WHAM! eSports

#90RJPCUU

56 331

47 / 50

Official clan of WHAM! eSports🎵discord.gg/XsXtZDM🎺Req: 200k cards won+20 wins (comp)🎸6400pb+120 war wins (ladder)

Collecting cards! Ends: 2019-02-20 06:38:41
Trận đấu 8 + 13
Participation 11 / 47
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Notorious Smash 1 / 3 467
WHAM! Karan 1 / 3 467
WHAM! Krishnan 1 / 3 467
qwerty 1 / 3 467
WhySkySoShy 1 / 3 935
Fred 1 / 3 935
Azer 3 / 3 1401
WHAM! Capgun✨ 3 / 3 1485
WHAM! I FLA⭐️ 2 + 1 / 3 2337
GEORGE 2 + 1 / 3 2337
Sohrob3139 2 + 1 / 3 2337

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord