#FULL SQuad

#8RQRPGPP

59 438

50 / 50

VERY ACTIVE war/trophy pushing clan. high war/challenge stats required! Be good or Be gone. Pb minimum 6000.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 59 438
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader REKT
Phạm vi chiến tích 5 347 – 6 314
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 990
Elder 7
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
REKT
#L2802RQR
13 6 314
2019-08-23 17:59:42
537
320
2 Co-leader
ClassyJuggler01
#82YJLUY8
13 6 188
2019-08-23 04:09:27
682
400
3 Co-leader
Kite Randel
#2RPVPG2R
13 6 135
2019-08-23 22:13:39
412
400
4
1
Co-leader
FYRE
#2PLQ8YJ08
13 6 108
2019-08-23 20:12:56
518
470
5
4
HaTTaN Lightson
#888YP0QCJ
13 6 089
2019-08-23 21:25:44
414
280
6
25
Co-leader
Dor
#PLJRJQCU
12 6 033
2019-08-23 20:02:42
299
360
7
8
Co-leader
LEVIJEANS
#YG0R22RQ
13 6 026
2019-08-23 22:25:04
406
440
8 blaklider
#2GYJ0RQ9V
12 6 005
2019-08-23 17:26:45
0
0
9
5
Kavorka
#2C99UV2LL
13 5 992
2019-08-23 18:56:16
226
360
10
1
Co-leader
noah
#YP8LLV8G
13 5 975
2019-08-23 15:54:53
470
360
11
3
Co-leader
Vicious
#920PYVGC
13 5 973
2019-08-23 21:40:13
218
0
12
2
southpawsd
#YRU2JUL9
13 5 972
2019-08-23 20:29:53
480
320
13
7
Co-leader
TehNasty
#P0V80UYJ
13 5 956
2019-08-23 18:18:35
338
440
14
7
Co-leader
Jonny™
#9UQ9JYPV
13 5 947
2019-08-23 17:30:04
0
320
15
1
ncolaco7
#2C9V20UP8
13 5 939
2019-08-23 22:08:44
306
420
16 Yeonbee
#2QUPYUPG
13 5 935
2019-08-23 03:08:05
205
360
17
5
UCLA Hammer
#JGP9YQGP
13 5 935
2019-08-23 22:16:11
464
320
18
1
D<><
#8990P9GJ
13 5 917
2019-08-23 22:04:25
446
510
19
6
Elder
SzAllex
#88VCV0P8
12 5 907
2019-08-23 21:44:50
268
480
20
1
Co-leader
daddy.wang
#VPJJRU2
13 5 891
2019-08-23 22:22:40
1002
440
21
1
Yetti11
#V9PGYQ9
12 5 872
2019-08-23 22:36:09
845
400
22
4
Co-leader
Vic
#8U2LJUGU
13 5 817
2019-08-23 21:34:51
76
80
23 Elder
BK
#Q8GLUV20
13 5 813
2019-08-23 19:53:52
194
320
24
3
Elder
NOVA 1 ALUCARD
#2RVLRY2PP
12 5 802
2019-08-23 14:08:59
56
360
25
3
Abelardo
#29R92LJJV
13 5 799
2019-08-23 19:33:16
426
480
26
2
Iraj
#UV2CCPPQ
13 5 765
2019-08-23 18:57:13
394
600
27
3
LegitPro
#2YQJYYCUR
12 5 734
2019-08-23 22:26:23
520
360
28
1
Trey
#2J8YUPYU
12 5 713
2019-08-23 17:17:02
134
0
29
3
Elder
Shahieno
#80VJ2U8Q
13 5 708
2019-08-23 19:59:04
48
40
30
3
Matin
#28LQ2J0PQ
13 5 707
2019-08-23 16:12:41
352
400
31
6
karre (-_-)
#2Y2JJ90VQ
13 5 685
2019-08-23 22:10:43
8
40
32
3
ExtraFORESKlN
#9P0GVURJ
12 5 680
2019-08-23 18:17:22
430
400
33
3
<c4> noah88 </c
#920CGLY8
13 5 674
2019-08-23 21:03:47
434
280
34 Co-leader
White Fang
#2VY2CJQ8U
13 5 652
2019-08-23 20:43:27
344
400
35
2
i9oo9
#2LRR9Q80
12 5 644
2019-08-23 15:08:23
8
120
36
4
Co-leader
Dirk Diggler
#G8URVJG8
13 5 626
2019-08-23 19:48:13
732
520
37
1
Absolute Madlad
#99PPC8JU
13 5 614
2019-08-23 14:08:09
38
240
38 Michael 14
#P9C8GCQU
12 5 561
2019-08-20 16:11:16
10
80
39
2
Puchacz9
#2C29U08Q
12 5 550
2019-08-23 18:36:31
433
480
40
1
Nassis
#8YLPLCJ9
12 5 543
2019-08-23 22:22:54
365
320
41 oleole
#2U0PYCYY
13 5 530
2019-08-23 22:19:55
242
280
42
2
JaCkSoN
#8JUUVJLU
13 5 529
2019-08-22 22:40:45
164
240
43
1
Chris
#2LLUL9QU
13 5 528
2019-08-23 20:59:55
168
200
44 Johnny
#29JUJ80G2
13 5 445
2019-08-23 21:00:31
294
360
45
4
Elder
Conradicus
#82V9Y82R
12 5 435
2019-08-23 20:55:54
139
430
46
1
Cool Dude!
#CCUYYJ
12 5 422
2019-08-23 20:18:03
132
240
47
2
Co-leader
FerrumVulpes
#208LJQ89U
13 5 422
2019-08-22 16:01:24
110
320
48
5
CAESAR
#8RVVVQ8R8
12 5 408
2019-08-23 17:17:07
690
440
49
3
Elder
Monkey D. Luffy
#8V988VCU
13 5 385
2019-08-23 19:36:34
79
160
50
2
Elder
Blobfish
#20Q9UVCU
12 5 347
2019-08-23 04:15:19
28
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord