nova the shield

#92V9P8Y8

51 875

48 / 50

clan competitivo,jugar las 3 batallas de coleccion y la guerra, ser donador 500 para veterano.buena suerte en la arena.RG49📏😎✌

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 875
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader san
Phạm vi chiến tích 4 044 – 5 616
Thông tin hội
Vị trí Argentina
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 512
Elder 16
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Trusta
#8GQL9YVQ8
12 5 616
2019-06-20 04:20:33
122
40
2
3
Elder
Byu8
#2Q22PQ0PP
12 5 531
2019-06-20 04:02:41
218
190
3
1
king
#LPL2CY2P
12 5 505
2019-06-20 12:02:09
24
0
4
1
arkangelHN
#2QLG9PJY8
12 5 462
2019-06-19 13:57:27
112
120
5
1
Leader
san
#8URYGY99L
12 5 444
2019-06-20 12:54:53
1014
400
6
1
Co-leader
Napa
#CQ9G8VPR
12 5 438
2019-06-20 12:13:05
422
400
7
1
Co-leader
john23
#9CQU9R9G2
12 5 403
2019-06-20 11:47:33
765
400
8 Co-leader
Silmarill
#2002802Q
12 5 360
2019-06-20 12:49:11
403
280
9 Pedano
#2VQG0RGPC
13 5 306
2019-06-20 12:32:49
262
310
10
2
Arjun
#UC90PCRQ
12 5 292
2019-06-20 07:00:49
42
0
11
1
Elder
Spark
#J2VJQJ9V
12 5 289
2019-06-20 03:59:04
108
240
12
1
Elder
aki7600YT
#G889C8Y2
12 5 259
2019-06-19 22:11:38
360
240
13 ARIEL JTA
#220JR8CG0
12 5 191
2019-06-20 00:18:56
62
40
14
6
8433839015
#8LPV9RP2L
12 5 179
2019-06-20 11:16:08
212
360
15
3
Elder
PUNISHER
#28R0QP820
12 5 157
2019-06-19 21:23:10
166
160
16 G.L.R
#2GUU9RQ2
12 5 154
2019-06-20 02:44:47
76
80
17
2
Elder
Vico414
#8LUUC0UUP
12 5 129
2019-06-20 11:17:48
415
360
18
4
tito
#V9U2LLYY
11 5 114
2019-06-20 10:06:19
68
192
19
2
Emmanuel
#9VUYJPJ09
11 5 101
2019-06-20 11:44:36
200
400
20
1
Elder
Benjaa :v
#2PCV0VCYQ
11 5 068
2019-06-20 02:33:10
150
190
21
5
Elder
Pablo
#8YP9YYQV2
11 5 044
2019-06-20 03:21:51
147
280
22 Gatico⚡
#2YQGQUCQ9
12 5 035
2019-06-19 19:09:54
10
80
23 Co-leader
andres
#8PJJVP2LP
12 5 033
2019-06-20 11:09:21
260
280
24 Elder
Khalid
#89V0UJUQ
13 5 033
2019-06-20 12:28:36
548
400
25 MEZG
#8UYQ928PQ
11 5 025
2019-06-19 02:57:50
26
30
26
7
GG 456
#22L8V2QRL
12 5 014
2019-06-19 22:44:19
111
120
27 EBU GOGO
#LG2RJQ2C
11 4 964
2019-06-20 06:14:19
60
240
28
7
agus
#2LJJPV8VU
10 4 940
2019-06-20 05:32:04
111
0
29
1
chuck norris
#89VQ8J9UP
12 4 916
2019-06-20 03:27:03
50
40
30
1
Elder
Miraz
#GRQCL0VU
11 4 872
2019-06-19 20:04:36
231
200
31
2
Maykao
#8LCG9QG0U
11 4 862
2019-06-20 08:11:40
0
0
32
1
Elder
Tomyx
#80R0UY999
11 4 843
2019-06-17 19:14:44
18
40
33
1
gran rey yabran
#8LJQUGY0V
10 4 836
2019-06-19 02:13:26
64
80
34
4
xx thiago xx
#28PL9Y8JL
12 4 835
2019-06-20 03:27:11
62
200
35
1
Elder
Luis
#PJ0LRGCQ
12 4 825
2019-06-20 05:55:26
122
80
36 Elder
暗金教主
#2LQCGPGYG
12 4 736
2019-06-20 04:52:27
88
160
37 Elder
TBCL
#2GC8C9898
12 4 718
2019-06-18 12:23:37
0
0
38 Elder
mr.toto
#900QGYQ
10 4 713
2019-06-20 03:07:33
152
200
39 ThiagoYouTube
#LG9GJUU0
11 4 674
2019-06-12 10:23:46
0
0
40 Elder
minotaros
#82R9RLQJP
11 4 664
2019-06-20 03:09:27
204
240
41 Elder
EnzoBlueZ59
#JLR9PPUG
11 4 644
2019-06-20 03:00:40
76
160
42 SrNacho
#2GC99GRV
11 4 617
2019-06-20 01:22:04
53
200
43 natanael
#2PGQLPQQP
11 4 543
2019-06-19 21:30:20
39
0
44 facu 2004
#2PQUJC2JR
11 4 541
2019-06-20 12:43:27
50
0
45 FRANK
#92G2YGPUL
11 4 429
2019-06-20 11:51:28
186
200
46
1
ketz
#PYVRCV0RP
10 4 102
2019-06-20 07:21:28
68
240
47
1
pu
#2L89P999P
11 4 097
2019-06-20 11:13:29
238
200
48 erkanen
#GC0P0R9
12 4 044
2019-06-19 21:55:03
175
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord