2019-09-23 10:54:38
10
30
7
1
Co-leader
novoja k
#U2R0PLGC
12 5 252
2019-09-23 10:31:40
60
40
8
2
Elder
WASSIM
#2YG9JR9JG
12 5 218
2019-09-22 22:13:55
0
10
9
1
Elder
saysay
#80U2PCJL2
11 5 157
2019-09-23 05:41:20
0
40
10
1
Elder
successful
#9GCJJ08RV
10 5 122
2019-09-23 11:04:45
50
80
11
2
Elder
Don aymen
#2PUCR0V0P
11 5 059
2019-09-23 10:20:22
0
0
12
1
Elder
marwen
#CUULYYPU
10 4 960
2019-09-23 07:52:28
20
40
13
1
Elder
Abdennadher
#P08Y8GLUL
10 4 938
2019-09-23 11:13:21
0
40
14 Elder
grandizer
#PP0Y28RLY
10 4 770
2019-09-23 09:10:55
0
0
15 Co-leader
thaaloub
#88JRVRC22
12 4 672
2019-09-22 11:48:23
0
0
16 Elder
anis
#9PJCY9UQ0
11 4 582
2019-09-22 11:26:30
0
0
17 Elder
Ahmed
#2JGLCGVR2
11 4 325
2019-09-21 13:40:55
0
0
18 Elder
valid
#C2Q8LY0P
10 4 311
2019-09-08 21:18:56
0
0
19 Co-leader
Saffeeh
#YUGUL999
13 4 166
2019-09-23 09:46:53
40
40
20 Elder
Mohamed
#2LLQ2P0C9
10 4 072
2019-08-31 12:45:12
0
0
21 Co-leader
hhhh
#J09289C
11 4 001
2018-12-25 06:35:56
0
0
22 Đấu trường 11 souhabouha
#P90RUUPY8
9 3 337
2019-09-22 23:24:21
0
0
23 Đấu trường 10 ihebgamer
#V8Q08C2L
10 3 266
2019-08-21 21:06:59
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord