⚡️SD Royal⚡️

#8YQCGGPY

56 547

45 / 50

✝️Ladder+War Clan✝️Line-PFLICHT, Bewerbung via Line🆔sdmaschine ✝️SD Familie: ⚡United⚡Academy⚡ ✝️Instagram🎥: sdunitedop✝️

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 56 547
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Maschine
Phạm vi chiến tích 4 905 – 6 104
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 778
Elder 26
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Gronkowskii
#2G8U8CP2Y
13 6 104
2019-11-20 05:45:30
160
190
2
1
Co-leader
der boy
#PP0LLQ29
13 6 083
2019-11-20 05:46:19
220
200
3
2
Leader
Maschine
#YQ0JPG2
13 6 010
2019-11-19 22:04:58
542
240
4 Co-leader
Exo2live
#90VY0LYR
13 6 008
2019-11-20 05:16:49
76
200
5
7
Elder
BergKurde
#PVY9QJCR
13 5 939
2019-11-20 06:50:18
18
120
6
1
Co-leader
xpl
#YUP8LPCL
13 5 918
2019-11-20 07:08:54
95
210
7
1
Elder
A3EA Sinon
#8LGPJLRJ
13 5 889
2019-11-20 07:09:54
213
160
8 Elder
Tuczy_187
#PLPJ2PJV
13 5 878
2019-11-20 02:21:34
190
200
9
1
Gianluca
#CQRYV8Y
13 5 842
2019-11-19 20:19:27
0
0
10
3
Elder
Nova I No.1
#899CP2LP
13 5 811
2019-11-20 07:20:32
70
80
11 Co-leader
bewo
#8PL8C9GR
13 5 796
2019-11-20 02:53:56
206
230
12
3
Elder
BoMbAcI
#GLLL0CRR
13 5 773
2019-11-20 05:51:34
194
250
13
6
Elder
Herzog Daniel |
#28YC9QR9
13 5 740
2019-11-20 07:03:33
577
240
14 BatloniWinter
#29Y8RYGYC
13 5 714
2019-11-19 21:56:51
48
220
15 Co-leader
Peanut
#YUPPJRY
13 5 697
2019-11-20 07:29:37
204
240
16
1
Elder
2>Mar3>io
#2Q09CG0JL
13 5 617
2019-11-20 00:35:59
124
240
17
3
Elder
Dr.ChrisWood
#9YGYCCUG
13 5 616
2019-11-20 05:20:09
318
280
18
11
Elder
⚡G.Joe⚡
#P0R2RJ0G
13 5 615
2019-11-19 23:48:29
300
200
19
3
Elder
simsim
#RLJPCYYQ
13 5 612
2019-11-20 00:14:26
0
80
20
2
--LeZellè--
#UR2P9L0Y
13 5 600
2019-11-20 06:32:11
432
160
21
3
Max
#RYYP0PQ
13 5 560
2019-11-19 17:24:58
140
80
22
9
Co-leader
Tommy
#82LLY9RGG
13 5 555
2019-11-20 03:22:18
470
240
23
2
Elder
Schiebobert♡
#9LG2C090
12 5 534
2019-11-20 00:10:49
108
190
24
3
Elder
bruno
#CYQ022VV
13 5 530
2019-11-18 17:02:06
0
40
25
6
Black Shadow™️
#2QLCQ0R2J
13 5 504
2019-11-20 05:21:29
30
240
26
3
Iris
#228QJ8R
13 5 499
2019-11-20 05:36:15
352
200
27
5
the_beast
#GP2C9PYL
12 5 487
2019-11-20 07:25:56
48
280
28
2
Elder
chiibz
#9J8GRPPP
13 5 418
2019-11-19 20:04:03
0
0
29
2
Jakob
#2QPQLRCQ
12 5 408
2019-11-19 23:10:07
0
0
30
2
Elder
Spam
#P2QC0LY2Q
11 5 392
2019-11-20 05:34:40
116
240
31
1
Elder
Paul6
#99JQY002
13 5 389
2019-11-19 23:55:49
206
160
32
2
SK⭐️TITAN⭐️
#9R9R0YVQ8
12 5 377
2019-11-20 07:24:37
138
208
33
1
Elder
[email protected]
#2Y2LP22QL
13 5 315
2019-11-19 11:20:21
146
80
34
1
Elder
chiseLLL
#9RLCY8Y2
13 5 312
2019-11-20 04:14:22
228
240
35
3
Elder
Isi
#QC92CVPG
13 5 311
2019-11-20 02:15:56
284
160
36
3
MalteDerKalte
#Q0G92UG8
12 5 294
2019-11-19 20:08:47
75
160
37
2
Elder
Eni5000
#QQQ9RCU9
13 5 272
2019-11-19 23:07:29
50
160
38
1
Elder
Daniel
#8290UQYPG
13 5 258
2019-11-20 07:30:12
424
200
39
2
Elder
Marcel
#92QQJUG0
13 5 205
2019-11-20 05:43:02
78
120
40 Elder
༇࿇༼B༏g༒Sm࿔ke༽࿇༻
#YY2CUCVG
12 5 124
2019-11-19 23:33:46
164
200
41
1
Elder
Joel
#LY8RPCY2
13 5 112
2019-11-20 06:37:47
130
240
42
2
Elder
ToBii
#2PGPL8R8
13 5 105
2019-11-20 06:06:36
109
200
43 Elder
King Morris
#29CP908JG
11 5 081
2019-11-20 05:41:40
0
80
44
2
Treri
#2Y8CQ2C
12 4 932
2019-11-19 20:36:43
70
40
45 Elder
⚡️PizK0⚡️
#890PLYLRC
13 4 905
2019-11-17 14:22:09
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord