Annibal

#98J2YUG2

51 937

48 / 50

مرحبا بالناس الكل 1️⃣كيف تلعب COLLECTION لازم 3/3 2️⃣تجرب وراقك قبل ماتلعب 🎖GUERRE و NIV9 اقل ورقة 3️⃣ اقل حاجة 200 DONSاو طرد

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 937
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Assassin
Phạm vi chiến tích 3 088 – 5 761
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 502
Elder 17
Co-leaders 26
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ayadi
#2VGU99J09
13 5 761
2019-09-19 10:38:10
270
280
2 Co-leader
•●●FIGHTER●●•
#G8LJVPQU
12 5 619
2019-09-19 11:12:13
439
320
3
2
Co-leader
valak
#809U2QCQ8
12 5 519
2019-09-19 14:31:22
350
320
4
1
Co-leader
SEB EMPIRE
#2QJVQPLVJ
12 5 480
2019-09-19 14:59:03
518
280
5
1
Co-leader
Aloulou
#8YQ99CU0R
13 5 400
2019-09-19 14:58:46
736
400
6
2
Co-leader
Big-Bald-Head
#2Q998UJVQ
12 5 392
2019-09-19 13:02:19
718
320
7
1
Elder
houcem eddine
#2902LYUJQ
12 5 386
2019-09-17 17:33:50
48
80
8
1
Co-leader
cappo
#2UPQC2C8R
12 5 310
2019-09-19 11:36:21
124
160
9 Co-leader
Escobar
#QCJPGLJR
12 5 301
2019-09-19 14:58:22
230
320
10 Co-leader
BENPLATZ
#2RU982JGQ
13 5 275
2019-09-13 19:42:53
0
0
11
2
Elder
hisoka
#9Y9JYJRVV
12 5 237
2019-09-19 14:41:29
302
280
12 Co-leader
zdig
#2VRRVGV0V
11 5 197
2019-09-16 01:59:29
26
10
13
8
Elder
Simao
#2RLCRUP9U
11 5 178
2019-09-19 14:11:22
434
240
14 Elder
hamza
#890GPG0CC
12 5 153
2019-09-17 19:46:11
64
160
15
1
Co-leader
ahmed one
#9LLY0V9CP
13 5 143
2019-09-19 15:07:22
718
440
16
5
Co-leader
AY—A
#990VUV02P
11 5 133
2019-09-19 12:48:19
302
240
17 Co-leader
captain price
#8898V8YG0
12 5 095
2019-09-19 08:56:40
86
120
18 Elder
MBS
#G8UV92QU
10 5 092
2019-09-19 05:57:05
82
280
19
4
Elder
dinitro
#20RLV8VR2
11 5 092
2019-09-19 15:03:21
108
240
20
1
Co-leader
mohamed
#P9QGYRP0G
11 5 072
2019-09-16 09:56:42
20
40
21 Elder
zzzzzz
#2QUVRVP99
11 5 066
2019-09-19 15:06:05
0
0
22
2
Co-leader
NaVem
#9V2C8RLCY
12 5 064
2019-09-19 15:06:32
192
280
23
1
Co-leader
khoukhou
#RQQ2R8VQ
11 5 050
2019-09-19 13:09:53
129
120
24
2
attentiyon
#20VGCY2L
10 5 048
2019-09-16 21:26:47
30
40
25
2
Elder
hm 33
#2G0R00JCU
12 5 039
2019-09-19 06:39:43
162
240
26
1
Co-leader
ih3b
#2JPYUQJP2
11 5 010
2019-09-18 15:02:49
18
80
27
3
Elder
Mega Knight
#CPG9YL9
10 4 996
2019-09-19 13:57:48
46
80
28
2
Co-leader
zyppo
#RYJQCGJ
12 4 985
2019-09-19 14:43:13
168
160
29
1
Co-leader
blay7ej
#2P089RQQR
11 4 963
2019-09-19 07:24:24
48
80
30
3
Elder
nehuen-*
#8G82YC0GC
10 4 958
2019-09-19 14:26:49
104
40
31
2
Elder
soudaysi
#8VPJQ9YU
12 4 953
2019-09-19 10:59:32
30
160
32
1
Elder
wassef
#P02C28UCC
10 4 952
2019-09-19 09:24:52
0
0
33
1
LuSokow
#L2GJY8
11 4 899
2019-09-18 21:29:19
210
120
34 Leader
Assassin
#PQ8YLY2C
12 4 868
2019-09-19 09:33:04
76
160
35 Elder
Amine.z
#9LRY9U822
11 4 863
2019-09-18 13:57:21
26
120
36 Elder
Bouda
#22J2R8G09
11 4 847
2019-09-18 21:56:24
28
112
37
4
Co-leader
amalouchka
#PGUL8YRPC
10 4 839
2019-09-19 13:58:19
140
260
38 Co-leader
D0TCH
#PCYJQV8L9
10 4 787
2019-09-19 13:58:49
0
0
39
2
Menguéri
#9080GJCQP
10 4 784
2019-09-19 12:29:11
136
120
40
1
Elder
anis
#92Q2PP9J
12 4 708
2019-09-19 13:22:27
44
120
41
1
Co-leader
achich
#8Q2LRL0Q
11 4 665
2019-09-18 23:41:30
10
0
42
1
Co-leader
djallo
#PY8QV0G0R
10 4 608
2019-09-19 09:20:28
78
40
43
1
Co-leader
goldenboy
#9C0LC2LY0
10 4 557
2019-09-17 20:14:10
10
80
44
1
Elder
Djappa
#V0LYCLG
12 4 466
2019-09-02 08:04:17
0
0
45 Mamoun’s Force
#PY089CCQC
9 4 280
2019-09-19 13:37:30
36
160
46
2
Co-leader
LyxO'
#URRRJJUP
12 4 257
2019-09-18 09:08:53
68
120
47
1
Elder
نصر او استشهاد
#9LU22J29
13 4 014
2019-09-01 07:17:18
0
0
48
1
Đấu trường 10 Co-leader
riadh
#GR02PQCL
12 3 088
2019-09-17 19:53:35
66
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord