breizh crew

#98JYLUJQ

48 952

50 / 50

clan d adulte et d'amis .. respect et bonne humeur sont de mise,, !!! Guerre de clan participation obligatoire !! ... bon jeu ✌️

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 952
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader civodul
Phạm vi chiến tích 777 – 5 552
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 786
Elder 9
Co-leaders 19
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
marianne
#2C008RJQR
13 5 552
2019-10-18 14:09:30
648
520
2 Co-leader
MissT
#2PY0008P9
13 5 333
2019-10-18 13:34:22
594
440
3
4
Co-leader
the King blood
#2P2QV029G
13 5 210
2019-10-18 14:23:14
544
260
4
1
Co-leader
⚡️ Ac3 ⚡️
#2LQCU8UPC
13 5 068
2019-10-18 13:10:49
277
360
5 Co-leader
warior
#9GC8CG09P
13 5 049
2019-10-18 13:32:37
212
280
6
2
Co-leader
mister t
#9GYVPJ9UG
10 5 042
2019-10-17 19:02:11
288
280
7
1
Co-leader
man
#9V0GGCCG
13 5 027
2019-10-17 17:46:15
134
120
8
3
Co-leader
stef35
#2VC98VJ8P
12 5 010
2019-10-18 13:13:38
908
570
9
1
Co-leader
guerrier
#20CQJYV2Q
11 4 982
2019-10-18 14:06:52
164
336
10
1
llneb
#908V02QP0
11 4 959
2019-10-18 10:15:36
28
40
11
3
Co-leader
dylanbaba
#2RCULYPYP
12 4 952
2019-10-18 07:04:04
318
360
12
2
Elder
ils
#8Y0V8LJ20
12 4 945
2019-10-18 12:45:45
298
440
13
1
thegamekiller
#LQVYVG9Q
11 4 938
2019-10-18 08:06:03
74
120
14
10
Valentin
#9GC8RCR9U
10 4 890
2019-10-18 07:04:14
380
400
15
2
speran
#9VQU2JLJC
11 4 883
2019-10-18 11:58:04
172
280
16
1
Co-leader
GASTON
#LU0982U2
12 4 880
2019-10-18 06:40:12
211
230
17
1
JOSÉ ACL
#P29VJGLQR
10 4 865
2019-10-14 19:08:03
68
120
18
1
Elder
MATHYS
#82PUY9J0G
11 4 858
2019-10-18 05:31:10
108
0
19
1
Co-leader
Stan
#J89UQG00
13 4 850
2019-10-17 14:18:17
44
80
20 Elder
vince44
#98UJV0C0
11 4 843
2019-10-18 07:51:34
112
280
21 blueberrybrehat
#8LYYR2CJ
11 4 818
2019-10-17 17:21:03
18
120
22 Co-leader
nous
#R0L898RC
12 4 816
2019-10-16 19:48:14
87
120
23
3
Elder
madeg3
#L98U2GP
12 4 813
2019-10-18 13:31:52
370
320
24
1
Elder
Vko
#Q8G9Q8YP
12 4 794
2019-10-17 20:58:07
168
0
25
2
Co-leader
isaac974
#8LUCY88PV
11 4 790
2019-10-18 10:32:23
346
80
26
9
Elder
doctor gang
#PYLQYPRU
12 4 739
2019-10-18 13:46:07
332
280
27 Edy
#PJQU209JG
10 4 714
2019-10-15 01:35:19
20
40
28 Zapheriis
#8CJP2GQR
12 4 616
2019-10-18 08:02:13
58
120
29 Leader
civodul
#28P8YC8CC
12 4 612
2019-10-14 10:54:28
10
0
30 Co-leader
LooNA
#2LU2Y022P
10 4 590
2019-10-18 10:18:00
54
160
31
1
Elder
maitreyoda
#8QRGP2PL
13 4 581
2019-10-18 06:03:13
344
360
32
1
natsu
#PUPCLQLGJ
10 4 563
2019-10-18 11:21:54
48
160
33 Enaritop
#PRUCQRJGU
9 4 484
2019-10-18 13:26:58
10
120
34 Franz_beckhamjr
#9099U28UQ
9 4 434
2019-10-18 11:33:44
0
0
35
7
Maigritude
#2QP8PL09C
10 4 379
2019-10-18 13:22:02
0
0
36
1
xv80
#G2CLQ9GJ
10 4 339
2019-10-17 06:23:14
45
0
37
1
Co-leader
anto497
#8G2GCU99R
12 4 270
2019-10-08 17:41:05
0
0
38
1
madamel
#9LVQQ8UJQ
10 4 223
2019-10-14 15:45:13
0
40
39
1
☆》¥€RKO《☆
#PJPCP2Q9R
10 4 174
2019-10-15 00:25:31
0
0
40
1
lukas 007 gamer
#P2YRJCQJC
10 4 087
2019-10-17 17:09:15
28
0
41
1
Elder
portos
#UVLGU2VJ
10 4 056
2019-10-18 06:59:50
56
120
42
1
juli
#28LRLG9PJ
10 4 038
2019-09-29 20:53:59
0
0
43 Lowy
#2RURR8PQ
12 4 011
2019-09-28 16:47:02
0
0
44 Tinmar
#2UV9VY0VG
12 4 007
2019-10-11 18:39:16
0
0
45 Co-leader
napalm
#998YQQYL
11 4 001
2019-09-16 21:09:56
0
0
46 Co-leader
yanis
#9CPRR02Q0
10 4 001
2019-06-10 14:57:31
0
0
47 nicotss
#2CQRJUUC9
11 4 001
2019-10-18 03:23:20
40
0
48 Đấu trường 12 DJ7
#89V9UY2RG
10 3 961
2019-09-27 17:05:23
0
0
49 Đấu trường 12 Elder
djodjo
#PR2P2CCR0
9 3 817
2019-10-17 09:07:18
130
200
50 Đấu trường 3 Co-leader
enzo
#PUVYPY82P
6 777
2019-10-17 18:06:38
40
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord