Alcamo

#9802YVR2

47 321

49 / 50

promozioni in base all impegno, niente insulti, niente bestemmie. chi non gioca viene espulso

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 321
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader aleph0
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 119
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 930
Elder 5
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 dave
#L82PU9RC
13 5 119
2019-12-05 15:56:44
342
200
2
1
alex
#P9YGJG9R
13 4 969
2019-12-05 19:30:48
556
320
3
1
Co-leader
Salvo
#CCV28QJL
13 4 947
2019-12-05 14:26:33
174
240
4
1
Leader
aleph0
#8QLLGUCLL
12 4 914
2019-12-05 18:02:31
254
360
5
1
Thanos
#2J00JG0
11 4 894
2019-12-05 13:32:14
199
280
6
1
Mr Farda
#JCU9LYGC
12 4 884
2019-12-05 16:46:29
206
160
7
2
Co-leader
il boia
#PGPJC9VU
12 4 824
2019-12-05 09:30:35
198
160
8
2
Masuki
#80L9G20U2
13 4 810
2019-12-05 13:49:32
107
200
9
3
Diego
#9QCYUJC2
13 4 782
2019-12-05 13:59:42
260
280
10
9
ulisse
#8G2PPVGCQ
11 4 777
2019-12-05 19:21:01
0
80
11
4
il gladiatore
#GJLQJPU
11 4 776
2019-12-05 12:46:42
331
240
12
4
Co-leader
galaxer 2000
#8UGYQPU0
13 4 764
2019-12-05 17:36:11
240
240
13
2
TORRE
#2RC2QQP9
12 4 757
2019-12-05 11:04:39
354
200
14
2
Markonos
#2GCLLYQG
12 4 756
2019-12-05 18:04:43
287
200
15
2
L'Idraulico
#82P2JR9U
11 4 750
2019-12-05 05:46:33
72
160
16
2
Nio
#YP2YQYRY
13 4 743
2019-12-05 18:51:36
277
230
17
1
mimos
#2282YGR9L
12 4 704
2019-12-04 23:47:53
30
40
18
6
bhu
#R2UC8
12 4 696
2019-12-05 16:43:26
121
130
19
1
Elder
Michel
#2V9Y0VQC
12 4 695
2019-12-05 18:26:38
108
150
20
3
Norelli
#292V0GJJY
11 4 695
2019-12-05 19:32:53
110
160
21
1
Tirulero007
#GUVQCYJ
11 4 675
2019-12-05 18:19:29
180
240
22
1
ciccio
#2U0YYL02
11 4 663
2019-12-05 10:04:57
62
40
23
1
Dhe
#PGLP88Q9J
11 4 652
2019-12-05 18:48:34
232
280
24
7
Elder
franzu
#28L82UP2Q
11 4 648
2019-12-05 10:36:24
28
40
25
4
Elder
ACE
#9GJLGRRJY
10 4 638
2019-12-05 14:45:24
18
160
26
1
vincenzoalipert
#2LP0PVJVJ
12 4 633
2019-12-02 19:52:03
0
0
27 Co-leader
simona
#20C299P99
12 4 629
2019-12-05 18:56:24
262
0
28
5
Elder
Simon_13
#9QUYCCPJY
11 4 628
2019-12-05 12:47:16
330
240
29
1
tano
#8Q2QYQY90
11 4 615
2019-12-04 13:35:19
78
40
30
13
domez
#RRQ9JV0
11 4 609
2019-12-05 17:47:12
0
40
31
5
gala10
#8GR90R88Y
11 4 605
2019-12-05 09:05:48
74
160
32
2
Elder
raul
#PCRJ9J0R
11 4 586
2019-12-05 17:46:44
20
200
33 pep
#L0Q8R2GPG
10 4 552
2019-12-05 18:20:14
56
0
34
2
GM Clasher LUCA
#PLGGPJL2R
10 4 503
2019-12-05 11:23:50
66
100
35
2
[W]hite[S]hark
#802QQQU8R
12 4 453
2019-12-05 10:28:36
44
80
36
2
chris kyle
#P0LR8VJR8
10 4 414
2019-12-05 17:05:59
2
0
37
2
luca
#2CL2JPY9
11 4 396
2019-12-05 11:35:05
18
80
38
2
Cit molly
#92P9JQ0P
12 4 264
2019-12-04 20:54:45
20
40
39
2
Delo
#8JU9G0QJR
10 4 160
2019-12-05 17:48:54
148
160
40
2
:)Gimmy9(:
#PCPYVJR
11 4 001
2019-12-01 04:39:56
0
0
41
2
aventumundo
#P8JP9U8V
11 4 001
2019-12-01 23:12:01
0
0
42
2
✴the Dark✴
#2Q9C2CCVR
12 4 001
2019-11-29 16:08:12
0
0
43
2
Joy
#GRRQ0Q2J
10 4 001
2019-11-30 08:47:54
0
0
44
2
Co-leader
♤Godfreddy♤
#9LPCJC8L8
11 4 001
2019-11-05 15:15:35
0
0
45
1
XxTheDark2003xX
#2CJ082LUU
11 4 001
2019-11-28 02:54:54
0
0
46
1
fefe
#PC8RGG9V9
10 4 001
2019-11-25 11:06:34
0
0
47
1
Feliclash Yt
#9LVLCPQV
12 4 001
2019-11-29 22:31:44
0
0
48
1
looser
#P0L98Q9JC
10 4 001
2019-11-03 12:37:32
0
0
49
1
Co-leader
eva
#2GJR082CL
11 4 001
2019-10-16 23:56:54
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord