The CoC

#8UYLQ2U

45 719

47 / 50

activitate,carți pt war,donații,respect și battle on!one rule:nu poți juca la war,nu juca nici la collection!minim 40 war wins!

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 719
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader nisZsan
Phạm vi chiến tích 3 662 – 4 917
Thông tin hội
Vị trí Ru-ma-ni
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 286
Elder 10
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
8
Co-leader
Minda
#98Q0RRCY
12 4 917
2 458
362
280
2 Co-leader
pelivanski
#2Y8QPVVGR
13 4 908
2 454
412
240
3
2
Co-leader
__kel!
#2Y9LJRGLJ
13 4 808
2 404
277
240
4
1
Yonut KING
#2QVQQCQRG
12 4 802
2 401
134
240
5
1
Elder
raZZor
#2JCVCRY0P
12 4 793
2 396
170
280
6
1
Co-leader
ghgghh
#2R098PCU
13 4 755
2 377
494
360
7
1
Leader
nisZsan
#JPCVJQ2Y
13 4 754
2 377
494
320
8 Elder
vlad
#80CGP8L89
13 4 695
2 347
362
240
9
3
Elder
Alex
#2YVC299PQ
13 4 678
2 339
331
280
10
1
Co-leader
Colea_2K17
#8QPQ0RLG8
12 4 648
2 324
478
390
11
4
Elder
zoRo
#G22YLLVU
13 4 638
1 159
231
280
12
2
IONU
#YRPLPYL
12 4 617
1 154
395
184
13
1
Co-leader
Bujie
#9RQPRRUC
13 4 603
1 150
384
280
14
1
Co-leader
BulleT - CoC
#2CP0YPCR
13 4 577
1 144
114
160
15
2
Co-leader
MURMUR - CoC
#2G2L9P2P
12 4 569
1 142
228
240
16
9
Elder
asyas
#9U8PRG0C
13 4 549
1 137
691
400
17
1
Voda
#V8JLUVYV
12 4 547
1 136
176
160
18
2
Co-leader
Tudor
#YG2LC2P
13 4 537
1 134
154
200
19
1
Co-leader
Vlad
#8QJJ899L
12 4 521
1 130
96
120
20
1
Cristi
#9RURJ2L9
13 4 510
1 127
80
40
21 Co-leader
woodyinho
#J892VVV0
12 4 500
540
416
400
22
2
Verde37 - CoC
#VV28LLQ
12 4 478
537
350
280
23
1
Elder
ivi
#Y8R0UYV9
12 4 474
536
36
120
24
1
Fatzu
#20Y9RRRP2
12 4 459
535
240
280
25 hajaqa
#9UV2U998
13 4 438
532
0
0
26 Co-leader
pupelee
#JJCJ288
12 4 434
532
487
360
27 greedy
#298UP29YY
11 4 402
528
18
190
28 Mazen14
#Y2J2GGJ
13 4 398
527
162
240
29 Kinder777⚠️
#8JRQ2U8JQ
11 4 392
527
40
40
30 Elder
Mad
#PV0LV09Y
12 4 354
522
88
160
31 Kristof
#QJ29U9Q
13 4 352
435
238
280
32 Bogdan 2
#2Y9R2L99C
12 4 326
432
58
160
33 Co-leader
Cozo
#8QRPUVJQ
13 4 321
432
206
210
34 Elder
cotzo
#22982RUQP
12 4 316
431
0
40
35 Alex
#8LQP09PCY
10 4 309
430
0
80
36
1
Elder
Bosulescu29
#2GPQYRP28
11 4 265
426
90
160
37
6
Razvan
#892RU2QJ
11 4 254
425
100
200
38 Paul_THE_Best
#880YVLGRP
12 4 198
419
100
272
39 jlrc
#80L9UUL00
12 4 183
418
0
0
40 Gherila
#882LLV2V
12 4 183
418
0
0
41 victor
#8U29UQC0G
11 4 172
125
0
0
42 ✌CoSmIn_MoNeY✌
#9YPPJ00Q0
11 4 145
124
90
200
43
1
Iulian
#JRR0R9C
12 4 131
123
17
40
44
1
Elder
Legendary
#PULLR0V
11 4 116
123
73
160
45
2
Costy
#888989J29
12 4 075
122
10
0
46 pandaboss
#UCQRRYQ2
12 4 053
121
222
240
47
1
Đấu trường 12 GeorgeWBdid9/11
#PY8JGUR9
12 3 662
109
134
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord