Clasher's team

#92R9YPJY

51 155

47 / 50

Bienvenue tout le monde, clan très actif. Minimum 500 dons par semaine, sinon out

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 155
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Black Tiger
Phạm vi chiến tích 4 542 – 5 515
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 252
Elder 10
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
Black Tiger
#2RYLJCC9G
13 5 515
2019-09-15 21:05:13
0
0
2
2
Co-leader
bassem
#8G28U9JCR
13 5 515
2019-09-15 23:55:20
10
30
3
2
Co-leader
aymen
#2P00CYJ2J
13 5 499
2019-09-16 00:00:17
26
40
4
3
Co-leader
smayar
#P8J90G0PQ
12 5 450
2019-09-16 00:12:48
30
0
5
2
Co-leader
zarga
#2VJVVUVYC
13 5 406
2019-09-15 22:14:30
0
0
6
1
Elder
PaņĐàá
#CU002Y0U
13 5 325
2019-09-16 00:09:46
28
40
7
1
Co-leader
borchanii
#2UV2C2998
13 5 313
2019-09-15 18:31:24
0
0
8
2
Co-leader
melek
#2J88GP98Y
12 5 240
2019-09-15 23:14:12
0
0
9
1
محروس
#LLYV8P9
12 5 203
2019-09-15 14:44:39
0
0
10
1
firas keskes
#QPP8Y90R
12 5 194
2019-09-15 01:33:23
0
0
11 Elder
inferno
#P0802RUV
13 5 130
2019-09-15 23:08:21
0
0
12 Co-leader
ameur
#82YP299L0
11 5 086
2019-09-16 00:03:26
72
0
13
1
Hamdy
#2YY9GJ9VU
12 5 084
2019-09-15 10:49:46
0
0
14
1
the log man
#YQPU28U
12 5 048
2019-09-15 21:05:20
0
0
15
5
Co-leader
binzartinou
#2C28CUU2G
12 5 028
2019-09-16 00:05:02
20
24
16
1
Elder
¥ TORNADO ¥
#PGPURYRU
11 5 027
2019-09-15 07:54:08
0
0
17
1
PaÏn
#22QCVG89C
12 5 027
2019-09-15 21:32:09
0
0
18
1
Elder
DonDali
#90QPVL0UY
11 5 023
2019-09-16 00:39:49
0
10
19
4
Co-leader
ghorbel
#8CP90JCPU
12 5 017
2019-09-15 23:01:55
0
0
20
2
Co-leader
wassim
#9RQVQVQG2
10 5 012
2019-09-16 00:04:21
56
40
21
2
عزيز تونسي
#9R289QJCG
11 5 001
2019-09-15 23:26:04
0
24
22
4
Co-leader
truclamcusi
#LJU92900
11 4 974
2019-09-15 19:00:46
0
0
23
1
Co-leader
mira
#PPCVY2QCG
12 4 952
2019-09-15 15:51:14
0
0
24
3
juanmi
#8GC988089
12 4 946
2019-09-15 16:09:01
0
0
25
3
Elder
bigliwchougrman
#2GPUV8RRR
12 4 945
2019-09-15 20:32:44
0
0
26
1
البطل الأسطوري
#P9GYLJL2R
11 4 942
2019-09-15 23:35:58
0
14
27
2
m3j
#P8VLRJ9GC
10 4 934
2019-09-15 20:18:48
0
0
28
3
الرهيب *
#PR8099QLL
10 4 932
2019-09-15 23:38:22
0
0
29
2
Co-leader
nousa
#8VJUY2QY2
11 4 922
2019-09-15 22:46:45
0
0
30 Ramzi
#8JJCR9RPV
11 4 903
2019-09-15 21:04:00
0
0
31
3
bouja
#PG8Q0CQY9
10 4 899
2019-09-15 15:51:36
0
0
32
2
¥MONTA¥™FBI™
#LV9PJCQR
10 4 879
2019-09-15 19:14:19
0
0
33 Elder
capten
#9YLQCC0Y9
11 4 858
2019-09-15 20:56:36
0
0
34
2
Elder
chahine
#2CYVGL09P
12 4 849
2019-09-15 23:08:39
0
0
35
1
Damine
#8VVCPRR9J
12 4 823
2019-09-16 00:44:18
10
0
36
1
ØNÏÖNÊ.CØM
#9VGRP9G98
10 4 796
2019-09-15 20:07:51
0
0
37
1
Elder
anis
#8JGYLYJ82
12 4 792
2019-09-15 23:20:12
0
30
38
1
Elder
Cucalo
#PC022LGPL
11 4 792
2019-09-15 19:45:33
0
0
39
2
Bader
#28QCL0C02
12 4 776
2019-09-15 20:57:38
0
0
40 Elder
könighost
#9UVQCCG0R
10 4 769
2019-09-15 21:47:08
0
0
41 rami
#PYG8YGY00
11 4 676
2019-09-15 21:41:06
0
0
42 Hatmi Bechir
#8UGUCRQ0P
10 4 651
2019-09-07 17:07:00
0
0
43
1
shadowkira
#P92JYCRQU
10 4 631
2019-09-15 17:38:25
0
0
44
1
Co-leader
spankes
#8V2P92QRR
12 4 630
2019-09-15 20:52:40
0
0
45 Co-leader
Black tiger
#P20G8UQQU
11 4 583
2019-09-03 07:56:51
0
0
46 mido
#2JLPLU82
11 4 554
2019-09-07 08:29:47
0
0
47 D.E.T™
#2YRJJ8RV8
11 4 542
2019-09-15 19:38:44
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord